BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Konwergencja technologii w firmie
Convergence of Technology in the Company
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 12, s. 12-22, bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Konwergencja, Technologia, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Convergence, Technology, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany wywoływane przez postępujący proces globalizacji oraz rozwój technologiczny powodują wzrost burzliwości otoczenia firm funkcjonujących na rynku globalnym. Aby osiągnąć sukces rynkowy w zmiennym otoczeniu, przedsiębiorstwa muszą je uważnie obserwować, poszukiwać nowych możliwości działania i odpowiadać na jego wyzwania tak, aby uzyskać przewagę konkurencyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku. W niniejszym artykule opisano proces konwergencji, ze szczególnym uwzględnieniem konwergencji technologicznej. Globalizacja konsumpcji, kultury oraz technologii i wynikająca z nich konwergencja, wywierają istotny wpływ na działalność gospodarczą współczesnych firm. Przedsiębiorstwa - mimo występującego chaosu i kryzysów - muszą się nauczyć przewidywać zmiany wywoływane przez konwergencję oraz umiejętnie wykorzystywać ten proces w swej działalności. (abstrakt oryginalny)

Changes caused by the progressive process of globalization and technological developments result in an increase of turbulences within the environment of the companies operating in the global market. To succeed in a changing market environment, companies must monitor them carefully, seek new possibilities for activity and respond to its challenges so as to obtain a competitive advantage over other market participants. In this article, the author describes the process of convergence, with particular emphasis on technological convergence. The globalization of consumption, culture and technology and the convergence, have a significant impact on economic activities of modern companies. Companies, despite the present chaos and crises, must learn to anticipate changes that are caused by convergence, and skillfully use this process in their activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Albert, J. Boissonnat, Crise, krach, boom, Le Seuil 1988, [za:] G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 2. M. Błaszczyk, Wpływ zmian warunków otoczenia na zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw, Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Z. Pierścionek, K. Poznańska (red), SGH, Warszawa 2000.
 3. J. Child, Culture Contingency and Capitalism In the Cross-National Study of Organizations [w:] L. Cummings, B. Staw, Research In Organizational Behavior, t. 3, CT JAI Press Greenwich 1981, [za:] J. Stankiewicz, Globalizacja a kultura organizacyjna, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace naukowe AE Wrocław 2002, nr 963.
 4. S. Cook, Rewolucja kontrybucji. Pozwól ochotnikom budować twoją firmę, Harvard Business Review Polska 2009, nr 75.
 5. P. Dicken, Global Shift. Transforming the World Economy, London 1999.
 6. S. Greenstein, T. Khanna, What does industry convergence mean? [w:] D. B. Yoffie (ed.) Competition in the age of digital convergence, Harvard Business School Press, Boston 1997, s. 201-226, [za:] J. M. Bauer, M. P. C Weijnen, A. L. Turk, P. M. Herder, Delineating the scope of convergence in infrastructures: New frontiers for competition, http://www.delft2001 .tudelft.nl (5.09.2010).
 7. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, wyd. WAiP, Warszawa 2007, s.256.
 8. F. Kamiński, Konwergencja w obszarze komunikacji elektronicznej, Przegląd Telekomunikacyjny 2000, nr 1,s.23.
 9. Konwergencja branż oznacza nowe szansę i nowe zagrożenia, Zarządzanie na świecie nr 5/2004, s. 29.
 10. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, ÓW Rytm, Warszawa 2003, s. 142. 11. M. Kostera, Zarządzanie międzykulturowe, [w:] Zarządzanie, teoria i praktyka, red. nauk. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996, s. 413.
 11. P. Kotler, J. A. Caslione, Chaos: zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 12. K. C. Laudon, J. P. Laudon, Management Information Systems - A contemporary Perspective, Macmillan Press Ltd, London 1991, [w:] Biznes międzynarodowy- obszary decyzji strategicznych, M. K. Nowakowski (red), Key Test, Warszawa 2000.
 13. T. Levitt, The Globalization of Markets, Harvard Business Review, May-June 1983.
 14. W. Morawski, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
 15. Z. Pierścionek, Nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. nauk. Z. Pierścionek, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2000.
 16. M. Sawhney, D. Parikh, Where Value Lives In a Networked World, Harvard Business Review, vol. January2001.
 17. C. Shapiro, H. Varian, Information Rules, Boston, MA: Harvard Business School Press 1999, [za:]Firma w otoczeniu globalnym, praca zb. pod kier J.Bogdanienki, Dom Organizatora Toruń 2006.
 18. B. Stępień, Internacjonalizacja kultury organizacyjnej - imperializm czy konwergencja?, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2003, nr 976.
 19. D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Businessman Press, Warszawa 1998, [za:] W. Wojtysiak-Kotlarski, Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości [w:] Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Kasiewicza i H. Możaryna, SGH, Warszawa 2004.
 20. J. Teczke, P. Buła, Dywergencja - próba analizy zjawiska w wybranych przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] Zarządzanie zasobami. Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. R. Rutki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, nr 18.
 21. A. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, wyd. WNT, Warszawa 2004.
 22. C. A. Villee, Biologia, PWRiL, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu