BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Model nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Kryteria skuteczności
A Model for Supervising the Activities of Territorial Government Entities. Performance Criteria
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 267-281, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Nadzór, Regulacje prawne, Ustawa o finansach publicznych
Local government, Local government finance, Supervision, Legal regulations, Act on Public Finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich dziesięciu lat nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego na ogół niewiele się zmieniło, mimo zmian w regulacjach prawnych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi. Od początku 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych, która tylko w niewielkim stopniu zmieniła zakres nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Zmieniono natomiast w sposób istotny podstawowe zasady funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego - w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Podstawowym problemem omówionym w artykule jest to, czy system nadzoru zachowa swoją skuteczność w kontekście zmian w zasadach gospodarowania środkami publicznymi i czy będzie potrzebny nowy model nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę jedynie kryterium legalności.

The system for supervising the activities of territorial government entities has recorded minor changes over the last decade apart from new legal regulations in the area of managing public resources. The new Act on public finance, enacted at the beginning of 2010, does not introduce considerable changes to the scope of supervision over territorial government entities. On the other hand, major changes have been made to the functioning of public sector entities, including territorial government units, in the area of managing public resources. The objective of this paper is to offer answers to the following questions: firstly, is the current supervision system effective enough to cope with the new public resource management policies, and, secondly, is it necessary to introduce a new model for supervising territorial government entities, exclusively based on the criterion of legality? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak В., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 3. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Kotlińska J., Wieloletnia prognoza finansowa - jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 5. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
 6. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 7. Salachna J.M., Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 8. Szczubiał M., Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 9. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. nr 85, poz. 428 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu