BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysovatyj Andrij (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu), Vasylevska Halyna (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu)
Tytuł
Priorytety w ustalaniu preferencji podatkowych na Ukrainie
Preferential Taxation Priorities in Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 211-221, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Rolnictwo, Ulgi podatkowe
Taxes, Agriculture, Tax incentives
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Racjonalne posługiwanie się przez państwo preferencjami podatkowymi w praktyce stwarza szanse ich pozytywnego wpływu na społeczne i gospodarcze dziedziny życia. Celowość preferencji podatkowych może być uzasadniona ekonomicznie, a alokowane w ten sposób środki publiczne mogą przybrać formę inwestycji w tym sensie, że stosowanie preferencji podatkowych przełoży się na wzrost wpływów budżetowych. Wciąż niski poziom rozwoju gospodarczego na Ukrainie, a także zaostrzenie problemów związanych z negatywnym wpływem wewnętrznych i zewnętrznych czynników na kształtowanie środowiska konkurencyjnego powodują konieczność reformowania opodatkowania preferencyjnego i racjonalnego wykorzystania preferencji podatkowych, np. w sektorze rolnym. Stąd w artykule poruszono kwestie znaczenia preferencji podatkowych oraz konstruowania strategii realizacji opodatkowania preferencyjnego. Podkreślono także rolę preferencji podatkowych dla rolnictwa ukraińskiego, zwłaszcza, że Ukraina znajduje się w grupie tych krajów, które mają naturalne warunki, aby stać się znaczącym producentem żywności ekologicznej.

The state's rational preferential taxation policies may have a positive impact on a given country's social and economic life. The rationale of preferential taxation policies may be economically justified, and the resulting allocation of public funds may take the form of investments - adopting preferential policies translates into increased budget revenues. Ukraine's low level of economic advancement, coupled with the increasingly adverse impact of the internal and external factors on the nation's competitiveness, necessitate reforms in preferential taxation and the rational application of such policies in different areas, for example in the agricultural sector. Therefore, the authors discuss the issue of the significance of preferential taxation and the strategies for implementing preferential taxation systems. Attention is given to preferential taxation in Ukraine's agriculture in the context of its natural potential to play a significant role as the producer of ecological food. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ivanov Û., Krysovatyj A., Kìzima A., Karpova V., Podatkovyj menedžment. Pidručnik, Znannâ, Kijiv 2008.
  2. Perszij nacional'nij kanał, Pidsumki tižna. U čerzi do nsihiatra, , 2010.
  3. Ûrij C., Stanovlennâ doktrini finansovoji sistemi Ukrajini: monografiâ, Ekonomična Dumka, Termopil' 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu