BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Mateusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Usługi opiekuńcze i społeczne jako wsparcie rodzin osób niesamodzielnych
Social Care Services as a Family Caregivers Support
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 239, s. 253-267, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Usługi społeczne wobec rodziny
Słowa kluczowe
Usługi społeczne niematerialne, Rodzina
Non-material social services, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys państwa dobrobytu spowodował zmianę modelu funkcjonowania opieki społecznej. Jednym z jego elementów jest przenoszenie odpowiedzialności za rosnącą kategorię osób niesamodzielnych z profesjonalnych instytucji na ich rodziny. W ten sposób krystalizuje się kategoria nieformalnych świadczeniodawców usług opiekuńczych (caregivers), która jednak sama wymaga wsparcia w celu efektywnego wywiązywania się z przyjętych obowiązków. W niniejszym opracowaniu omówione zostały dwa zagadnienia: dotyczące wpływu konieczności zajmowania się osobami niesamodzielnymi na funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz zapotrzebowania na usługi wspierające realizację funkcji opiekuńczych przez rodziny. Przedstawione zostały analizy danych z przeprowadzonych w 2010 r. we Wrocławiu badań gospodarstw zajmujących się niesamodzielnymi członkami rodzin. (abstrakt oryginalny)

The crisis of welfare state has changed a model of functioning of social care. One of its elements is the transfer of responsibility for the growing category of dependent (disabled) people from professional institutions to their relatives. In this way there is crystallized the category of informal care providers (caregivers), which itself requires some support to effectively fulfill received duties. In the presented work there are discussed two questions: the impact of obligation of caregiving on the functioning of households and demand for services supporting the implementation of caregiving by the families. There are presented data analyses and outcomes from research made on the households dealing with depended family members in 2010 in Wrocław. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk M., Kłopot S.W., Problemy społeczne w przestrzeni miasta. Raport z badań socjologicznych nad wrocławskimi gospodarstwami domowymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocław 2010 (maszynopis).
 2. Buchanan P.J., Śmierć Zachodu, Wektory, Wrocław 2005.
 3. Costa D.L., Displacing the Family: Union Army Pensions and the Elderly's Living Arrangements, "Journal of Political Economy" 1997, vol. 105, 6.
 4. Giovannetti E.R.,Wolff J.L., Cross-Survey Differences in National Estimates of Numbers of Caregivers of Disabled Older Adults, "Milbank Quarterly" 2010, vol. 88, Issue 3.
 5. Himmelfarb G., Jeden naród, dwie kultury, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 6. Kłopot S.W., Przekonania wrocławian o pożądanych wzorach życia rodzinnego, [w:] S.W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta (red.), Problemy społeczne w przestrzeni miasta, Scholar, Warszawa 2010.
 7. Levine C., Halper D., Peist A., Gould D.A., Bridging troubled waters: Family caregivers, transitions, and long-term care, "Health Affairs" 2010, 29.
 8. Litwak E., Helping the Elderly: The Complementary Roles of Informal Networks and Formal Systems, Guilford Press, New York 1985.
 9. Motel-Klingebiel A., Tesch-Roemer C., Kondratowitz von, H.J., Welfare states do not crowd out the family: evidence for mixed responsibility from comparative analyses, "Ageing & Society" 2005, 25.
 10. Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej, Materiały konferencyjne, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2003.
 11. Stone R.I., Defining family caregivers of the elderly: Implications for research and public policy, "The Gerontologist" 1991, 31.
 12. Stone R.I., Keigher S.M., Toward an equitable. universal caregiver policy: The potential of financial supports for family caregivers, "Journal of Aging and Social Policy" 1994, 6.
 13. Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 14. Takamura J., Williams B., Informal Caregiving: Compassion in Action, U.S. Department of Health and Human Services, 1998, http://aspe.hhs.gov/daltcp/Reports/ carebro2.pdf (3.11.2011).
 15. Talley R.C., Crews J.E., Framing the public health of caregiving, "American Journal of Public Health" 2007, 97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu