BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woodford Michael (Columbia University, New York City, USA.), Dąbrowski Marek A., tłum.
Tytuł
Pośrednictwo finansowe i analiza makroekonomiczna
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 11-12, s. 109-139, rys., bibliogr. 49 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Analiza makroekonomiczna, Pośrednictwo handlowe
Macroeconomic analysis, Trade intermediary
Uwagi
Oryginalny tytuł: "Financial Intermediation and Macroeconomic Analysis". Artykuł ukazał się na łamach "Journal of Economic Perspectives" t. 24, nr 4 (Fall 2010); streszcz.
Abstrakt
W tym artykule wyjaśniam najpierw, dlaczego ani standardowe modele makroekonomiczne, które abstrahują od pośrednictwa finansowego, ani tradycyjne modele "bankowego kanału kredytowego" nie są adekwatną podstawą do zrozumienia ostatniego kryzysu. Twierdzę, że zamiast nich są nam potrzebne modele, w których pośrednictwo finansowe odgrywa bardzo ważną rolę, a zarazem jest modelowane w sposób uwzględniający w większym stopniu bieżące realia instytucjonalne. Potrzebne są nam zwłaszcza takie modele, w których uwzględnia się fakt, iż system finansowy oparty na mechanizmie rynkowym - tj. taki, w którym pośrednicy finansują swoją działalność, sprzedając papiery wartościowe na konkurencyjnych rynkach, a nie w drodze przyjmowania depozytów objętych wymogiem rezerwy obowiązkowej - to nie to samo, co system działający bez jakichkolwiek tarć. Następnie szkicuję podstawowe elementy podejścia, które pozwalają na włączenie pośrednictwa finansowego oraz tarć na rynku kredytów do analizy makroekonomicznej w prosty sposób. Wyjaśniam, w jaki sposób można wykorzystać model do analizy makroekonomicznych następstw ostatniego kryzysu finansowego, a w części końcowej omawiam niektóre ważne z punktu widzenia prowadzenia polityki pieniężnej wnioski wypływające z modelu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrian T., Kimbrough K., Marchioni D., [2010], The Federal Reserve's Commercial Paper Funding Facility, Federal Reserve Bank of New York Staff Report 423.
 2. Adrian T., Moench E., Hyun Song Shin, [2010a], Financial Intermediation, Asset Prices and Macroeconomic Dynamics, Federal Reserve Bank of New York Staff Report 422.
 3. Adrian T., Moench E., Hyun Song Shin, [2010b], Macro Risk Premium and Intermediary Balance Sheet Quantities, Federal Reserve Bank of New York Staff Report 428.
 4. Adrian T., Hyun Song Shin, [2009], Prices and Quantities in the Monetary Policy Transmission Mechanism, "International Journal of Central Banking", 5(4): 131-42.
 5. Adrian T., Hyun Song Shin, Forthcoming (a). The Changing Nature of Financial Intermediation and the Financial Crisis of 2007-09, "Annual Review of Economics".
 6. Adrian T., Hyun Song Shin,. Forthcoming (b), Financial Intermediaries and Monetary Economics, In "Handbook of Monetary Economics", Vol. 3, ed. B.M. Friedman, M. Woodford, Amsterdam, Elsevier.
 7. Ashcraft A., Gârleanu N., Pedersen L.H., Forthcoming, Two Monetary Tools: Interest Rates and Haircuts, In NBER Macroeconomics Annual 2010, ed. D. Acemoglu, M. Woodford, Chicago, University of Chicago Press.
 8. Baker D., [2010], Blame It on the Bubble, The Guardian, March 8, Beaudry P., Amartya Lahiri, 2010, "Risk Allocation, Debt Fueled Expansion, and Financial Crisis" June, http://faculty.arts.ubc.ca/alahiri/ BeaudryLahiri.pdf
 9. Bennett P., Peristiani S., [2002], Are U.S. Reserve Requirements Still Binding?, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 8(1): 53-68.
 10. Bernanke B.S., Blinder A.S., [1988], Credit, Money, and Aggregate Demand, "American Economic Review", 78(2): 435-39.
 11. Bernanke B.S., Gertler M., [1995], Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, "Journal of Economic Perspectives", 9(4): 27-48.
 12. Bernanke B.S., Gertler M., Gilchrist S., [1999], The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework, Chap. 21 in Handbook of Macroeconomics, Vol. 1C, ed. J.B. Taylor, M. Woodford, Amsterdam, Elsevier.
 13. Brunnermeier M., [2009], Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008, "Journal of Economic Perspectives", 23(1): 77-100.
 14. Buiter W.H., [2010], Housing Wealth Isn't Wealth, "Economics: The Open-Access, Open Assessment E-Journal", Vol. 4, No. 2010-22, http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2010-22
 15. Christiano L., Motto R., Rostagno M., [2010], Financial Factors in Economic Fluctuations, European Central Bank Working Paper 1192. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1192.pdf
 16. Cúrdia V., Woodford M., [2009], Credit Frictions and Optimal Monetary Policy, http://www.columbia.edu/~mw2230/credit_0709
 17. Cúrdia V., Woodford M., [2010a], Credit Spreads and Monetary Policy, "Journal of Money, Credit and Banking", 42(6, Supp.): 3-35.
 18. Cúrdia V., Woodford M., [2010b], The Central-Bank Balance Sheet as an Instrument of Monetary Policy, NBER Working Paper 16208.
 19. Dubecq S., Mojon B., Ragot X., [2009], Fuzzy Capital Requirements, Risk Shifting, and the Risk-Taking Channel of Monetary Policy, Banque de France Working Paper 254. http://www.banquedefrance.fr/gb/publications/telechar/ner/DT254.pdf
 20. Friedman M., [1968], The Role of Monetary Policy, "American Economic Review", 58(1): 1-17; wyd. polskie "Rola polityki pieniężnej", tłum. C. Szczepańska, [w:] Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, oprac. A. Szeworski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975, s. 260-284.
 21. Friedman M., Schwartz A.J., [1963], A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton, Princeton University Press.
 22. Gagnon J., Raskin M., Remache J., Sack B., [2010], Large-Scale Asset Purchases by the Federal Reserve: Did They Work?, Federal Reserve Bank of New York Staff Report 441.
 23. Gârleanu N., Pedersen L.H., [2010], Margin-Based Asset Pricing and Deviations from the Law of One Price, http://pages.stern.nyu.edu/~lpederse/papers/MarginPricingLoOP.pdf.
 24. Gaspar V., Kashyap A.K., [2006], Stability First: Refl ections Inspired by Otmar Issing's Success as the ECB's Chief Economist, In Monetary Policy: A Journey from Theory to Practice, 86-118, Frankfurt, European Central Bank.
 25. Geanakoplos J., [1997], Promises, Promises, In The Economy as an Evolving Complex System II, ed. W.B. Arthur, S.N. Durlauf, D.A. Lane, 285-320, Reading, MA, Addison Wesley.
 26. Geanakoplos J., [2003], Liquidity, Default and Crashes: Endogenous Contracts in General Equilibrium, Chap. 5 in Advances in Economics and Econometrics, Theory and Applications II, ed. M. Dewatripont, L. P. Hansen, and S. J. Turnovsky. Cambridge, Cambridge University Press.
 27. Geanakoplos J., [2010], The Leverage Cycle, In NBER Macroeconomics Annual 2009, ed. D. Acemoglu, K. Rogoff, M. Woodford, 1-65, Chicago: University of Chicago Press.
 28. Gerali A., Neri S., Sessa L., Signoretti F.M., [2010], Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area, "Journal of Money, Credit and Banking", 42(S1): 107-141.
 29. Gertler M., Karadi P., [2010], A Model of Unconventional Monetary Policy, http://www.carnegierochester.rochester.edu/april10-pdfs/Gertler%20Karadi.pdf
 30. Gertler M., Nobuhiro Kiyotaki, Forthcoming, Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis, In Handbook of Monetary Economics, Vol. 3, ed. B.M. Friedman, M. Woodford, Amsterdam, Elsevier.
 31. Giavazzi F., [2008], Why Does the Spread between LIBOR and Expected Future Policy Rates Persist, and Should Central Banks Do Something About It?, VoxEU.org, posted June 2.
 32. Gilchrist S., Ortiz A., Zakrajsek E., [2009], Credit Risk and the Macroeconomy: Evidence from an Estimated DSGE Model, http://sws.bu.edu/aortizb/Credit%20Risk%20and%20the%20Macroeconomy%20Gilchrist%20Ortiz%20%20Zakrajsek.pdf
 33. Goodfriend M., McCallum B.T., [2007], Banking and Interest Rates in Monetary Policy Analysis: A Quantitative Exploration, "Journal of Monetary Economics", 54(5): 1480-1507.
 34. Gorton G.B., Metrick A., [2009], Haircuts, NBER Working Paper 15273.
 35. Greenlaw D., Hatzius J., Kashyap A.K., Hyun Song Shin, [2008], Leveraged Losses: Lessons from the Mortgage Market Meltdown, U.S. Monetary Policy Forum Report No. 2, Chicago, University of Chicago Booth School of Business.
 36. Kacperczyk M., Schnabl P., [2010], When Safe Proved Risky: Commercial Paper during the Financial Crisis of 2007-2009, "Journal of Economic Perspectives", 24(1): 29-50.
 37. Kashyap A., Stein J., [1994], Monetary Policy and Bank Lending, In Monetary Policy, ed. N.G. Mankiw, 221-56, Chicago, University of Chicago Press.
 38. Kim D.H., Wright J.H., [2005], An Arbitrage-Free Three-Factor Term Structure Model and the Recent Behavior of Long-Term Yields and Distant-Horizon Forward Rates, Finance and Economics Discussion Series No. 2005-33, Federal Reserve Board, August.
 39. Kiyotaki Nobuhiro, Moore J., [1997], Credit Cycles, "Journal of Political Economy", 105(2): 211-48.
 40. Romer D., [2000], Keynesian Macroeconomics without the LM Curve, "Journal of Economic Perspectives", 14(2): 149-69; wyd. polskie Makroekonomia keynesistowska bez krzywej LM, "Gospodarka Narodowa", 2001, 5-6: 95-118.
 41. Sarkar A., [2009], Liquidity Risk, Credit Risk, and the Federal Reserve's Responses to the Crisis, "Financial Markets and Portfolio Management", 23(4): 335-48.
 42. Smant D., [2002], Bank Credit in the Transmission of Monetary Policy: A Critical Review of the Issues and Evidence, MRPA paper 19816, Munich Personal RePEc Archive.
 43. Taylor J.B., [1993], Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 39, pp 195-214.
 44. Taylor J.B., [2008], Monetary Policy and the State of the Economy, Testimony before the Committee on Financial Services, U.S. House of Representatives, February 26.
 45. Taylor J.B., [2009], Getting Off Track: How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crisis, Stanford, Hoover Press; wyd. polskie Zrozumieć kryzys finansowy, tłum. Ł. Goczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 46. Taylor J.B., Williams J.C., [2009], A Black Swan in the Money Market, "American Economic Journal, Macroeconomics", 1(1): 58-83.
 47. Woodford M., [2003], Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton, Princeton University Press.
 48. Woodford M., [2007], The Case for Forecast Targeting as a Monetary Policy Strategy, "Journal of Economic Perspectives", 21(4): 3-24.
 49. Zigrand J.-P., Hyun Song Shin, Danielsson J., [2010], Risk Appetite and Endogenous Risk, Financial Markets Group Discussion Paper 647.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu