BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Nojszewska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Józef Maria Poniatowski i "Gospodarka Narodowa"
Józef Maria Poniatowski and Gospodarka Narodowa
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 5-6, s. 123-139, bibliogr. 82 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Rolnictwo, Polityka gospodarcza państwa, Reforma rolna
National economy, Agriculture, State economic policy, Land reform
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono poglądy społeczno-gospodarcze polskiego ekonomisty i wojskowego Józef Maria Poniatowski (1897-1995) oraz jego związki z czasopismem "Gospodarka Narodowa".

The author discusses the socioeconomic views of onetime Polish economist and military leader Józef Maria Poniatowski (1897-1995) and his ties to Gospodarka Narodowa (National Economy) magazine, which was published every two weeks in the 1930s. Although Poniatowski was considered to be one of the leading economic policy makers of his time, no attempts were made to discuss his economic views in Polish scientific literature up to now, according to Jarosz-Nojszewska. She analyzes Poniatowski's publications and presents his views about the most important economic problems of interwar Poland, on the basis of documents from the Central Archives of Modern Records (AAN) in Warsaw as well as the archives of the Warsaw School of Economics (SGH) and Warsaw Agricultural University (SGGW). The author highlights some of the key facts from Poniatowski's life as well as his family ties, which had a huge impact on his views, especially in issues related to agricultural policy. Józef Poniatowski came from a family of landowners. He graduated in economics from the Warsaw School of Economics, and also had a degree in agriculture from Warsaw Agricultural University and a degree in law from the University of Paris. In the 1920s and 1930s, Poniatowski worked as a researcher and also dealt with politics. He was one of the co-founders and most active members of a business association known as the National Economy Club. He published dozens of articles in Gospodarka Narodowa, most of them focusing on the problems of the countryside and agricultural issues as well as government economic policies. For example, he frequently criticized stopgap measures and short-term arrangements in the government's agrarian policy. He called for an increased role of the state and government intervention in the agriculture sector and the economy as a whole, and advocated more decisive and far-reaching steps in various areas. He argued that an agrarian reform and related changes in the agrarian structure of the country were critical to reducing the Polish economy's vulnerability to fluctuations in economic trends. Poniatowski pointed out that a land reform could alleviate the country's economic problems by expanding the internal market. He highlighted the dramatic debt problem of Polish agriculture. He also wrote about cartels, a topic that was directly related to his work as a Cartel Court judge. However, his best known works were dedicated to the issue of agrarian overpopulation. A few years before World War II, he was appointed director of a government economic bureau, a position of key importance to the Polish economic policy of the time and one that enabled Poniatowski to take part in government economic policy making. World War II interrupted his career. After the war Poniatowski did not return to the country from exile, and continued his scientific and political pursuits while living abroad.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowicz E., Minc H., Ogólne wyniki spisu ludności z 1931 r. w zakresie ludności rolniczej, "Rolnictwo" 1937, z. 1-2, s. 22-39.
 2. Battaglia R., Próba wyjałowienia niewygodnej książki, "Gospodarka Narodowa" 1935, nr 9, s. 142.
 3. Bobrowski C, Wspomnienia ze stulecia, Lublin 1986,
 4. Bobrowski C., Ceny kartelowe, "Gospodarka Narodowa" 1935, nr 24, s. 367.
 5. Brzoza C, Stepan K., Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906-1917. Słownik biograficzny, Warszawa 2001.
 6. Buławski R., W sprawie 8 miljonów 800 tysięcy "zbędnej" ludności rolniczej w Polsce, wyd. II, Katowice 1936.
 7. Ciepielewski J., Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929-1935, Warszawa 1968, s 121-122.
 8. Drewnowski J., Śp. Józef Maria Poniatowski [zm. 1995], "Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie" 1993/94, t. XXXVII, s.23-24;
 9. Falk A., Wątpliwości i obawy, "Gospodarka Narodowa" 1932, nr 13, s. 203-204;
 10. Giedroyć J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1999.
 11. Gryziewicz S., Hasło zniżki cen, "Gospodarka Narodowa" 1935, nr 24, s. 356;
 12. Gutowska E., Landau A., Stanisław Rychliński 1903-1944, w: Poczet wybitnych profesorów SGH-SGPiS 1906-1986, Warszawa 1986, s. 240-263;
 13. Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
 14. Hayto L., Poniatowski Szczęsny Leon, PSB, t. XXVII, s. 489-491;
 15. Jarosz A., "Gospodarka Narodowa" i jej zespół, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 3, s. 1-13.
 16. Jarosz A., "Gospodarka Narodowa" na tle polskich czasopism gospodarczych okresu międzywojennego, w: Między gospodarką a polityką, red. W. Morawski, Warszawa 2001.
 17. Konarski S., Rychliński Stanisław, PSB, t. XXXIII, s. 381-383.
 18. Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, Warszawa 1994.
 19. Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, t. IV, Lata interwencjonizmu państwowego 1936-1939, Warszawa 1989.
 20. Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, wyd. VI, Warszawa 1999.
 21. Landau Zb., Rząd a rolnictwo, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t.II, Warszawa 1981.
 22. Lewicki R., Skowronek J., Instytut Badań Zagadnień Krajowych, w: Pomoc krajowi poprzez niepodległościowe uchodźstwo, pod. red. R. Lewickiego, Londyn 1995, s. 88-91].
 23. Łoza S., Czy wiesz, kto to jest?, t. II, Warszawa 1939.
 24. Łychowski T., Porozumienia państw rolniczych, "Przegląd Gospodarczy" 1930, z. 16, s. 684.
 25. Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczpospolitej, Warszawa 1983.
 26. Negryński J., "Gospodarka Narodowa" (w dwudziestą piątą rocznicę), "Kultura" (Paryż) 1956, nr 9, s. 102.
 27. Podolska A., Sąd kartelowy w przedwojennej Polsce - organizacja i kompetencje, w: Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Lanadua, red. W. Morawski, Warszawa 2001.
 28. Poniatowski J., Cele i założenia reformy rolnej w dwudziestoleciu niepodległości, Londyn 1951.
 29. Poniatowski J., Demografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Londyn 1951.
 30. Poniatowski J., Głos w dyskusji, "Gospodarka Narodowa" 1935, nr 21, s. 303.
 31. Poniatowski J., Granice możliwości, "Gospodarka Narodowa" 1933, nr 19, s. 291-292;
 32. Poniatowski J., Interesy rozbieżne i wspólne, "Gospodarka Narodowa" 1933, nr 12, s. 184-187.
 33. Poniatowski J., Jałowa taktyka, "Gospodarka Narodowa" 1935, nr 1, s. 9-10.
 34. Poniatowski J., Kurs wiedzy o Polsce Współczesnej. Rolnictwo, Londyn 1965.
 35. Poniatowski J., Na marginesie dekretów oddłużeniowych, "Gospodarka Narodowa" 1934, nr 23, s. 336-339.
 36. Poniatowski J., O wybór celu, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 10-11, s. 187.
 37. Poniatowski J., O zasady polityki zbożowej, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 9, s. 146-148.
 38. Poniatowski J., Pojęcie i rozmiary przeludnienia wsi, "Rolnictwo" 1935, t. II, z. 1, s. 17-74;
 39. Poniatowski J., Polityka gospodarcza a przesilenie rolnicze, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 3, s. 36-38;
 40. Poniatowski J., Polityka gospodarcza wobec koniunktury, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 6, s. 85;
 41. Poniatowski J., Polska a międzynarodowa akcja w sprawach rolniczych, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 4, s. 53-54;
 42. Poniatowski J., Polska rolnicza czy przemysłowa?, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 8, s. 115.
 43. Poniatowski J., Procesy likwidacyjne w rolnictwie, "Gospodarka Narodowa" 1934, nr 2, s.18-21;
 44. Poniatowski J., Próba wyjałowienia dyskusji, "Gospodarka Narodowa" 1935, nr 4, s. 63.
 45. Poniatowski J., Przedmowa, s.7., w: Antoni Broda A., red.: Zadłużanie drobnych gospodarstw, Warszawa 1932.
 46. Poniatowski J., Przeludnienie wsi i rolnictwa, Warszawa 1936.
 47. Poniatowski J., Przesłanki geograficzno-gospodarcze dla polityki produkcji w rolnictwie, "Ekonomista", 1930, nr 2, s. 94.
 48. Poniatowski J., Rolnictwo, "Kultura" 1953, zeszyt krajowy, s. 113-196;
 49. Poniatowski J., Rozmiary przeludnienia rolnictwa w świetle krytyki, Warszawa 1937.
 50. Poniatowski J., Rozmiary przeludnienia rolnictwa w świetle krytyki, "Rolnictwo" 1936, t. IV, z.1, s. 31-49.
 51. Poniatowski J., Rozważania taryfowe laika, "Gospodarka Narodowa" 1933, nr 8, s. 117-120.
 52. Poniatowski J., Specyficzne cechy kryzysu rolniczego w Polsce, "Gospodarka Narodowa"1931, nr 1, s. 3-6;
 53. Poniatowski J., Wobec przeludnienia wsi (cz. II), "Rolnictwo" 1935, t. II, z. 2, s. 5-39;
 54. Poniatowski J., Wobec przeludnienia wsi (cz. III), "Rolnictwo" 1935, t. III, z. 1/2, s. 31-79;
 55. Poniatowski J., Wobec przeludnienia wsi (cz. IV), "Rolnictwo" 1935, t. IV, z. 1, s. 63-85;
 56. Poniatowski J., Wobec przeludnienia wsi (cz. V), "Rolnictwo" 1935, t. IV, z. 2, s. 3-68;
 57. Poniatowski J., Zagadnienie nadal otwarte, "Gospodarka Narodowa" 1933, nr 14, s. 229-230;
 58. Poniatowski J., Zarys Demografii, Londyn 1950.
 59. Poniatowski Szczęsny (1857-1936), "Pamiętnik Kijowski" (Londyn) 1963, t. II, s. 98-104;
 60. Portalski S., Zarys historii Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2009, s. 51, 56.
 61. Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. IV, M-P, red. G. Mazur, Warszawa 2009.
 62. Pyłat J., PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk-Londyn 2010.
 63. Pyłat J., Zarys działalności Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, w: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 465-491;
 64. Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Lublin 1991, s. 93-98;
 65. Rosiński B., Minimum przeludnienia rolniczego, "Gospodarka Narodowa" 1937, nr 12, s. 161-162.
 66. Rychliński S., Przeludnienie a przyrost naturalny, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 17, s. 244-245.
 67. Rychliński S., Przeludnienie, bezrobocie a polityka restrykcji ludnościowej, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 15, s. 217-219;
 68. Siwik A., Polska emigracja polityczna lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Problem pojednania, "Dzieje Najnowsze" 1994, z. 1., s. 88.
 69. Sokołowski K., Bobrowski i "Gospodarka Narodowa", "Ekonomista" 1984, nr 1-2, s. 29.
 70. Sokołowski K., Ilość czy jakość?, "Gospodarka Narodowa" 1934, nr 1, s. 13-15;
 71. Sokołowski K., O powszechną zniżkę cen, "Polska Gospodarcza" 1931, s. 41-43.
 72. Sokołowski K., Uprzemysłowienie, "Gospodarka Narodowa" 1936, nr 11, s. 160-161.
 73. Stańczyk M., Przeludnienie agrarne w Polsce kapitalistycznej, "Ekonomista" 1955, nr 1, s. 94-116.
 74. Szczepanik E., Wydział Ekonomiczno-Handlowy Polish University College, w: Nauka Polska na obczyźnie. Wyższe szkolnictwo techniczne, z. 2, Londyn 1958.
 75. Szempliński Z., Ilość i jakość, "Gospodarka Narodowa" 1934, s. 28-30.
 76. Szempliński Z., Przeludnienie i nadprodukcja, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 16, s. 230-231.
 77. Turowski G., Warunki i drogi rozwoju gospodarczego wsi polskiej, Warszawa 1938.
 78. Urban A., Emigracyjny dramat, Warszawa 1998.
 79. Wątor A., Juliusz Poniatowski, w: Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945, pod red. M. Baumgart M., Walczaka H., Wątor A., Szczecin 2001, s.314-315.
 80. Wieniewski I., Polish University College 1947-1953, w: Nauka polska na obczyźnie, s 44-69.
 81. Wojtas A., Problematyka agrarna w polskiej myśli politycznej 1918-1948, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu