BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z Wieloletnim planem finansowym państwa
The Role of Long-term Financial Forecasts in the Financial Management of Territorial Government Entities and Their Relations with the State's Long-term Financial Plan
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 253-266, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wieloletnia prognoza finansowa, Finanse samorządu terytorialnego, Instrumenty finansowe, Planowanie finansowe, Prognozowanie
Long-term financial forecast, Local government finance, Financial instruments, Financial planning, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na znaczenie i funkcje wieloletniej prognozy finansowej jako instrumentu, który ma sprzyjać bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Jednocześnie, na podstawie przeprowadzonych sondażowych badań w urzędach jednostek samorządu terytorialnego wykazano, że od 2010 r., kiedy to w Polsce wprowadzono do praktyki ten instrument zarządzania finansami samorządu terytorialnego, wieloletnie prognozy finansowe mają znaczenie formalne, budzą istotne wątpliwości dotyczące ich realności, a przy ich opracowywaniu nie ma obowiązku uwzględniania ustaleń wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

The paper discusses the role and functions of long-term financial forecasts as instruments for supporting the rational management of public funds. Simultaneously, on the basis of surveys conducted in territorial government entities, the author stresses that since 2010, when this financial instrument was introduced in Poland, long-term financial forecasts have merely performed a formal function; their real significance is questioned, and the development of such forecasts is not linked to the provisions of the State Long-term Financial Plan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
  3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu