BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
O tym jak kryzys finansowy podważył ideę redystrybucji poziomej dochodów w sektorze samorządowym
How the Financial Crisis Has Challenged the Concept of Horizontal Redistribution of Revenues in the Local Government Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 237-251, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Finanse samorządu terytorialnego, Redystrybucja dochodów
Financial crisis, Local government finance, Redistribution of income
Uwagi
summ.
Abstrakt
W kontekście aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz związanego z nim spadku dochodów samorządowych, dotyczącym również najbogatszych jednostek terytorialnych, w Polsce podjęto szeroko zakrojoną dyskusję, zarówno wśród teoretyków finansów lokalnych, jak i praktyków, na temat konieczności weryfikacji mechanizmu poziomego wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, czyli potocznie zwanego "podatku janosikowego". Autorka artykułu stawia następującą tezę: mechanizm redystrybucji poziomej dochodów wymaga rekonstrukcji i racjonalizacji. W obecnym kształcie nie spełnia on zasady adekwatności i stanowi zbyt drastyczne ograniczenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego o najwyższym potencjale ekonomicznym.

The scope of the horizontal distribution of revenues in local governments has been broadened since 2004. In the previous periods, only the wealthiest gminas made equalization payments aimed to provide financing to gminas with lower revenues. The Act of 13 November 2003 on territorial government revenues introduced a mechanism for local horizontal fiscal equalization, which also applies to powiats (the wealthiest of them make payments as part of the general subsidy) and regions/voivodships (it also applies to part of the regional subsidy). In the context of the current economic and financial crisis and the resulting decrease in local government revenues (also in the case of the wealthiest entities) the national debates began in Poland among theoreticians and practitioners in local finance related to the necessity of verifying the equalization mechanism in territorial government entities, commonly referred to as the Robin Hood Tax. The author puts forward the following thesis: the mechanism for horizontal redistribution requires to be redesigned and rationalised. In its current form it does not comply with the principle of proportionality, being excessively restrictive with regard to the financial independence of territorial government entities with the greatest economic potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz P., Dziesięć tez w sprawie modernizowania Polski, wystąpienie na konferencji nt. "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce", Senat RP, Warszawa, 6.10.2010, http://www.frdl.org.pl/downloads/Debata_06102010_mat_UMP.pdf (8.03.2011).
 2. Borodo A., Subwencje wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego -propozycje reform [w:] Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, red. E. Chojna-Duch, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 3. Dafflon В., Tóth K., Local Fiscal Equalisation in Switzerland: The Case of Canton Fribourg, BENEFRI Centre for Studies in Public Sector Economics, University of Fribourg, Working Papers 2003, No 363.
 4. Europejska karta samorządu lokalnego, Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607, sprostowanie: Dz.U. z 2006 r, nr 154, poz. 1107.
 5. Europejska karta samorządu regionalnego, tekst w języku polskim: www.karpacki.pl/ pliki/eksr200804124345.doc (8.03.2011).
 6. Friedrich P., Nam C.W., Reiljan J., Local Fiscal Equalization in Estonia: Is a Reform Necessary? "Review of Urban & Regional Development Studies" 2010, nr 22.
 7. Gronkiewicz-Waltz H., Refleksje na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego, wystąpienie na konferencji nt. "Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce", Senat RP, Warszawa, 6.10.2010, http://www.frdl.org.pl/downloads/Deba-ta_06102010_mat_mstWarszawa.pdf (8.08.2011).
 8. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, 2008.
 9. Janosikowe do zmiany. Projekt poparła Hanna Gronkiewicz-Waltz, "Gazeta Prawna", 26.11.2010.
 10. Janosikowe pochłania już 70 proc. dochodów Mazowsza, "Rzeczpospolita", 21.05.2010.
 11. Kornberger-Sokołowska E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Тот II. Finanse i budżety samorządów, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 12. Kosek-Wojnar M., Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 2, Bochnia 2004.
 13. Kraków musi oddać 67 min zł janosikowego, PolskaLokalna.pl, 2011, http://polskalokalna. pl/wiadomosci/news/krakow-musi-oddac-67-mln-zl-janosikowego,1581865.
 14. Parchimowicz E., Konieczna rekompensata ubytków, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2010, nr 20 (322).
 15. Patrzałek L., Rola części regionalnej i części równoważącej subwencji ogólnej w uzupełnianiu dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, red. K. Święch, A. Zalcewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 16. Recommendation Rec(2000)14 of the Committee of Ministers to member states on local taxation, financial equalisation and grants to local authorities, przyjęta w dniu 6.09.2000 r., https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=370237&Site=COE (7.03.2011).
 17. Recommendation Rec(2005)l of the Committee of Ministers to member states on the financial resources of local and regional authorities, przyjęta w dniu 19.01.2005 r., https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=812131&Site=COE (7.03.2011).
 18. Reforms of Local Fiscal Equalisation in Europe, red. D. Färber, N. Otter, Speyerer Forschungsberichte 2003, nr 232.
 19. Schneider M., Local Fiscal Equalisation Based on Fiscal Capacity: The Case of Austria, "Fiscal Studies" 2002, nr 23.
 20. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 21. Swianiewicz P., Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1 (11).
 22. Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2004.
 23. Ulga od Janosika, 2010, http://www.ws-24.pl/gospodarka/2-gospodarka/2580-ulga-od-janosika (8.03.2011).
 24. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526.
 25. Werner J., Shah A., Fiscal Equalisation in Germany, 2005, The World Bank eLibrary: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/241116/FiscalEqualisationInGermany.pdf (9.08.2011).
 26. Więcek M., Ekspertyza prawna dr. Marcina Więcka z Katedry Prawa Konstytucyjnego UW, Warszawa 2010.
 27. Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2011 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, 30.11.2010, http://www.mf.gov.pl/doku-ment.php?const=6&dzial=1323&id=230179 (5.03.2011).
 28. Zalewski Ł., Na janosikowym zyska Mazowsze, "Gazeta Prawna", 1.10.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu