BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela
Tytuł
Wykształcenie jako determinanta pozycji pracobiorcy na rynku pracy : Polska a kraje Unii Europejskiej
Education as a Determinant of Employee Position in the Labour Market : Poland and European Union Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004, nr 32, s. 69-79, tab.
Tytuł własny numeru
Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wykształcenie, Struktura bezrobocia
Labour market, People's education, Structure of unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano analizy związku pomiędzy wykształceniem a pozycją pracobiorcy na rynku pracy poprzez określenie, jak poziom wykształcenia wpływa na aktywność zawodową, determinuje warunki zatrudnienia oraz sytuację bezrobotnego.

Education is one of the factors which differentiate an employee position in the labour market nowadays. It has been confirmed by the labour market charakteristics in Poland and European union countries. We can observe the clear differences, among the other things, in the activity rates, employment status, unemployment rates and persistance of unemployment in dependence of education. The educational level has the principal meaning for the employee position in the labour market. Permanent surpluses of labour supply have been observed in the selected professions and the deficits in the others. When we take into consideration an esteem of labour request to 2010 some of the present information which a labour market sends may be false. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blajer P.: Szary cień coraz dłuższy. "Rzeczpospolita" z 10 marca 2003.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2002. GUS. Warszawa 2003. s. 15.
  3. Rocznik Statystyczny Pracy 2001. GUS, Warszawa 2002, s. 78.
  4. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2002. GUS. Warszawa 2003, s. 39.
  5. Dąbrowski M.: Zawody początku XXI wieku. "Rynek Pracy" 2001, nr 11/12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu