BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant), Malaga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Neoschumpeterowski model wzrostu z rynkiem kapitałowym
Neo-Schumpeterian Economic Growth Model Including the Capital Market
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 11-12, s. 1-29, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Wzrost gospodarczy, Postęp technologiczny, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera
Capital market, Economic growth, Technological progress, J. Schumpeter theory of economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zależności między sferą finansową gospodarki, utożsamianą z rynkami finansowymi, w tym rynkami kapitałowymi a sferą realną gospodarki są przedmiotem intensywnych badań ekonomistów. Ich celem powinno być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o istnienie warunków zapewniających dynamiczną równowagę między obiema sferami w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wpływ rynków kapitałowych na długookresowy wzrost gospodarczy rozpatruje się na ogół w trzech obszarach tematycznych: wpływ zaawansowania i dojrzałości rynku kapitałowego na wzrost gospodarczy, implikacje zmienności na rynku kapitałowym na wzrost i koszt pozyskiwania kapitału finansowego przez przedsiębiorstwa, oraz znaczenie międzynarodowej integracji rynków kapitałowych dla globalnego wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej (fragment tekstu)

An original neo-Schumpeterian endogenous model of economic growth is presented in the article. The model includes the capital market and is an expansion of the Aghion-Howitt model [2009]. In the model, the rate of economic growth is equal to the rate of growth of the average level of technology, which is a direct consequence of innovation, the authors say. The following sets of agents are identified in an economy described with this model: the final production sector, the intermediate production sector, the R&D sector, the government sector, and the capital market. On this basis, the dynamics of the economy was described. The theoretical discussion was expanded to include empirical research, in which the key parameters of the model were calibrated. Additionally, a Monte Carlo simulation of the economy's dynamics was performed. On the basis of the research, the authors concluded that the main determinant of economic growth is the process of generating innovations by enterprises, which directly influences the level of technology used in production. The capital market has a significant impact on the dynamics of processes occurring in the real economy, the authors note. Technological competition helps achieve the desired state of the economy. The authorities support technological competition because it promotes the growth of the frontier level of technology and spurs economic growth. Enterprises strive to maximize their expected profits from their core business, which encourages them to improve their production technology and outperform the competition. The expectations of companies about future economic trends play an important role in shaping the dynamics of the whole system. The key issue is how risk aversion influences the portfolio investment process, the real economic decisions of enterprises and consequently economic growth, the authors note. According to Burzyński and Malaga, their research conclusions are crucial in terms of determining whether there is a dynamic equilibrium between the financial and real spheres of the economy - in other words, between the capital market, on the one hand, and innovation, technological progress and growth, on the other. Another key question is whether the liquidity and development of the capital market help spur economic growth, and how investors' risk aversion influences the process of implementing innovations. Finally, the article sheds light on how the volatility of the capital market influences economic growth, the authors say.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Banerjee A., [2005], Volatility and Growth, Oxford University Press.
 2. Aghion P., Howitt P., [1992], A Model of Growth Through Creative Destruction, "Econometrica", Vol. 60, nr 2, s. 323-351.
 3. Aghion P., Howitt P., [1998], Endogenous Growth Theory, The MIT Press, London.
 4. Aghion P., Howitt P., [2009], The Economics of Growth, The MIT Press, London.
 5. Aghion P., Howitt P., Mayer-Foulkes D., [2004], The effect of financial development on Convergence: Theory and Evidence, NBER Working Paper No. 10358.
 6. Arestis P., Demetriades P., [1997], Financial Development and Economic Growth: Assessing the Evidence, "The Economic Journal", Vol. 107, No. 442, p. 783-99.
 7. Arestis P., Demetriades P., Luintel K.B., [2001], Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets, "Journal of Money", Vol. 33, No. 1, p. 16-41.
 8. Artus P., [2010], Total factor productivity: A reflection of innovation drive and improvement in human capital (education), NATIXIS, Special Reports. Economic Research, Nr. 41.
 9. Beck T., Levine R., [2004], Stock Markets, Banks and Growth: Panel Evidence, "Journal of Banking and Finance" 28, p. 423-442.
 10. Beck T., Levine R., Loayza N., [2000], Finance and the sources of growth, "Journal of Financial Economics" 58, p. 261-300.
 11. Burzyński M., [2010], Idee J. Schumpetera w modelu Aghiona-Howitta, Debiuty Ekonomiczne 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Burzyński M., Malaga K., [2011], Mechanizm kreatywnej destrukcji w neoschumpeterowskich modelach wzrostu, [w:] Panek E. (red.), Zeszyt Naukowy na 176 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu "Wzrost gospodarczy. Teoria i rzeczywistość", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Burzyński M., Malaga K., [2011], Le modèle de croissance économique avec le marché des capitaux [w:] Dischamps J.-C. (red.), Actes du 57-ème Congres d'AIELF, »Refondation financière, sorties de crise et nouvelles stratégies de croissance économique«, Paris-Rijeka.
 14. Gomułka S., [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa.
 15. Levine R., [1997], Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature", Vol. XXXV.
 16. Levine R., [1998], The legal environment, banks, and long-run economic growth, "Journal of Money, Credit, and Banking" 30, p. 596-613.
 17. Levine R., Zevros S., [1998], Stock Markets, Banks, and Economic Growth, "The American Economic Review", Vol. 88, No. 3, p. 537-558.
 18. Malaga K., [2011], The Main Strands and Dilemmas of Contemporary Economic Growth Theory, Argumenta Oeconomica, No. 1 (26), p. 2-26, Wrocław University of Economics.
 19. Schumpeter J.A., [1939], Business Cycles, McGraw-Hill, New York.
 20. Schumpeter J.A., [1995], Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, PWN, Warszawa.
 21. Schumpeter J.A., [1960], Teoria Rozwoju Gospodarczego, PWN, Warszawa.
 22. Stiglitz J.E., [2000], Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability, World Development, Vol. 28, No. 6, p. 1075-1086.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu