BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulima Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Równowaga w modelu Nonnemana-Vanhoudta z funkcją produkcji CES
The Stability of the Nonneman-Vanhoudt Model With the ces Production Function
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 11-12, s. 45-59, bibliogr. 22 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Modele wzrostu, Funkcja produkcji
Economic growth, Growth model, Production function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanej pracy jest zbadanie stabilności modelu wzrostu gospodarczego Nonnemana-Vanhoudta przy n-kapitałowej funkcji produkcji CES, zdefiniowanego za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych, które generują lokalny układ dynamiczny1. Stabilność modelu rozumiana jest jako stabilność rozwiązań tego układu równań różniczkowych w punkcie stacjonarnym. Model wzrostu gospodarczego Nonnemana-Vanhoudta [1996] stanowi rozszerzenie modelu Solowa [1956] oraz Mankiwa-Romera-Weila [1992] na przypadek, w którym na wielkość wytworzonego w gospodarce strumienia produktu wpływa n różnych nakładów kapitałowych oraz nakłady jednostek efektywnej pracy.(fragment tekstu)

The paper aims to show that the Nonneman-Vanhoudt growth model with the n-capital CES macroeconomic production function is asymptotically stable in a certain environment. The Nonneman-Vanhoudt model of economic growth is conducted with an assumption that the CES production function is described by a system of ordinary differential equations. To investigate the stability of the model, a criterion resulting from the Hartman-Grobman theorem was used. The stability of this model means that if the structure of resources, the investment rate, and the rate of capital depreciation change slightly, the economy will tend toward a stationary point that can be regarded as a long-term equilibrium in the considered model of economic growth. The author examines the properties of the growth model and focuses on factors including the growth of labor productivity, equipment and output per unit of effective labor.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cobb C.W., Douglas P.H., [1928], A Theory of Production, "American Economic Review", No. 18.
 2. Czerwiński Z., [1973], Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa.
 3. Domar E.D., [1962], Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 4. Dykas P., Edigarian A., Tokarski T., [2011], Uogólnienie N-kapitałowego modelu wzrostu gospodarczego Nonnemana-Vanhoudta, [w:] Wzrost gospodarczy. Teoria. Rzeczywistość, red. Emil
 5. Panek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Dykas P., Sulima A., Tokarski T., [2008], Złote reguły akumulacji kapitału w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 7. Hall R.E., Taylor J.B., [1995], Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Jones C.I., [2002], Introduction to the Economic Growth, W.W. Norton & Company, New York, London.
 9. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth "Quarterly Journal of Economics".
 10. Nonneman W., Vanhoudt P., [1996], A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, "Quarterly Journal of Economics".
 11. Ombach J., [1999], Wykłady z równań różniczkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Palczewski A., [1999], Równania różniczkowe zwyczajne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 13. Pelczar A., [1980], Wstęp do teorii układów dynamicznych, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 14. Romer D., [1996], Advanced Macroeconomics, McGraw Hill Inc., New York etc.
 15. Solow R.M., [1956], A contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics".
 16. Solow R.M., [1967], Teoria kapitału i stopa przychodu, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 17. Tokarski T., [2005], Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 18. Tokarski T., [2008], Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Tokarski T., [2008], Równowaga neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego przy funkcji produkcji CES, "Studia Prawniczo-Ekonomiczne", tom LXXVII.
 20. Tokarski T., [2009], Matematyczne modele wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 21. Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Woźniak M.G., [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu