BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosior Katarzyna (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie)
Tytuł
Koncepcje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku
Ideas for Reforming the European Union's Common Agricultural Policy after 2013
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 5-6, s. 85-104, rys., bibliogr. 26 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Reforma UE, Debata publiczna, Spory międzynarodowe, Globalne dobra publiczne
Common Agricultural Policy (CAP), EU Reform, Public debate, International disputes, Global public goods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie toczącej się obecnie w UE debaty na temat kierunków i perspektyw rozwoju WPR po 2013 roku. Uwaga skoncentrowana zostanie na analizie propozycji środowisk naukowych. Ekonomiści rolni od co najmniej połowy lat 70. ubiegłego wieku wzywają do przeprowadzenia głębokich zmian w ramach WPR. Powolny i trudny proces reformowania polityki przyczynił się jednak do rozpowszechnienia opinii o niewielkim wpływie przedstawicieli świata nauki na decyzje podejmowane w UE. Istotnie, przyjmowane na szczeblu wspólnotowym rozwiązania legislacyjne były i są przede wszystkim wynikiem politycznej gry interesów poszczególnych graczy. Negocjacje opierają się na najniższym wspólnym mianowniku i handlu wymiennym (logrolling), który z reguły ogranicza możliwości przyjmowania decyzji efektywnych z ekonomicznego punktu widzenia. Bez wątpienia jednak znaczenie środowisk naukowych w UE rośnie. Z perspektywy czasu widać, że kluczowe propozycje ekonomistów rolnych, choć z opóźnieniem i nie zawsze w pełnym zakresie, były uwzględniane w kolejno przyjmowanych reformach WPR. Z tego względu warto zapoznać się z najnowszymi koncepcjami środowisk naukowych, które dotyczą przyszłości tej polityki wspólnotowej. (fragment tekstu)

The article focuses on a debate under way across the European Union on prospects for developing the bloc's Common Agricultural Policy (CAP) after 2013. At the center of the debate are ideas to reform CAP being put forward by various researchers. Historical experience shows that the ideas and suggestions of scientists play an important role in the process of reforming CAP, Kosior says. The article analyzes three specific visions of CAP after 2013-a proposal by Bureau and Mahé, who argue that the system of direct payments should be converted into a "general contractual scheme;" the idea of Heissenhuber et al. suggesting a three-step scheme of basic payments, voluntary agri-environmental measures and regional support; and a proposal by a group of leading European agricultural economists on the establishment of a Common Agricultural Policy for European Public Goods. The analysis refers to the achievements of new institutional economics. In conclusion, the author attempts to evaluate the presented ideas for developing CAP from the perspective of Poland's interests. The shared feature of the analyzed concepts is that they place an emphasis on the environmental aspect of CAP. All the researchers suggest that the new CAP should be more flexible and more useful in the battle against climate change, the loss of biodiversity and the depletion of water and soil resources in Europe. At the same time, the Common Agricultural Policy should rely on the principle of subsidiarity. However, despite some shared features, the analyzed proposals differ in several important respects, Kosior notes. Bureau and Mahé propose co-financing and contracting of virtually all types of payments in the future agricultural policy. The agricultural economists call for national financing of direct payments, but stress the need for full financing from the EU budget of all-European public goods. Heissenhuber points to the need to differentiate payment rates depending on how farmers comply with environmental requirements. The analysis conducted shows that the proposal of the agricultural economists is the most well-balanced and could prove to be the optimal scenario for developing CAP in the long term, the author concludes.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Common Agricultural Policy for European Public Goods: Declaration by a Group of Leading Agricultural Economists, [2009] November 18, Brussels, (http://www.reformthecap.eu/posts/ declaration-on-cap-reform-overview).
 2. Baum R., Śleszyński J., [2009], Nowe funkcje rolnictwa - dostarczanie dóbr publicznych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" tom XI zeszyt 2.
 3. Buckwell A., Blom J., Commins P., Hervieu B., von Meyer H., Rabinowicz E., Sotte F., Sumpsi Viñas J.M., [1997], Towards a Common Agricultural and Rural Policy for Europe, Report of an Expert Group, European Commission (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/buck_en/index.htm).
 4. Bureau J.-Ch., Mahé L-P., [2008], CAP Reform Beyond 2013: An Idea for a Longer View, Notre Europe, Paris (http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Etude64-CAP-Propositions-EN_01.pdf).
 5. Daugbjerg C., [1999], Reforming the CAP: Policy Networks and Broader Institutional Structures, "Journal of Common Market Studies", 37, 3.
 6. Furtan W.H., Jensen M.S., Sauer J., [2008], Rent Seeking and the Common Agricultural Policy: Do member countries free ride on lobbying?, Seminar Paper, European Association of Agricultural Economists, the 107th Seminar, January 29th-February 1st, 2008, Sevilla.
 7. Grochowska R., Kosior K., [2008], The Future of the CAP. A Declining Policy in the European Union?, Seminar Paper, European Association of Agricultural Economists, 109th Seminar, November 20-21, 2008, Viterbo.
 8. Grosse T.G., Hardt Ł., [2010] Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej polityce rozwoju polskiej wsi - o strategii realizowania polityki rozwoju wsi w Polsce po 2013 roku, Fundacja Pro Oeconomia, Warszawa.
 9. Heißenhuber A., [2009], Konzepte für die Agrarpolitik nach 2013, "Online-Fachzeitschrift des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft" (http:// www.laendlicher-raum.at/filemanager/download/45752).
 10. Henning Ch.H.C.A., [2000], Macht und Tausch in der europaeischen Agrarpolitik. Eine positive Theorie kollektiver Entscheidungen, Campus Verlag, Frankfurt am Main.
 11. Ingersent K.A., Rayner A.J., [1999], Agricultural Policy in Western Europe and the United States, Edward Elgar, Cheltenham.
 12. Nedeergaard P., [2006], Market failures and government failures: A theoretical model of the common agricultural policy, "Public Choice", 127, 3-4.
 13. Pappi F.U., Henning Ch.H.C.A, [1999], The organization of influence on the EC's common agricultural policy: A network approach, "European Journal of Political Research" 36, 2.
 14. Proposal for a new EU Common Agricultural Policy, [2009], BirdLife International, European Environmental Bureau European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, International Federation of Organic Agriculture Movements- EU Group, WWF - World Wide Fund for Nature, December 2009, http://cap2020.ieep.eu/vision/NGO-CAP-proposal.pdf.
 15. Samuelson P.A., [1954], The Pure Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" 36, 4.
 16. Sapir A., Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D., Viñals J., Wallace H., [2003], An agenda for a growing Europe: Making the EU economic system deliver, Report of an independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission, Brussels.
 17. Schmitz A., Furtan W.H., Baylis K., [2002], Agricultural Policy, Agribusiness and Rent-Seeking Behaviour, University of Toronto Press: Toronto.
 18. Senior Nello S., [1984], An Application of Public Choice Theory to the Question of CAP Reform, "European Review of Agricultural Economics", 11, 3.
 19. Siena Memorandum on the Reform of the Common Agricultural Policy, [February 17-18 1984], Concluding the workshop on "The Reform of Common Agricultural Policy", Siena (http://www. unisi.it/cipas/output/19xx/840218-Siena-Memorandum/Siena-Memorandum.pdf).
 20. The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, European Commission, COM (2010) 672 final, Brussels, 18 November 2010.
 21. The Common Agricultural Policy after 2013. Public debate. European Commission, Brussels, 2010, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/summary-report_en.pdf.
 22. The Common Agricultural Policy after 2013. Public debate. Summary Report, European Commission, 2010, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/summary-report_en.pdf.
 23. Wageningen memorandum on the reform of the European Community's Common Agricultural Policy, [1973], "European Review of Agricultural Economics" 1, 2.
 24. Wilkin J., [2005], Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Scholar, Warszawa.
 25. Wilkin J., [2009], Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, "Gospodarka Narodowa", 1-2.
 26. Zahrnt V., [2009], Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform, Working Paper No. 08, European Centre for International Political Economy, Brussels.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu