BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grotowska Stella (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Stary człowiek i jego rodzina w niestabilnych czasach : uwagi na marginesie rozważań o usługach społecznych wobec rodziny
Older Man and his Family in Turbulent Times : Remarks on the Margin of the Discussion about Social Services
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 239, s. 332-340, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Usługi społeczne wobec rodziny
Słowa kluczowe
Rodzina, Ludzie starsi, Usługi społeczne niematerialne, Role społeczne
Family, Elderly people, Non-material social services, Social roles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autorka zwraca uwagę na kilka kwestii określających dziś funkcjonowanie seniorów w relacjach rodzinnych, od struktury gospodarstw domowych, w których żyją, i ich sytuacji materialnej, po najważniejsze dostępne dla nich role społeczne. W obliczu współczesnych przemian społecznych można postawić pytania: Czy zmieniająca się rodzina może zagwarantować najstarszym pokoleniom godną starość? Na czym polegają jej przekształcenia? Jakie są ich konsekwencje dla starszych ludzi? Do jakiej wizji rodziny powinna się odwoływać polityka społeczna wobec tej kategorii? (abstrakt oryginalny)

In this article the author focuses on several issues decisive for social functioning of seniors in family relations, e.g. household structure, economic situation, the main social roles available to elderly. In view of contemporary social transformations one can raise the questions: Is changing family able to ensure quality of life for older generations? What are the changes in the family? What are the implications of these changes for older people? What concept of the family should social policy addressing this category refer to? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
 2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 3. Beck U., Beck-Gernsheim E., The Normal Chaos of Love, Polity Press, Cambridge 1995.
 4. Błędowski P., Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, [w:] D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, IPISS, Warszawa 2004.
 5. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 6. Burszta W., Starość w kulturze, [w:] L. Leońska (red.), Profile starości, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000.
 7. Czapiński J., Podsumowanie, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 8. Gabriel Z., Bowling A., Quality of life from the perspective of older people, \"Aging and Society\" 2004, no. 24.
 9. Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 10. Johnson E.S., Spence D.L., Adult children and their aging parents: An intervention program, \"Family Relations\" 1982, no. 1, http://www.jstor.org/stable/584209 (22.10.2011).
 11. Kałuża D., Nowożeńcy w \"późnym wieku, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
 12. Kotlarska-Michalska A., Starość w aspekcie socjologicznym, [w:] L. Leońska (red.) Profile starości, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000.
 13. Maciarz A., Macierzyństwo w okresie starości, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków 2008.
 14. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 2000.
 15. Mucha J., Krzyżowski Ł., Aging in Poland at the Dawn of the 21st Century, \"Polish Sociological Review\" 2010, nr 2.
 16. Niezabitowski M., Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego, Śląsk, Katowice 2007.
 17. Sendyk M., Osoby starsze w roli dziadków, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Impuls, Kraków 2008.
 18. Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, przeł. G. Brzozowski, K. Osłowski, Muza SA, Warszawa 2006.
 19. Staręga-Piasek J., O niektórych mitach wokół starych ludzi i starości, [w:] M. Halicka, J. Halicki, Zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 20. Synak B., Człowiek stary i jego rodzina w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej w Polsce, \"Problemy Rodziny\" 1992, nr 1.
 21. Szczepańska J., Co im zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta babć i dziadków, BS/3/2008, CBOS, Warszawa 2008.
 22. Twardowska-Rajewska J., Waligóra A., Opieka nad niesprawnym seniorem w rodzinie. Jakość życia, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
 23. Victor C., The Social Context of Ageing, Routledge, London, New York 2005.
 24. Wądołowska K., Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Komunikat z badań, BS/2/2010, CBOS, Warszawa 2010.
 25. Wądołowska K., Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, BS/157/2009, CBOS, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu