BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korporowicz Violetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna
Health as a Socioeconomic Category
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 7-8, s. 71-87, bibliogr. 46 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Zdrowie publiczne, Kapitał ludzki, Dobra publiczne
Public health, Human capital, Public goods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zdrowia społeczeństwa jako istotnego elementu rozważań na gruncie ekonomii. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną opinie na temat zdrowia jako kategorii rozpatrywanej na gruncie nauk społecznych. Następnie analiza obejmie ekonomiczną wycenę zdrowia. W kolejnym podrozdziale zawarta jest dyskusja na temat roli oraz zakresu kapitału ludzkiego w procesie gospodarowania ze wskazaniem, że na ten zakres istotny wpływ mają też nakłady na zdrowie społeczeństwa. W końcowej części artykułu zaprezentowana zostanie analiza zdrowia i jego ochrony w świetle teorii dóbr.(fragment tekstu)

The article looks at the issue of public health understood as an important factor of production. The author also analyzes the impact of the population's health on economic growth. Korporowicz discusses a variety of approaches to public health, with a particular emphasis on a socioeconomic approach. She highlights the economic aspect of health as a component of human capital that creates the basis for examining living conditions and socioeconomic development. Health also needs to be evaluated for the purposes of economic calculations in the area of health protection policies, the author says. Such evaluations are used to determine the costs of health insurance, for example in the case of car accidents. The author counters a popular belief that the level of human capital is exclusively associated with education and public spending on education. According to Korporowicz, the health status of the population influences the level of human capital, while healthcare needs to be treated as a major socioeconomic category. Health is a resource that is subject to wear and can be enhanced and partly replenished by adequate investment. It plays an increasingly important role in the structure of production. Without it, uninhibited economic growth is impossible, the author argues. Korporowicz sets out to prove that health and healthcare can be analyzed in terms of the theory of public goods. Health is an asset that can be used in a specific way, the author says, but its benefits cannot be directly accessed through the market; nor is health subject to competition because the more health there is among individuals, the more society benefits as a whole. This is what sets public goods apart from private goods, which means that the idea of analyzing health on the basis of the public goods theory is justified, the author argues. It needs to be assumed that economic growth is impossible without a healthy and efficiently functioning innovative and creative society, Korporowicz adds. In modern economies, economic efficiency strongly depends on the intellectual potential and health of the population, the author concludes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksman E., [2010], Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007, Wyd. UW, Warszawa.
 2. Becker G.S, Becker G.N., [2006], Ekonomia życia. Od baseball do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie, Mc Graw Hill, Gliwice.
 3. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R.F., [1990], Human Capital, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 4. Blanchard O., [2009], Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, New Yersey.
 5. Blaug M., [1995], Metodologia ekoonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Blaug M., [1994], Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Bowling A., [2003], Research Methods in Health. Investigating Health and Health Services, Open Univ. Press, Buckingham, Philadelphia.
 8. Browning E.K., Zupan M.A., [2006], Microeconomics. Theory and Applications, J. Wiley and S., New York.
 9. Burda M., Wyplosz Ch., [2000], Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 10. Cylus J., Irwin R., [2010], The Challenges of Hospital Payment Systems, "Euro Observer" Vol. 12, No. 3.
 11. Dąbrowski K., [1974], Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa.
 12. Doyle E., [2005], The Economic System, J. Wiley a. Sons, New York.
 13. Folland A., Goodman A.C., Stano M., [2001], The Economics of Health and Health Care, Prentice Hall, New York.
 14. Friedman M., [2008], Kapitalizm i wolność, Helion, Gliwice.
 15. Fuchs V., [1986], The Health Economy, Cambridge, Harvard University Press.
 16. Galbraith J.K., [1999], Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 17. Getzen T., [2000], Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 18. Giergiczny M., [2005], Wycena wartości statystycznego życia ludzkiego przy wykorzystaniu metody wyborów z eksperymentem, "Ekonomia i Środowisko" nr 3.
 19. Golinowska S., [2002], Wnioski i rekomendacje, [w:] Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Raporty CASE nr 53/2002, S. Golinowska, Z. Czepulis-Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, Ch. Sowada, C. Włodarczyk, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 20. Hughes R., [1997], What is Health ? Stretch the Medical Model, "Foundation News and Commentary" Vol. 4.
 21. Jadad R., O'Grady L., [2008], How should health be defined?, "British Medical Journal" No. 337.
 22. Jakubowski M., [2005], Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Scholar, Warszawa.
 23. Kamerschen D. D., McKenzie R., Nardinelli C., [1993], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność, Gdańsk.
 24. Kleer J., [2005], Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce. Między upadkiem a rozkwitem, pr. zb. pod red. J. Kleera, CeDeWu, Warszawa.
 25. Korporowicz V., [2008], Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 26. Korporowicz V., [2005], Zdrowie i jego społeczne odniesienia, [w:] Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, pod red. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 27. Lipiński E., [1981], Z warsztatu ekonomisty. Problemy, pytania, wątpliwości, PWE, Warszawa.
 28. McDermott W., [1973], Czynniki demograficzne, kulturowe i ekonomiczne a stadia rozwoju medycyny, [w:] Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, pod red. E. Kilbourne, W. Smillie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 29. Morris, S., Devlin N.J., Devlin N., Parkin D., [2007], Economic analysis in health care, J. Wiley, Chichester.
 30. Musgrave R., [1984], Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, Book, New York.
 31. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, [2007], Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa.
 32. Niżnik J., [2004], W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Wyd. Of. Branta, Bydgoszcz.
 33. Owsiak S., [1999], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Parsons T., [1968], Struktura społeczna a osobowość, PWE, Warszawa.
 35. Polityka ochrony środowiska - strategia rozwiązywania problemów, [1995], Centrum Edukacji, Warszawa.
 36. Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, red. S. Golinowska, C. Włodarczyk, [2007], Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 37. Potrer E., Kramer M.R., [2011], Creating Shared Value, Harvard Business Review Jan.-Feb. 2011.
 38. Providing Global Public Goods. Managing Globalization, [2003], ed. by I. Kaul, P. Conceicao, K. LeGouliven, R. V. Mendoza, Oxford Univ. Press. Oxford.
 39. Sachs J.D., [2008], Common Wealth. Economics for a Crowded Planet, Penguin Books, London.
 40. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., [1998], Ekonomia. T. 2. PWN, Warszawa.
 41. Schultz T., [1971], Investment in Human Capita, The Free Press, New York.
 42. Smith A., [1954], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa.
 43. Stiglitz J.E., [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 44. Wulff H.R., Gotzsche P.C., [2005], Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej, czyli evidence-baced medicine, Aktis, Łódź.
 45. Dostęp do leczenia onkologicznego, [2001], www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/pol_ekoII www.kidl.org.pl/aktual/b/informacja%20prasowa.pdf
 46. Zdrowie dla wszystkich w roku 2000, [1997], Cele i zadania polskiego programu, PZWL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu