BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taczanowska Zdzisława (Wydział Ekonomiki Obrotu), Karolczyk Jerzy (Wydział Ekonomiki Obrotu)
Tytuł
Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym
An Attempt at an Evaluation of the Influence of Chosen Elements of Regional Economy upon the Turnovers in Branch Profile
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1975, vol. 18, s. 91-105
Słowa kluczowe
Analiza sprzedaży, Analiza regionalna, Mikroregion gospodarczy
Sales analysis, Regional analysis, Economic microregion
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Region krakowski
Cracow region
Abstrakt
W pracy podjęto próbę określenia wpływu wybranych elementów ekonomiki mikroregionu na kształtowanie się sprzedaży w branży radiowo-telewizyjnej, meblarskiej, artykułów gospodarstwa domowego oraz motoryzacyjnej w roku 1971. Z uwagi na duże zróżnicowanie charakteru poszczególnych powiatów regionu krakowskiego zbadano kształtowanie się obrotów w wymienionych branżach właśnie w tym przekroju.

The paper is an attempt at the estimation of the impact of some components of microregional economy upon the volume of turnovers in the chosen industrial branches. For the synthetic illustration of interdependences within a regional unit between the volume of retail sales in the branches of radio, TV, furniture, household goods, motors and the defined explanatory variables a causal-descriptive model has been applied. The estimation of two versions of the model for each of the studied branches made it possible to define the veritability of the influence of chosen variables upon the sales and created basis or the comparisons of the level of impact of these variables in particular branches. The obtained result revealed the occurence of interesting relations which encourage the further intensification of this type of research in various branches of goods turnover in the regional profile. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu