BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horodecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii
Economic Policy Objectives in Various Methodological Approaches in Economics
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 7-8, s. 113-138, rys., bibliogr. 117 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Metodologia ekonomii
Economic policy, Economic methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy dostępnych definicji celów polityki gospodarczej i ich podział z uwagi na podejście, na jakim się opierają. Realizacji celu służy zatem przedstawienie najważniejszych podejść w ekonomii i ich krótka charakterystyka w odniesieniu do wybranej dziedziny ekonomii - polityki gospodarczej, mające pozwolić na zrozumienie ich najważniejszych determinant. Przyporządkowanie im definicji celów polityki gospodarczej i uzyskanie jasnego systematycznego podziału celów polityki gospodarczej będzie znaczącym ułatwieniem. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części została zawarta krótka charakterystyka istniejących podejść w ekonomii i polityce gospodarczej, w drugiej - próba podporządkowania definicji celów polityki gospodarczej tym podejściom.(fragment tekstu)

The article aims to define and classify economic policy objectives according to the methodological approach on which they are based. This is a significant issue that fills a gap in existing research, according to the author. Attempts to define economic policy objectives are often made at random; researchers in countries such as Germany usually limit themselves to listing such objectives, Horodecka says, while research reports in English-speaking countries tend to focus on the practical aspects of economic policy. The author discusses different methodological approaches to economic policy making. The adopted method of analysis makes it possible to determine the most important features of economic policy depending on the approach adopted. The author classifies and defines economic policy objectives depending on the methodological approach adopted. She identifies the following approaches in the context of economic policy objectives: a normative approach, focusing on economic prosperity; a positive approach, based on growth and stability as the functions of the economic system; and a descriptive approach, focusing on objectives actually pursued by economic policymakers in specific countries. The analysis resulted not only in defining and classifying economic policy objectives, but also in determining the advantages and disadvantages of individual approaches. This critical review of the existing methods points to the superiority of the descriptive approach, Horodecka concludes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., [2005], The Foundations of Economic Policy: Values and Techniques, Cambridge, Cambridge University Press.
 2. Arrow K.J., [1963], Social Choice and Individual Values, New York, John Wiley & Sons.
 3. Ashauer G., [1991], Wirtschaftspolitik kurzgefaßt, Stuttgart, Klett.
 4. Balcerowicz L., [1999], Państwo w przebudowie, Kraków, Znak.
 5. Bartling H., Luzius F., [2000], Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Einführung in die Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, München, Vahlen.
 6. Bauer R.A., [1967], Social Indicators, London, The MIT Press.
 7. Beckerath von E., [1957], Politik und Wirtschaft: ist eine rationale Wirtschaftspolitik möglich, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Berlin.
 8. Bender D., [1999], Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, München, Vahlen.
 9. Bentham J., [1974], Value of a Pain or Pleasure (1778), [w:] Parekh B.C., Bentham's Political Thought, London, Cass.
 10. Bergson A., [1938], A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics, "Quarterly Journal of Economics" 52(2), 310-334.
 11. Bielski M., [1997], Organizacje: istota, struktury, procesy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Blum U., [2003], Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Berlin, Springer.
 13. Bode O.F., [2000], Allgemeine Wirtschaftspolitik, München, Oldenbourg.
 14. Bosch W., [1960], Marktwirtschaft - Befehlswirtschaft. Ein Vergleich der Wirtschaftsordnungen in West- und Mitteldeutschland, Heidelberg, Quelle & Meyer.
 15. Bresciani-Turroni C., [1948], Einführung in die Wirtschaftspolitik, Bern, A.Francke.
 16. Breyer F., Kolmar M., [2005], Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Tübingen, Mohr Siebeck.
 17. Buchanan J.M., Gordon T., [1962], The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Michigan, Ann Arbor.
 18. Clement R., [2001], Praxis der Wirtschaftspolitik. Theorie und ihre Anwendung spielend lernen, München, Vahlen.
 19. Comte A., [1961], Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, Warszawa, PWN.
 20. Ćwikliński H., [2004], Polityka gospodarcza, Gdańsk, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
 21. Czerwiński Z., [1973], Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, Warszawa, PWE.
 22. Dahl R.A.L., Charles E., [1953], Politics, Economics and Welfare, New York, Harper and Brothers.
 23. Dixit A.K., [1996], The making of economic policy: a transaction-cost politics perspective, Cambridge, The MIT Press.
 24. Dobias P., [1991], Wirtschaftspolitik. Einführung in ihre Grundlagen und Hauptprobleme Wirtschaftspolitik, Stuttgart, UTB für Wissenschaft.
 25. Donges J.B., Freytag A., [2004], Allgemeine Wirtschaftspolitik, Stuttgart, Lucius & Lucius.
 26. Dorfman J., [1955], The role of the German Historical School in American economic thought, "American Economic Review" 45, 17-28.
 27. Düppen M., Xaver F., [1975], Allgemeine Wirtschaftspolitik, München, V. Florentz.
 28. Erlei M., Leschke M., Sauerband D., [1999], Neue Institutionenökonomik, Stuttgart, Schäfer-Poeschel.
 29. Eucken W., [2004], Grundzüge der Wirtschaftspolitik, Tübingen, Mohr Siebeck.
 30. Fidrmuc J., [2000], Political Support for Reforms: Economics of Voting in Transition Countries, "European Economic Review" 44 (8), 1491-1513.
 31. Fritsch M., Wein T., Ewers H.-J., [2003], Marktversagen und Wirtschaftspolitik: Mikroökonomische Grundlagen staatlichen Handelns, München, Vahlen.
 32. Fritsch M., Wein T., Ewers H.-J., [2007], Marktversagen und Wirtschaftspolitik: Mikroökonomische Grundlagen staatlichen Handelns, München, Vahlen.
 33. Garbicz M., [2000], Hipoteza racjonalnych oczekiwań a nieskuteczność polityki gospodarczej, "Ekonomista" (4).
 34. Giersch H., [1961], Allgemeine Wirtschaftspolitik, T. 1: Grundlagen, Wiesbaden, Gabler.
 35. Giersch H., [2005], Methodologische Reflexionen, [w:] Schäfer W., Institutionelle Grundlagen effizienter Wirtschaftspolitik, Berlin, Duncker & Humblot 9-23.
 36. Gil S., [2000], Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW). Cz.1. Metodologia i dotychczasowe doświadczenia, "Ekonomista" (5).
 37. Glastetter W., [1992], Allgemeine Wirtschaftspolitik, Mannheim, B.I.-Taschenbuchverl.
 38. Glatzer W. Z., Wolfgang, [1984], Lebensqualität in der Bundesrepublik. Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden, Frankfurt, New York, Campus.
 39. Goryszewski R., [1993], Neoinstytucjonalne ujęcie zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego (zarys problematyki z uwzględnieniem stanowiska wobec zagadnienia rozwoju krajów Trzeciego Świata), "Ekonomia" (56).
 40. Gottl von Ottlilienfeld F., [1931], Wirtschaft und Wissenschaft, Jena, Verlag von Gustav Fischer.
 41. Grabowiecki J.M., [2001], Polityka ekonomiczna. Problemy podstawowe, Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 42. Groser M., [1997], Herkunft und Zukunft der Neuen Politischen Ökonomie, [w:] Behrends S., Ordnungskonforme Wirtschaftspolitik in der Marktwirtschaft, Berlin, Duncker & Humblot, 551-566.
 43. Grüner H.P., [2008], Wirtschaftspolitik: Allokationstheoretische Grundlagen und politisch-ökonomische Analyse, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 44. Heise A., [2005], Einführung in die Wirtschaftspolitik: Grundlagen, Institutionen, Paradigmen, München, Fink.
 45. Hinterberger F.L., Marcus F.S., [1996], Ökologische Wirtschaftspolitik. Zwischen Ökodiktatur und Umweltkatastrophe, [w:] Eicker-Wolf K.K., Ralf; Niechoj, Torsten; Reiner, Sabine; Weiß, Jens, Wirtschaftspolitik im theoretischen Vakuum? Zur Pathologie der Politischen Ökonomie, Marburg, Metropolis-Verlag.
 46. Horodecka A., [2001], Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne od polityki gospodarczej, "Polityka Gospodarcza" (5/6).
 47. Horodecka A., [2007], Ewolucja celów oddziałujących na wzrost popytu zewnętrznego w Wielkiej Brytanii, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" (82), 177-196.
 48. Horodeński R., [2004], Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, Białystok, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 49. Hutchinson T.W., Weisser G., [1962], Das Problem der systematischen Verknüpfung von Normen und Aussagen der positiven Ökonomie und der wirtschaftspolitischen Beratung, w: Beckerath E. v., Giersch H., Probleme der normativen Ökonomik und der wirtschaftspolitischen Beratung, Bad Homburg, Verhandlungen auf der Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik.
 50. Issing O., Berg H., [1993], Allgemeine Wirtschaftspolitik, München, Vahlen.
 51. Kaja J., [1992], Japońska ekonomia deskryptywna, "Życie gospodarcze" (47).
 52. Kaja J., [1994], Zarys polityki gospodarczej, Warszawa, SGH.
 53. Kaja J., [1996], Eseje o japońskiej ekonomii i gospodarce, Warszawa, Semper.
 54. Karwat M., [2001], Polityka jako skoncentrowany wyraz ekonomiki, [w:] Kaczmarek B., Metafory Polityki, Warszawa, Elipsa.
 55. Keller P., [1955], Dogmengeschichte des wohlstandspolitischen Interventionismus, Winterthur, Keller.
 56. Koch W.A.S., Czogalla C., [2004], Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Stuttgart, Lucius & Lucius.
 57. Kot S.M., [1995], Modelowanie poziomu dobrobytu - teoria i zastosowanie, Wrocław, Ossolineum.
 58. Krajewski W., [1998], Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Warszawa, KiW.
 59. Kujda M., [1998], Makroekonomia, Rzeszów, Politechnika Rzeszowska.
 60. Külp B., [1980], Einführung in die Wirtschaftspolitik, Freiburg, Rombach.
 61. Kurzynowski A., [2006], Polityka społeczna, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 62. Landreth H., Colander D.C., [1998], Historia myśli ekonomicznej, Warszawa, PWN.
 63. Lange O., [1986], Ekonomia polityczna, Warszawa, PWN.
 64. Lisboan European Council - Presidency Conclusions, [2000], http://www.europarl.europa.eu/sumits/lis1en.htm (10.06.2011).
 65. Lowe A., [1965], Politische Ökonomie, Frankfurt, EVA.
 66. Luckenbach H., [2000], Theoretische Grundlagen der Wirtschaftspolitik, München, Vahlen.
 67. Marciniak S., [2000], Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.
 68. Mazurkiewicz E., [2000], Polityka gospodarcza, Warszawa, WSE.
 69. McConnell C.R.B., Stanley L., [2004], Macroeconomics. Principles. Problems, and Policies, New York, Irwin/McGraw-Hill.
 70. Mehler F., [1970], Ziel-Mittel-Konflikte als Problem der Wirtschaftspolitik: ein Beitrag zur Theorie der Wirtschaftspolitik, exemplifiziert an der praktischen Agrarpolitik, Berlin, Duncker &Humblot.
 71. Meier A., Slembeck T., [1998], Wirtschaftspolitik: Kognitiv-evolutionärer Ansatz, München, Oldenbourg.
 72. Meinhold W., [1970], Volkswirtschaftspolitik. Teil 1. Theoretische Grundlagen der Allgemeinen Wirtschaftspolitik, München, Hueber.
 73. Menger C., [2010], Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften: Und Der Politischen Oekonomie Insbesondere, Nabu Press.
 74. Mill J.S., [1836], On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to it, University of Toronto Press.
 75. Mill J.S., [1874], "Essays on some unsettled Questions of Political Economy", 16.12.2010, URL: http://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP.html
 76. Molitor B., [2001], Wirtschaftspolitik, München, Oldenbourg.
 77. Moszkowicz M., [2000], Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, Warszawa, PWE.
 78. Müller R., Röck W., [1993], Konjunktur-, Stabilisierungs- und Wachstumspolitik: Theoretische Grundlagen und wirtschaftspolitische Konzepte, Stuttgart, Kohlhammer.
 79. Mussel G., Pätzold J., [1998], Grundfragen der Wirtschaftspolitik, München, Vahlen.
 80. Myrdal G., [2003], The Political Element in the Development of Economic Theory: A Collection of Essays on Methodology, London, Routledge.
 81. Ohm H., [1972], Allgmeine Wirtschaftspolitik. Systematisch-theoretische Grundlegung, Berlin, de Gruyter.
 82. Ölschläger C., Wienstein E., [1992], Allgemeine Wirtschaftspolitik, München, Verl. für Wirtschaftsskripten.
 83. Peters H.-R., [1993], Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, München, Oldenbourg.
 84. Petersen H.-G., Müller K., Luckenbach H., [1999], Volkswirtschaftspolitik, München, Vahlen.
 85. Philippovich E., [1982], Wirtschaftlicher Fortschritt und Kulturentwicklung, Freiburg.
 86. Pigou A.C., [1929], The Economics of Welfare, London.
 87. Pütz T., [1971], Grundlagen der Theoretischen Wirtschaftspolitik, Stuttgart, Fischer.
 88. Ramb B.T., [1987], Grundlagen der Wirtschaftspolitik, R., München - Wien 1987, München/Wien, Oldenbourg.
 89. Rawls J., [1975], A Theory of Justice, Frankfurt, Suhrkamp.
 90. Schachtschabel H.G., [1986], Allgemeine Wirtschaftspolitik, Stuttgart, Kohlhammer
 91. W. Schiller K., [1986], Wirtschaftspolitik, [w:] Becherath E.B., Hermann; Brinkmann, Carl, Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Göttingen, Vandenhoeck + Ruprecht.
 92. Schmoller G., [1998], Die Volkswirtschaft, die Volkswirtschaftslehre und -methode, [w:] Schmoller G., Nau H.H., Historisch-ethische Nationalökonomie als Kulturwissenschaft, Marburg, Metropolis-Verl.
 93. Schmoller von G., [1883], Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaften, "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich", 979-994.
 94. Seifert E.K.P., Birger P., [1995], Neuorientierungen in der ökonomischen Theorie. Marburg, Metropolis.
 95. Senior N.W., [2000], An outline of the science of political economy, Düsseldorf, Verl. Wirtschaft und Finanzen.
 96. Spychalski G., [2001], Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa, PWN.
 97. Streit M.E., [2005], Theorie der Wirtschaftspolitik, Stuttgart, Lucius & Lucius.
 98. Strümpel V.B., [1971], Soziale Indikatoren- Fieberkurve der Nation, "Wirtschaftsdienst" 6, 301-305.
 99. Taylor E., [1947], Wstęp do ekonomiki, Gdynia.
 100. Taylor E., [1991], Historia rozwoju ekonomiki, Lublin, Delfin.
 101. Teichmann U., [1987], Grundlagen der Wachstumspolitik, München, Vahlen.
 102. Teichmann U., [2001], Wirtschaftspolitik: Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, München, Vahlen.
 103. Tinbergen J., [1956], Economic Policy: Principles and Design, Amsterdam, North-Holland.
 104. Tuchtfeldt E., [1971], Zielprobleme in der modernen Wirtschaftspolitik, Tübingen, Mohr.
 105. Walker E.R., [1951], Von der Wirtschaftstheorie zur Wirtschaftspolitik, Wiesbaden, Metopen.
 106. Weber M., [1904], Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" 19, 22-87.
 107. Weber M., [1917/1918], Der Sinn der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, "Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur" 7, 40-88.
 108. Weber M., [1924], Diskussionsreden auf den Tagungen des Vereins für Socialpolitik (1905, 1907, 1909, 1911), w, Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen, Mohr.
 109. Weber W., Ernst T., [1952], Das Wertfreiheitsproblem seit Max Weber, "Zeitschrift für Nationalökonomie" 13, 158-201.
 110. Weiß J., [1996], Nachhaltigkeit als Leitbild der Umweltpolitik?, [w:] Eicker-Wolf Kai, Käpernick Ralf, Niechoj Torsten; Reiner Sabine, Weiß Jens, Wirtschaftspolitik im theoretischen Vakuum?, Marburg, Metropolis-Verlag, 301-322.
 111. Weisser G., [1951], Politik als System aus normativen Urteilen, Göttingen, Otto Schwartz.
 112. Werner J., [1991], Wohlstand, Freiheit und Gerechtigkeit, ihre Verwirklichung als Problem der Wirtschaftspolitik, Zürich, St. Gallen.
 113. Winiarski B., [2006], Polityka gospodarcza, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 114. Woll A., [2000], Wirtschaftslexikon, Oldenbourg, Oldenbourg Wissensch.Vlg.
 115. Wright L.M., [1982], A Comparative Survey of Economic Freedoms, [w:] Gastil R.D., Freedom in the World. Political Rights and Civil Liberties, London, Greenwood Press, 51-90.
 116. Würgler H., [1960], Die obersten Zielsetzungen der Wirtschaftspolitik, "Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik".
 117. Zinn K.G., [1970], Allgemeine Wirtschaftspolitik als Grundlegung einer kritischen Ökonomie, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, W. Kohlhammer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu