BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Nojszewska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy
Józef Krzyczkowski and the Social National Club
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 11-12, s. 141-159, bibliogr. 58 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Ekonomiści, Polityka
Economists, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Krzyczowski Józef
Abstrakt
Artykuł mówi o życiu i twórczości Józefa Krzyczkowskiego ekonomisty i polityka(1901-1989) , ze szczególnym naciskiem na jego powiązania z organizacjami takimi jak krajowy Klub Gospodarki Narodowej Social Club. Autorka analizuje pracę zawodową Krzyczkowskiego z wykorzystaniem danych zebranych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Archiwum i Archiwum Główne Akt Nowych w Warszawie . Praca społeczna i działalność gospodarcza w okresie między dwoma wojnami światowymi i po II wojnie światowej były przedmiotem zainteresowania Jarosz - Nojszewskiej. Ona również zagłębia się przeżycia wojenne Krzyczkowskiego, który dowodził wojskami Polskiego AK w Puszczy Kampinoskiej w charakterze ppłk "Szymon". Główna część artykułu poświęcona jest zaangażowanie Krzyczkowskiego w kluby dyskusyjne gospodarcze w 1930 roku.

The article reflects on the life and work of economist and politician Józef Krzyczkowski (1901-1989), with a special focus on his ties with organizations such as the National Economy Club and the Social National Club. The author examines Krzyczkowski's professional career using data collected at the Warsaw School of Economics Archives and the Central Archives of Modern Records in Warsaw. Krzyczkowski's social and economic activities in the period between the two world wars and after WW II were of special interest to Jarosz-Nojszewska. She also delves into the wartime experiences of Krzyczkowski, who commanded Polish Home Army troops in Kampinos Forest in his capacity as Lt. Col. "Szymon." The main part of the article is dedicated to Krzyczkowski's involvement in economic discussion clubs in the 1930s. This is the least researched period of his life, Jarosz-Nojszewska says. Krzyczkowski co-founded an organization called the National Economy Club. After the death of Poland's erstwhile leader Marshal Józef Piłsudski, Krzyczkowski founded another organization called the Social National Club, which published its own weekly periodical entitled Zespół. The Social National Club called for far-reaching political and economic changes in Poland, as reflected by its key publication Podstawy doktryny społeczno-narodowej (The Fundamentals of the Social National Doctrine). The publication provoked criticism of the National Economy Club community, whose members were accused of disseminating communism, especially by those with conservative views. The dispute reached the courtroom, but it remained unresolved due to the outbreak of WW II. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AAN Akta Józefa Krzyczkowskiego.
 2. AAN Akta Józefa Poniatowskiego.
 3. AAN Ministerstwo Skarbu 1918-1939 (akta osobowe Michała Kaczorowskiego).
 4. AAN Prezydium Rady Ministrów cz. VII karty kwalifikacyjne.
 5. Archiwum PAN - Archiwum Michała Kaczorowskiego.
 6. Archiwum SGH (akta osobowe Aleksandra Ivanki, Józefa Krzyczkowskiego i Wacława Jastrzębowskiego).
 7. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (akta osobowe Kazimierza Sokołowskiego, Michała Kaczorowskiego i Czesława Bobrowskiego).
 8. Artykuł redakcyjny, "Gospodarka Narodowa" 1937, nr 19.
 9. Biblioteka SGH, Nagrania wspomnień C. Bobrowskiego, kaseta nr 5.
 10. Błędy ministra Poniatowskiego, "Czas" 1937, nr 206.
 11. Bobrowski C., Sokołowski K., O działalności doc. dr. Wacława Jastrzębowskiego, w: Wacław Jastrzębowski, Wybór prac, t. I, Warszawa 1966, s. 10-16.
 12. Bobrowski C., Wspomnienia ze stulecia, Lublin 1985.
 13. Co głosi "Zespół Społeczno-Narodowy". Program bliskich współpracowników min. Poniatowskiego, "Czas" 1937, nr 250.
 14. Czesław Bobrowski - mistrz ekonomii stosowanej, pod red. M. Kulowej, Warszawa 2004.
 15. Czy p. Poniatowski zostanie premierem?, "Czas" 1937, nr 221.
 16. Drozdowski M.M., Stefan Starzyński w opinii Józefa Krzyczkowskiego - szefa biura kadr Zarządu Miejskiego, "Kronika Warszawy" 2009, nr 3.
 17. Encyklopedia historii Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1999.
 18. Fałszywa denuncjacja, "Gazeta Polska" 1937, nr 274.
 19. Informator Nauki Polskiej 1950-1992.
 20. Istotny cel polityki min. Poniatowskiego, "Czas" 1937, nr 208.
 21. Ivánka A.K., Wspomnienia skarbowca 1927-1945, Warszawa 1964.
 22. Jarosz-Nojszewska A., Wyższa Szkoła Handlowa 1915-1933, w: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, pod red. W. Morawskiego, Warszawa 2006.
 23. Jeszcze jeden protegowany p. Poniatowskiego propaguje komunizm, "Czas" 1937, nr 243.
 24. Jeszcze o współpracy ziemiańsko-żydowskiej, "Zespół" 1939, nr 9.
 25. Krzyczkowski J., Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944, Warszawa 1962.
 26. Krzyczkowski J., Lichwa na wsi i walka z nią, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym, Warszawa 1931, t. I, s. 711-719.
 27. Krzyczkowski J., Podstawy działania, "Zespół" 1938, nr 1.
 28. Krzyczkowski J., Sobierańska Z., Przyczynki do poznania stosunków kredytowych wśród drobnej własności rolnej w województwach środkowych i wschodnich, Warszawa 1930.
 29. Kula M., Konsekwentna linia życia, "Ekonomista" 1984, nr 1-2, s. 9-23.
 30. Landau Z., Sokołowski Kazimierz, "Polski Słownik Biograficzny" 2000, t. 40, s. 151-153.
 31. Michał Kaczorowski - człowiek i dzieło, Warszawa 1979.
 32. Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991.
 33. Moszyński E., Ludzie i czasy "Czasu". Z historii czołowej gazety i wybitnych konserwatystów Drugiej Rzeczpospolitej, Toruń 2003.
 34. Na pochyłej drodze, "Czas" 1937, nr 276.
 35. Nie igrać z ogniem, "Zespół" 1939, nr 2.
 36. Nie reforma a zemsta polityczna, "Czas" 1937, nr 236.
 37. Nietyksza B., Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912-1945, Warszawa 1985.
 38. Nowe ognisko komunizmu, "Czas" 1937, nr 268.
 39. Od redakcji, "Gospodarka Narodowa" 1938, nr 9.
 40. Podstawy doktryny społeczno-narodowej, Warszawa 1937.
 41. Pożegnaliśmy "Szymona", Słowo Powszechne 1989, nr 163, s. 6.
 42. Proces z "Czasem", "Zespół" 1939, nr 18.
 43. Proces Zespół Społeczno-Narodowy contra "Czas" przed Sądem Apelacyjnym. Redaktor Naczelny "Czasu" J.M. uniewinniony, "Czas" 1939, nr 117.
 44. Projekt ustawy o przejęciu przez Państwo nieruchomości ziemskich, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Żydów i przedsiębiorstw żydowskich, "Zespół" 1939, nr 10.
 45. Przeciszewski T., Kazimierz Studentowicz - wybitny ekonomista oraz przywódca i teoretyk ruchu chrześcijańsko-społecznego w Polsce (1903-1992), "Rocznik Naukowy WSSS" 1994/1995, s. 207-223.
 46. Rozłam w klubie urzędników ministerstwa rolnictwa, "Słowo" 1937, nr 345.
 47. Spór doktrynalny przed sądem. Klub dyskusyjny społ.-narod. contra "Czas", "Czas" 1938, nr 346.
 48. "Szlachetnie urodzeni" na ławie oskarżonych, "Zespół" 1938, nr 11.
 49. Turowski G. [Bobrowski C.], Warunki i drogi rozwoju gospodarczego wsi polskiej, Warszawa 1938.
 50. Wacław Jastrzębowski, "Roczniki IHW" 1964, z. 4, s. 36.
 51. Wacław Jastrzębowski, "Życie Gospodarcze" 1965, nr 1, s. 2.
 52. Wieczorek J., Książę Leon Sapiecha, Izaak Kudler i Ska, "Zespół" 1939, nr 8.
 53. Wieczorek J., Słowa i czyny ziemiańskie, "Zespół" 1939, nr 6.
 54. Wyrok w procesie Zespół Społeczno-Narodowy contra "Czas". Sąd skazał redaktora "Czasu", "Czas" 1938, nr 352.
 55. Zawadzki A., Aleksander Ivánka, "Kronika Warszawy" 1977, nr 2, s. 125-130.
 56. Zgroza w "Gospodarce", "Gospodarka Narodowa" 1937, nr 23.
 57. Zygzaki, "Zespół 1939, nr 2.
 58. Żbikowski R., A teraz o nieżydowskich "interesach ziemian". Spóźnione "niestety", "Zespół" 1939, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu