BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Lesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa,
Accountancy of Knowledge in Enterprises
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 5-6, s. 105-122, tabl., bibliogr. 8 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki, Rachunkowość zasobów ludzkich
Knowledge-based economy, Intellectual capital, Human capital, Human Resources Accounting (HRA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę sformułowania teoretycznych podstaw rachunkowości wiedzy. Nie jest to kompletny wykład tej dziedziny, albowiem na obecnym etapie takim być nie może. Teoretyczna postać współczesnej rachunkowości finansowej opisywana w licznych podręcznikach oraz standardach jest wynikiem swoistego ścierania się teorii i praktyki. Rozwiązania na poziomie teoretycznym pojawiają się jako odpowiedź na potrzeby praktyki gospodarczej. Z kolei, te nowo powstałe konstrukcje teoretyczne zazwyczaj wymagają doprecyzowania w praktyce. Artykuł jest więc koncepcyjnym krokiem w nową stronę, a propozycje w nim zawarte zapewne wymagają dyskusji oraz dalszych prac. Celem artykułu jest zarysowanie rachunkowości zasobów wiedzy w takim kształcie, aby było stosunkowo jasne, że mamy do czynienia z subdyscypliną wyrastającą z tradycyjnej rachunkowości, dotychczas pozostającą poza jej zasięgiem. Rozwój tej gałęzi rachunkowości wydaje się być nieodzowny w dobie tzw. gospodarki opartej na wiedzy, a nawet po części może dynamizować jej dalszy rozwój. (fragment tekstu)

The article lays down the theoretical foundations of an accounting process known as the accountancy of knowledge. This new discipline of financial accounting involves the process of communicating financial information about a knowledge-based business entityto users including shareholders and managers. The communication is generally in the form of financial statements that show in monetary terms the knowledgeresources under the control of management. Research related to the accountancy of knowledge involves the application of two methods-semiotic and axiomatic, Niemczyk says. In the semiotic method, two key terms, "knowledge" and "assets," are used. The author looks at the analogy between these terms, distinguishing the traditional narrow meaning of the term "assets" from its broad definition that also covers knowledge. The author uses the term "assets" in the broad sense-as understood in an alternative approach to the theory of economics developed by medieval Italian mathematician Luca Pacioli, known as the father of modern accounting. Niemczyk draws the following conclusions from his research: (1) the term "accountancy of knowledge" has been introduced into economics; (2) the subject matter of the accountancy of knowledge has been defined and the theoretical foundations of the process have been formulated; (3) new accounting tools and terms have been developed, such as "balance of personal knowledge," "competence assets," "intellectual capital," and "marketing assets;" (4) basic methodology has been proposed for estimating the economic value of professional experience. According to Niemczyk, the promotion of accountancy-of-knowledge standards can contribute to stimulating the development of a knowledge-based economy. A business following the principles of the accountancy of knowledge obtains a wealth of information needed for managing knowledge and key competencies, the author says. The accountancy of knowledge shows that the theory of financial accounting, despite its centuries-old tradition, remains a dynamic discipline open to new ideas.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bocheński J., [1993a], Współczesne metody myślenia, W drodze, Poznań.
  2. Bocheński J., [1993b], Filozofia przedsiębiorstwa, [w:] J.M. Bocheński, Sens życia, Philed, Kraków.
  3. Cotruglio B., [2007], Księga o sztuce handlu, T.W. Historia Iagellonica, Kraków.
  4. Gomułka S., [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
  5. Messner Z., Pfaff J., [2009], Rachunkowość finansowa, wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  6. Niemczyk L., [2010], Program badawczy Luca Paciolego, "Gospodarka Narodowa" nr 9, Warszawa.
  7. Pacioli L. [2007], Tractatus XI, de Computis et Scripturis, wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  8. Skrzywan S., [1969], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu