BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zaleski Janusz (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.)
Tytuł
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych
Socioeconomic Development Programs for Macroregions
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 7-8, s. 21-46, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Polityka regionalna, Spójność społeczna
Social economic development, Regional policy, Social cohesion
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem tego opracowania była ocena doświadczeń programowania rozwoju w układach makroregionalnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Podstawową techniką badawczą była analiza dokumentów oraz procesów planistycznych. Dokonano analizy dokumentów Unii Europejskiej w sferze europejskiej polityki spójności oraz prac dotyczących strategii rozwoju Polski Wschodniej i Polski Zachodniej. Na tej podstawie sformułowano wnioski i rekomendacje do europejskiej polityki spójności i polityki regionalnej Polski, służące lepszemu wykorzystaniu tego nowego poziomu programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorzy korzystali z dokumentów europejskiej polityki spójności dotyczących wieloletniej perspektywy budżetowej 2007-2013 oraz najnowszej generacji strategicznego programowania rozwoju regionalnego w Polsce. (fragment tekstu)

The article focuses on a new approach to socioeconomic development in Poland and the European Union. Special macroregional programs have been adopted for the 2007-2013 period in the EU in connection with the bloc's territorial cohesion policy. A total of 13 macroregions have been identified, including two covering Poland-the Baltic Sea region and Central and Eastern Europe. The methodology used in the article is based on an analysis of both Polish and EU documents, the authors say. On this basis, Szlachta and Zaleski identified the problems that need to be resolved to take full advantage of the potential of socioeconomic programs in Poland and the EU as a whole. After 2013, the macroregions are expected to play a greater role in the European cohesion policy. Since the local government reform in Poland on Jan. 1, 1999 and the country's entry to the European Union on May 1, 2004, socioeconomic development has been pursued in Poland not only at the national but also at the provincial level. This model, however, has not made it possible to effectively deal with supra-provincial and interregional problems, according to the authors. A pioneering project for the 2007-2013 period is a Strategy for the Socioeconomic Development of Eastern Poland Through 2020, which covers the five poorest provinces in the country, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, and Warmińsko-Mazurskie. The strategy became the basis for a special European Union operational program for eastern Poland for the 2007-2013 period. In the article, Szlachta and Zaleski discuss experiences and conclusions resulting from this projectin the context of the conditions shaping regional policy in Poland and across the European Union. These conditions have changed substantially in recent years, according to the authors. In 2010, local governments in five Polish provinces, Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Wielkopolskie, and Zachodniopomorskie, decided to start working on a strategy for western Poland. At the same time, the Polish Ministry of Regional Development, in cooperation with local governments in the eastern provinces, launched work to update the strategy for eastern Poland. In the final section of the article, the authors discuss the ways in such programs could be used to stimulate Poland's socioeconomic development.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, [2006], The ESPON Monitoring Committee, Polskie wydanie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, październik 2006, Warszawa.
 2. Barca F., [2009], An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, April 2009, Brussels.
 3. Barcz J., [2008], Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 4. Communication from the Commission to the European Council. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels 3.3.2010, KPM(2010) 2020 final, wydany po polsku jako: Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 5. Creative and innovative regions. Sixth progress report on economic and social cohesion, COM(2009)295 final, European Commission, Brussels 25 June 2009.
 6. Dołzbłasz S., Raczyk A., [2010], Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Działać teraz, patrząc w przyszłość po roku 2010, [2010], Komitet Regionów, Bruksela.
 8. How Regions Grow. Trends and Analysis, [2009], OECD, Paris.
 9. Huebner D., [2009], Reflection Paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, 22-24 April 2009, Marianske Lazne.
 10. Investing for Growth: Building Innovative Regions, [2009], Policy Report,31 March 2009, OECD, Paris.
 11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa lipiec 2010.
 12. Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 r., Stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty Problemowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa październik 2009.
 13. Polska. Raport strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 14. Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, projekt przygotowany przez wojewodę Małopolskiego, maj 2011.
 15. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2 października 2007 r.
 16. Przeglądy terytorialne OECD. Polska, OECD, Paryż, Wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 17. Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa listopad 2007.
 18. Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, OECD, Paris 31 March 2009.
 19. Regions 2020. An Assessment of Future Challenges for EU Regions, Commission of the European Communities, SEC(2008)2868 final, Brussels 14/11/2008.
 20. Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2009.
 21. Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sierpień 2009.
 22. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2008.
 23. Szlachta J., Dziemianowicz W., Zaleski J., [2006], Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Projekt do konsultacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 24. Szlachta J., Zaleski J., [2008], Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, "Gospodarka Narodowa" 3, s. 87-103.
 25. Szlachta J., Zaleski J., [2009], Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 4, s. 81-110.
 26. Szlachta J., Zaleski J., [2010], Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa", 10, s. 37-56.
 27. World development report 2009. Reshaping Economic Geography, The World Bank, Washington DC, 2009.
 28. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej. Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2.2.2005 COM(2005)24 końcowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 29. Wytyczne UE. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007.
 30. Zaleski J., [2009], Regionalization of the HERMIN macroeconomic modelling framework in Poland, Sixth European Conference on Evaluation of Cohesion Policy, "New Methods for Cohesion Policy Evaluation: Promoting Accountability and Learning", November 30 - December 1 2009, Warsaw.
 31. Zaleski J., Kudełko J., Mogiła Z., Poproch A., Tomaszewski P., Zembaty M., [2011], Oszacowanie wpływu realizacji NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne na poziomie regionalnym do roku 2020 przy użyciu modeli regionalnych HERMIN, ekspertyza dla MRR, czerwiec 2011, WARR Wrocław.
 32. Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcanie różnorodności w siłę, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, SEC(2008)2550, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2008)616 wersja ostateczna, Bruksela 6.10.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu