BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Naumavets Vitali (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Strategie rozwoju przedsiębiorstw z polskim kapitałem na rynku białoruskim
The development of polish-owned companies on the belarusian market
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 11-12, s. 83-107, rys., bibliogr. 30 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Dywersyfikacja
Enterprise development, Strategic management, Diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka ekspansji firm polskich na rynkach zagranicznych jest interesująca, zwłaszcza że literatura przedmiotu zdecydowanie częściej porusza tematykę możliwości rozwojowych przedsiębiorstw polskich w relacjach z partnerami zagranicznymi lub przedsiębiorstw zagranicznych na rynku polskim niż poza jego granicami. Strategie rozwoju firm polskich na rynkach zagranicznych, w tym i na Białorusi nie zostały dotąd dokładnie rozpoznane. Dość popularny w literaturze z zarządzania strategicznego jest podział strategii ze względu na rozwój, zapewnienie którego jest naturalnym celem każdego podmiotu gospodarczego. W zarządzaniu strategicznym rozwój jest traktowany jako zmiany mające charakter postępu. Jak podkreśla Urbanowska, "skoro planowanie strategiczne ma świadomie i racjonalnie kształtować przyszłość przedsiębiorstwa, to formułowany kierunek strategicznego rozwoju powinien się przejawiać wyłącznie w formie postępu". Owszem zmiany mogą się przejawiać też w formie regresu i stagnacji. Jednak, nastawienie na rozwój mający charakter postępu pozwala zwiększyć skale działań i czynników wytwórczych, doprowadzić do zmian strukturalnych oraz zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. Jest to bardzo istotne w przypadku przedsiębiorstw działających na rynkach(fragment tekstu)

The paper deals with the development of Polish-owned companies on the Belarusian market, identifying their key development strategies. A relatively large number of Polish businesses are active on the Belarusian market, the author says. At the beginning of 2010, a total of 532 Polish-owned companies were registered in Belarus, according to data by Poland's Ministry of Foreign Affairs. In addition to studying research reports on the topic, the author collected data through telephone interviews as well as a questionnaire, which was the main research method. According to the author, every company, by its very nature, seeks to grow; this trend can also be observed Polish-owned companies doing business in Belarus. The research indicates that product development and, in some cases, market penetration were the most effective development strategies among the surveyed companies, Naumavets says. Doing business abroad requires a company to focus especially strongly on its competitive advantages, because a foreign company is a usually at a disadvantage with regard to the local competition, according to the author. This explains why foreign companies should focus on competitive strategies as proposed by American economist Michael Porter, Naumavets notes. The most common strategy among the surveyed companies was one based on standing out in the marketplace. This strategy makes it possible to achieve and maintain a sustainable competitive advantage, according to the author. Polish-owned companies active in Belarus usually try to stand out in their relations with customers and suppliers as well as in terms of business reputation, quality and price.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff I., [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Bednarz J., Gostomski E., [2009], Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 3. Brożkowska A., Wrana K., [2008], Małe i średnie firmy na rynkach międzynarodowych, możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch, CTC Polska, Warszawa.
 4. Famielec J., [1997], Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 5. Fombrun Ch.J., [1996], Reputation: realizing value from the corporation image, Harvard Business School Press, Boston.
 6. Grant R.M., [2005], Contemporary Strategy Analysis, Fifth Edition, Blackwell Publishing, Malden.
 7. Hamel G., Prahalad C.K., [1999], Przewaga konkurencyjna jutra: strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, tł. (z ang.), Warszawa, Business Press.
 8. Janasz K., Janasz Wł., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., [2010], Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
 9. Johnson G., Scholes K., Whittington R., [2010], Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 10. Kaleta A., [2000], Metody budowy strategii, [w:] Zarządzanie strategiczne, Scrypty, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Krupski R. (red.), [2007], Zarządzanie strategiczne, Koncepcje-metody, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informator ekonomiczny o krajach świata, Białoruś.
 13. Moszkowicz M., [2005], Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa.
 14. Obłój K., [2007], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 15. Olszewska B. (red.), [2008], Zarządzanie strategiczne, przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Penc J., [1994], Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działania, cz 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 17. Penc J., [1995], Strategie zarządzania, PWE, Warszawa.
 18. Penc J., [1999], Strategie zarządzania, cz. I, Strategiczne myślenie i działanie, wydanie 3, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 19. Pierścionek Z., [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 20. Porter M., [March-April 1990], The competitive advantage of nations, Harvard Business Review.
 21. Porter M., [November-December 1996], What is the strategy, Harvard Business Review.
 22. Porter M., [2006], Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, HELION, Gliwice.
 23. Porter M., [2006], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, MT Business, Warszawa.
 24. Romanowska M., [2009], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 25. Rue L.W., Holland P.G., [1989], Strategic Management, Concepts and Experiences, McGraw-Hill Publishing, New York.
 26. Shaw V.T., [2001], The marketing strategies of French and German companies in the UK, "International Marketing Review", Vol. 18, No. 6.
 27. Song M.C., Calantone R.J., DiBenedetto C.A., [2002], Competitive forces and strategic choice decisions: an experimental investigation in the United States and Japan, "Strategic Management Journal", Vol. 23, No. 10.
 28. Song M.C., DiBenedetto A., Zhao Y.L., [1999], Pioneering advantages in manufacturing and service industries: empirical evidence from nine countries, "Strategic Management Journal", Vol. 20, No. 9.
 29. Taranko T., [2010], Procesy konkurencyjne, a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 30. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., [2007], Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu