BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Jarosław (Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Łódź)
Tytuł
Kryzys finansowy w Hiszpanii. Państwowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Plan E - Hiszpański Plan Pobudzenia Gospodarki i Zatrudnienia. Wnioski dla Polski
The Financial Crisis in Spain. The State Fund for Local Investment and E Plan - The Spanish Economy and Employment Stimulation Plan. Lessons for Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 369-380, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rozwój lokalny, Pobudzanie aktywności
Financial crisis, Local development, Activity stimulation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Kryzys finansowy jaki rozpoczął się w 2008 roku wywołał bardzo dotkliwe skutki w Hiszpanii. Spowodował załamanie się gospodarki, która jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek europejskich, a ponadto sektory budowlany i nieruchomości należą do najważniejszych w Hiszpanii. Załamanie się gospodarki z kolei spowodowało ogromny wzrost bezrobocia, którego stopa przekracza 20% a liczba bezrobotnych sięga prawie 5 mln osób. W związku z tym, rząd podjął szereg działań, których celem jest po pierwsze zahamowanie niekorzystnych zjawisk, po drugie, zmniejszanie bezrobocia, które ma prowadzić do ożywienia gospodarczego. Do takich instrumentów należy Hiszpański Plan Pobudzenia Gospodarki i Zatrudnienia i ściśle z nim związany Państwowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. W tym ostatnim przypadku stworzono rozwiązania, które objęły prawie wszystkie hiszpańskie gminy. Polegają one na inwestycjach, które na określonych warunkach i w określonych obszarach działalności tworzą nowe miejsca pracy. Założono, że takich miejsc stworzy się około 400 tysięcy. W artykule przedstawia się założenia obu instrumentów i mechanizmy ich uruchamiania.

The financial crisis of 2008 had very grave consequences for Spain. It caused the downturn of the economy which is considered to be one of Europe's most open economies, affecting the construction and real estate sectors - Spain's major industries. The economic downturn led to unprecedented unemployment rates above 20%, resulting in nearly 5 million people out of work. In response to the crisis, the government took a number of measures aimed to reverse the trend and to reduce unemployment rates with a view to stimulating economic growth. These measures include the Spanish Economy and Employment Stimulation Plan and the closely related State Fund for Local Investment. The latter scheme provides solutions for nearly all Spanish local communities. It relies on the investment projects which, if successfully implemented, will create new jobs amounting to 400,000. The paper presents the underlying instruments for the two projects along with the mechanisms for their implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Piotrowska-Marczak K., Marczak J., Perspektywy finansów sektora publicznego (studium porównawcze) [w:] Eseje z polityki gospodarczej i rynków finansowych, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, G.A. Olszewska, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
  2. Marczak J., Typy jednostek samorządu terytorialnego w Hiszpanii [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych, red. J. Juja, J. Kotlińska, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 90, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu