BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Halina (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Tytuł
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2009
The Financial Standing of Territorial Government Entities in 2004-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 299-317, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Budżet samorządu terytorialnego, Mierniki oceny kondycji finansowej
Local government finance, Local budget, Financial condition indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od struktury organizacyjnej finansów publicznych, stopnia decentralizacji władzy publicznej i systemu finansowania samorządu terytorialnego, a także sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, w dużej mierze zależą warunki życia, pracy, czy dobrobyt obywateli. Budżet jest efektem realizowanej polityki budżetowej. Może być wykorzystywany nie tylko jako akt normatywny i plan finansowy, ale przede wszystkim jako narządzie efektywnego zarządzania zasobami jednostki samorządu terytorialnego. Racjonalna i efektywna polityka budżetowa samorządu terytorialnego, to podstawowy czynnik przyczyniający się do rozwoju każdej miejscowości i poprawy warunków życia jej mieszkańców. W artykule przedstawiono analizę budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2009. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę kondycji finansowej jednostek samorządowych. Wskazano na zmiany jakie nastąpiły w strukturze dochodów i wydatków budżetowych. Załamanie koniunktury gospodarczej spowodowało spadek dochodów własnych samorządu. Towarzyszył temu wzrost transferów z budżetu państwa, a to przyczyniło się do ograniczenia samodzielności finansowej samorządu. Równocześnie nastąpił wzrost wydatków inwestycyjnych.

Such factors as the organisational structure of public finance, the scope of the decentralisation of public authorities and the system of financing territorial government entities as well as the management of available resources have a major impact on citizens' life style, working conditions and living standards. The budget is an effect of the implemented budgetary policies. It may be applied not only as a normative act and financial plan but, in the first place, as a tool for the effective management of the territorial government entity's resources. The territorial government's rational and effective budget policy is one of the major factors which affect local development and community living standards. The paper presents an analysis of the budgets of territorial government entities in 2004-2009. The conducted research studies are the basis for assessing local governments' financial condition. The author identifies changes to the structure of budget revenues and expenditures. The economic downturn led to a decrease in the revenues generated by local governments. It was coupled with an increase in the transfer of funds from the central budget, decreasing the scope of local financial independence. Simultaneously, investment outlays rose to a higher level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Becla A., Czaja S., Spory wokół efektywności realizacji zadań społecznych. Samorządowa i rządowa forma redystrybucji dochodu, Zeszyty Naukowe Nr 2, WSBiF, Bielsko-Biała 1998.
  2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2009.
  3. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2001.
  4. Jędrzejewski L., Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2004.
  5. Owsiak S., Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002.
  6. Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetów przez JST za poszczególne lata (2004-2009), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, www.rio.gov.pl (25.03.2011).
  7. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004-2009, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl (22.03.2011).
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu