BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Charakterystyka centrów finansowych offshore - tzw. rajów podatkowych
Offshore Financial Centres
Źródło
Studia BAS, 2012, nr 3 (31), s. 183-204, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Polityka finansowa, Polityka podatkowa, Centra finansowe świata, Raje podatkowe, Państwa członkowskie
Financial policy, Tax policy, Financial centers of the world, Tax havens, Member states
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu podjęto istotne zagadnienia dotyczące charakteru tzw. rajów podatkowych (centrów finansowych offshore). Autor zwraca uwagę, że niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także obszary od nich zależne i stowarzyszone wypełniają znamiona centrów finansowych offshore, co stanowi wyłom w realizacji ograniczonych celów harmonizacji fiskalnej na obszarze Unii.

The aim of this article is to introduce the concept of offshore financial centres (so-called "tax havens"). The first section briefly reviews definitions and characteristics of a tax haven. Next, the categorisation of offshore financial centres is presented. The last section examines financial and economic competitiveness of offshore financial centres. In the context of the EU's fiscal harmonisation special attention is given to overseas territories of EU member states that can be classified as offshore financial centres. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania i raport Komisji ds. Mierzenia Wyników Ekonomicznych i Postępu Społecznego przy Prezydencie Francji - pod kierunkiem J.E. Stiglitza oraz A. Sena, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/fr/index.htm.
 2. Baza podatkowa (ang. tax base) - definicja słownika Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/dictionary/tax20base.
 3. Black's Law Dictionary (wersja online), http://www.mindserpent.com/American_History/reference/1979_Black_5/sec_b.pdf.
 4. R. Elmer (witryna byłego menedżera Julius Bär), http://www.rudolfelmer.com/.
 5. Global Financial Integrity (światowa organizacja przeciwdziałająca przepływom nielegalnych kapitałów), http://www.gfintegrity.org/content/view/189/.
 6. Historia bankowości offshore na witrynie Offshore Company, http://www.offshorecompany.co.uk/banking/history.htm.
 7. "Jurysdykcja Podatkowa", http://www.jurysdykcja.pl.
 8. Katalog oraz parametry jurysdykcji offshore na witrynie OCRA, http://www.ocra.com/jurisdictions/index.asp.
 9. Komunikat Księstwa Liechtenstein nt. wykradzenia danych LGT, http://www.llv.li/lgt_verklagt_datendieb.pdf.
 10. Konwencja Modelowa OECD ws. podatku od dochodu i majątku, http://www.oecd.org/dataoecd/25/24/47213736.pdf.
 11. LGT Group (opis działalności), http://www.lgt.com/en/lgt-group.
 12. Lista "Unco-operative Tax Havens" (OECD), http://www.oecd.org/document/57/0,3746,en_2649_33745_30578809_1_1_1_1,00.html.
 13. OECD (opis działalności tej organizacji dotyczącej koordynacji polityki podatkowej), http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html.
 14. Opis działania OCRA, http://www.ocra.com/ourgroup/chairmans_intro.asp.
 15. Przykład koncepcji tzw. tax alpha, http://jarrodwilcox.com/active-investor/tax-alpha.
 16. Raport z przesłuchań przed Komisją ds. Finansów (Senatu USA) Internal Revenue Service, http://web.archive.org/web/20070729045147/http://enzi.senate.gov/anon1.htm.
 17. A.K. Rose, M.M. Spiegel, Offshore Financial Centers: Parasites or Symbionts?, Haas School of Business, University of California (Berkeley, CA), USA/Federal Reserve Bank of San Francisco (San Francisco, CA), USA, kwiecień 2006 r.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
 19. Spiegel (online - archiwum elektroniczne), http://www.spiegel.de/international/topic/tax_evaders/archiv-2008175.html.
 20. "Strategia polityki podatkowej Unii Europejskiej", http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/index_en.htm.
 21. Tax Justice, http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcatart=2&lang=1.
 22. UBS (opis działalności), http://www.ubs.com/global/en.html.
 23. P. Wiśniewski, Intellectual Capital in Financial Services Organizations. Is It Possible To Make It Socially Responsible?, materiały European Conference on Intellectual Capital (ECIC) 2012, Helsinki, http://academic-conferences.org/pdfs/ECIC12-Booklet.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu