BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duliniec Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione - uwarunkowania i rozwój
Early Internationalizing Firms : Determinants and Development
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 5-6, s. 1-20, tabl., bibliogr. 29 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
International enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawisko przedsiębiorstw wcześnie i szybko umiędzynarodowionych zauważono i zaczęto badać w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Ich pojawianie się w podobnym czasie w różnych krajach wywołało duże zainteresowanie badaczy m.in. odnośnie do przesłanek powstawania tych przedsiębiorstw, ich typowych cech, branż występowania, strategii rynkowych. Dynamiczny rozwój zarówno liczby tych przedsiębiorstw, jak i wzrost ich znaczenia jako reprezentantów niespotykanego wcześniej modelu umiędzynarodowienia znalazły swoje odzwierciedlenie w licznych badaniach naukowych nad zjawiskiem przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU). Poza zainteresowaniem wymienionymi wyżej zagadnieniami próbowano także usystematyzować różnice między dwoma modelami umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) przedsiębiorstw, czyli tzw. modelem uppsalskim (opisującym proces stopniowego, wieloletniego procesu umiędzynarodowienia) a internacjonalizacją wczesną i szybko postępującą. Z badań nad PWU wynikają także wnioski co do czynników sukcesu na rynkach międzynarodowych i atutów tych przedsiębiorstw oraz obserwacje na temat zagrożeń w ich rozwoju. W tym opracowaniu zostaną przedstawione wybrane, uporządkowane według wymienionych wyżej zagadnień, wnioski z dotychczasowych badań nad przedsiębiorstwami wcześnie umiędzynarodowionymi na świecie. (fragment tekstu)

The article aims to show the key determinants of the development of early internationalizing companies (EICs). The early and quick internationalization of companies is an increasingly common trend that has been the subject of numerous research projects in many countries. It is an important area of studies focusing on the mechanisms of companies' internationalization. The author critically analyzes some of the most significant international scientific papers of the last few years, with a special focus on the external and internal determinants of internationalization of EICs, the industries where EICs operate (both hi-tech and traditional) as well as these companies' strategies in the area of foreign market entry and marketing. The typical characteristics of EICs are compared in the article with those of traditionally internationalized firms. The success factors of EICs in international markets have also been identified on the basis of research in this area. Finally, major threats to the development of EICs and the strengths of these firms are presented.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson S., Wictor I., [2003], Innovative internationalisation in new firms: born globals - the Swedish case, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 1, Iss. 3.
 2. Aspelund A., Madsen T.K., Moen O., [2007], A review of foundation, international marketing strategies, and performance of international new ventures, "European Journal of Marketing", Vol. 41, Iss. 11/12.
 3. Autio E., [2005], Creative tension: a significance of Ben Oviatt's and Patricia McDougall's article 'toward a theory of international new venture', "Journal of International Business Studies", Vol. 36, Iss. 1. 2005.
 4. Bell J., McNaughton R., Young S., Crick D., [2003], Towards an integrative model of small firm internationalization, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 1, Iss. 4.
 5. Crick D., [2009], The internationalisation of born global and international new venture SMEs, "International Marketing Review", Vol. 26, Iss. 4/5.
 6. Duliniec E., [2011], Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, "Gospodarka Narodowa", No. 1-2.
 7. Emerging exporters: Australia's high value-added manufacturing exporters, [1993], McKinsey and Co. and Australian Manufacturing Council.
 8. Etemad H., [2004], Internationalization of small and medium enterprises: a grounded theoretical framework and an overview, "Canadian Journal of Administrative Sciences", Vol. 21, Iss. 1.
 9. Fan T., Phan P., [2007], International new ventures: revisiting the influences behind the born-global firm, "Journal of International Business Studies", Vol. 38.
 10. Gabrielsson M., [2005], Branding strategies of born globals, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 3.
 11. Gabrielsson M., Kirpalani V.H.M., Dimitratos P., Solberg C.A., Zucchella A., [2008], Born globals: propositions to help advance the theory, "International Business Review", Vol. 17.
 12. Jolly V.K., Alahuhta M., Jeannet J.-P., [1992], Challenging the incumbents: how high technology start-ups compete globally, "Journal of Strategic Change", Vol. 1, Iss. 2.
 13. Jones M.V., [1999], The internationalization of small high-technology firms, "Journal of International Marketing", Vol. 7, Iss. 4.
 14. Karra N., Philips N., [2004], Entrepreneurship goes global, "Ivey Business Journal Online", Nov/ Dec.2004.
 15. Knight G.A., Cavusgil S.T., [2005], A taxonomy of born-global firms, "Management International Review", Vol. 45, Iss. 3.
 16. Knight G., Madsen T.K., Servais P., [2004], An inquiry into born-global firms in Europe and the USA, "International Marketing Review", Vol. 21, Iss. 6.
 17. Luostarinen R., Gabrielsson M. [2002], Globalization and global marketing. Strategies of born globals in SMOPEC, http://www.aueb.gr/deos/EIBA/2002.files/PAPERS/C33.pdf.
 18. Madsen T.K., Servais P., [1997], The internationalization of born globals: an evolutionary process?, "International Business Review", Vol. 6, Iss. 6.
 19. McAuley A., [1999], Entrepreneurial instant exporters in the Scottish art and craft sector, "Journal of International Marketing", Vol. 7, Iss. 4.
 20. Moen O., [2002], The born globals: A new generation of small European exporters, "International Marketing Review", Vol. 19, Iss. 2.
 21. Przybylska K., [2010], Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", No. 7-8.
 22. Rasmussan E.S., Madsen T.K., [2001], The founding of the born global company in Denmark and Australia: sensemaking and networking, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", Vol. 13, Iss. 3.
 23. Rennie M.W., [1993], Global competitiveness: Born global, "The McKinsey Quarterly", Vol. 4.
 24. Rialp A., Rialp J., Knight G.A., [2005], The phenomenon of early internationalizing firms: what do we know after a decade (1993-2003) of scientific inquiry?, "International Business Review", Vol. 14, Iss. 2.
 25. Rialp A., Rialp J., Urbano D., Vaillant Y., [2005]. The born-global phenomenon: a comparative study research, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 3, Iss. 2.
 26. Shrader R.C., Oviatt B.M., McDougall P.P., [2000], How new ventures exploit trade-offs among international risk factors: Lessons for the accelerated internationalization of the 21st century, "Academy of Management Journal", Vol. 43, Iss. 6.
 27. Thai M.T.T., Chong L.L., [2008], Born-global: the case of four Vietnamese SMEs, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 6.
 28. Yeoh P.-L, [2004], International learning: antecedents and performance implications among newly internationalizing companies in an exporting context, "International Marketing Review", Vol. 21, Iss. 4/5.
 29. Zou H., Ghauri P.N., [2010], Internationalizing by learning: the case of Chinese high-tech new ventures, "International Marketing Review", Vol. 27, Iss. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu