BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru
External, Foreign Sources of Financing Gmina Capital Expenditures - Selection Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 283-298, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje gminne, Finansowanie inwestycji w gminie, Źródła finansowania
District investments, Investment financing in district, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule postawiono tezę, że właściwy i prawidłowo uwarunkowany dobór źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych gmin może mieć wpływ na przebieg ich realizacji. Specyfika wydatków inwestycyjnych gmin określona przez ich cechy, definiuje wymogi i określa parametry źródeł finansowania zewnętrznego wykorzystywanych w procesie finansowania inwestycji komunalnych. Instrumenty zwrotne cechuje wysoki poziom zróżnicowania, z czego wynika konieczność precyzyjnego i poprawnego określenia kryteriów przesądzających o ich wyborze w danych uwarunkowaniach decyzyjnych. Determinanty doboru instrumentów zwrotnych podlegają ograniczeniom ustawowym i wymagają respektowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie ilościowych i jakościowych ograniczeń dotyczących możliwości zadłużania się jednostek sektora publicznego.

The paper formulates a thesis which claims that appropriately selected sources of financing gmina capital expenditures may have an impact on the project implementation process. The characteristics of gmina investment outlays determine the requirements and parameters of external financing for municipal investment projects. Debt instruments are highly diversified, hence the need for appropriate selection criteria in the decision-making process. Debt instrument selection criteria are subject to legal restrictions and must comply with the Act on public finance with respect to the qualitative and quantitative requirements imposed on borrowing procedures in public sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, red. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
  2. Jastrzębska M., Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządowych [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, t. 2, Szczecin 2009.
  3. Korenik D., Atrakcyjność obligacji przychodowych w świetle porównania z innymi zewnętrznymi formami finansowania potrzeb samorządu terytorialnego [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, t. 2, Szczecin 2007.
  4. Niezgoda A., Zagrożenia dla gospodarki finansowej gmin i powiatów w perspektywie kryzysu finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2009, nr 10.
  5. Patrzałek L., Kryteria wyboru i uwarunkowania wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania jednostki samorządu terytorialnego [w:] Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
  6. Samorząd terytorialny a banki, red. A. Borodo, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
  7. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu