BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zalewa Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Gorbaniuk Oleg (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Jóźwik Bartosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego
Transfer of Technology and Knowledge to Enterprises in Poland's Lublin Province
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 4, s. 85-98, tabl., wykr., bibliogr. 15 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Transfer wiedzy, Przedsiębiorczość, Rozwój regionalny, Innowacje, Wnioskowanie statystyczne
Technology transfer (TT), Knowledge transfer, Entrepreneurship, Regional development, Innovations, Inferential statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Przeprowadzona analiza wskazuje, iż w regionie lubelskim badane przedsiębiorstwa najczęściej korzystały w przeważającej mierze z bezpłatnych i innych ogólnodostępnych źródeł transferu technologii (publikacje, Internet, bezpłatne konferencje). Jedynie sektor przemysłowy korzystał w stosunkowo wysokim stopniu z transferu wiedzy i innowacji z uczelni, wdrażając równolegle do produkcji pomysły i projekty powstałe w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie większość zbadanych firm, co należy uznać za pozytywny sygnał, deklaruje chęć współpracy z uczelniami. (fragment tekstu)

The authors analyze the ongoing transfer of technology and knowledge to enterprises in Poland's eastern Lublin province. They are particularly interested in the conditions and scope of the process. For the needs of the study, they have conducted a survey on a sample of 443 firms. In the survey, data were obtained from companies via the internet. To analyze the data, different statistical methods were used, including statistical inference procedures. The analysis showed that the surveyed companies most often used free and generally accessible sources of technology transfer, such as publications, the internet, and free conferences. Only businesses from industry derived substantial benefits from a transfer of knowledge and innovation from universities while working to implement ideas resulting from their own research and development. Most of the surveyed companies declared their willingness to work with university-level schools. The study confirmed that cooperation with universities and R&D centers encourages firms to look for the most advanced knowledge and technology. Other factors include participation in business clusters, and cooperation with innovation and technology transfer centers in implementing marketing and organizational innovations. The research done by Sagan, Zalewa, Gorbaniuk and Jóźwik complements the existing body of knowledge on the transfer of knowledge and technology to less well-developed regions, the authors say. It could thus help various Polish regions create new development strategies and use European Union funds under the bloc's financial perspective for 2014-2020.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albino V., Garavelli A.C., Gorgoglione M., [2004], Organization and technology in knowledge transfer, "Benchmarking: An International Journal", nr 6.
 2. Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, [2009], Instytut Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin.
 3. Caputo A.C., Cucchiella F., Fratocchi L., Pelagagge P. M., Scacchia F., [2002], A methodological framework for innovation transfer to SMEs, "Industrial Management & Data Systems", nr 5.
 4. Ciborowski R., [2007], Źródła transferu technologii w regionie peryferyjnym. Przykład Polski północno-wschodniej, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki, M. Kuzela, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. Hejduk I., Mokrzecki R., [2008], Rozwój i transfer technologii przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 6. Hughes T., O'Regan N., Sims M. A., [2009], The effectiveness of knowledge networks. An investigation of manufacturing SMEs, "Education + Training", nr 8/9.
 7. Juchniewicz M., [2007], Powiązania przedsiębiorstw z innymi podmiotami w procesie innowacyjnym, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki, M. Kuzela, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 8. Kondratiuk-Nierodzińska M., [2007], Dyfuzja technologii a innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie Podlasia, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki, M. Kuzela, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Łącka I., [2007], Współpraca technologiczna polskich uczelni z przemysłem w świetle badań, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 10. Marszałek A., [2010], Model "potrójnej pętli" a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 11. Marszałek A., [2010], Rola przedsiębiorstw odpryskowych tworzonych przy uniwersytetach w transferze wiedzy i technologii, "Marketing i Rynek", nr 2.
 12. McAdam R., McConvery T., Armstrong G., [2004], Barriers to innovation within small firms in a peripheral location, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", nr 3.
 13. Orzoł I., [2008], Bariery transferu technologii na rynkach regionalnych na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 14. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., [2003], Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, PARP, Warszawa.
 15. Szczepaniec M., Jurkiewicz T., [2009], Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu