BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Działo Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dlaczego tak trudno jest prowadzić "dobrą" politykę fiskalną?
Why Is a 'Good' Fiscal Policy difficult to pursue?
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 1-2, s. 25-40, tabl., rys., bibliogr., 62 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Konflikt interesów, Deficyt budżetowy, Koordynacja działalności gospodarczej, Polityka fiskalna
Information asymmetry, Interests conflict, Budget deficit, Coordination of economic activity, Fiscal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena politycznych determinant prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej, skutkującej powstawaniem i utrzymywaniem wysokiego deficytu budżetowego i długu publicznego. Z przeprowadzonych rozważań wynika,że najważniejszymi czynnikami politycznymi, mającymi negatywny wpływ na jakość polityki fiskalnej są: konflikt interesów, problem wspólnego zasobu, problem pełnomocnictwa oraz asymetria informacji. Czynniki te mogą wywoływać procykliczną politykę fiskalną, która, zamiast ograniczać, pogłębia negatywny wpływ wahań cyklicznych na gospodarkę. Ponadto, został poddany analizie problem wyboru odpowiedniej polityki fiskalnej w okresie kryzysu gospodarczego oraz kwestia koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej (policy mix), aby jak najskuteczniej realizowały stawiane przed nimi cele. Kłopoty budżetowe krajów UE, zwłaszcza strefy euro są w pewnym stopniu warunkowane brakiem wspólnej polityki fiskalnej. Większa koordynacja polityki fiskalnej wśród państw UE wydaje się być istotnym warunkiem ograniczania negatywnego wpływu kryzysów gospodarczych na funkcjonowanie krajów UE. Inna kwestia to brak koordynacji między jednolitą polityką pieniężną a zróżnicowaną polityką fiskalną, co utrudnia efektywne prowadzenie polityki gospodarczej w strefie euro. Ekspansywna polityka fiskalna prowadzona w wielu krajach strefy euro zmusza Europejski Bank Centralny do podnoszenia stóp procentowych w obawie przed inflacją. W rezultacie prowadzi to nie tylko do wyższych stóp procentowych, ale także do dalszego powiększenia poziomu długu publicznego. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the impact of political factors on fiscal policy. The author's main interest is in the political determinants of misguided, ineffective fiscal policies. Politicians tend to pursue their own interests and use fiscal policy to achieve their own goals, the author says. As a consequence, they usually run up excessive budget deficits and public debts. Often, fiscal policy becomes procyclical and reinforces the negative effects of the crisis instead of alleviating them. The author examines liquidity constraints at a time of recession, the polarization of social preferences, information asymmetry and conflicts of interest as factors that make a good fiscal policy difficult to pursue. The analysis confirms that the personal interests of those in power strongly affect their fiscal policy. This explains why fiscal policy is often ineffective and generates an excessive budget deficit and public debt, Działo says. Another research area is the role of fiscal policy and fiscal incentives at a time of global economic crisis. According to Działo, an excessive deficit and debt are in part due to a lack of a common fiscal policy in the euro zone. Better coordination of fiscal policy in EU countries could help limit the negative impact of the financial crisis on EU countries,the author says. Działo also investigates the problem of fiscal and monetary policy coordination (policy mix), which is especially important for euro-zone countries pursuing a common monetary policy and different national fiscal policies. An expansionary fiscal policy pursued in many euro-area countries forces the European Central Bank to raise interest rates for fear of inflation, the author says. This leads to not only higher interest rates, but also a further increase in the level of public debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Perotti R., [1995], Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries, "NBER Working Paper", No. 5214, Cambridge MA.
 2. Alesina A., Tabellini G., [1990], A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt, "Review of Economic Studies", vol. 57, no. 3.
 3. Alesina A., Tabellini G., [September 2005], Why Is Fiscal Policy Often Procyclical?, "NBER Working Paper", Cambridge MA.
 4. Andersen A.M., [2009], Fiscal Policy and the global financial crisis, Swedish Fiscal Policy Council Working Paper.
 5. Belka M., [2003], Co to są zdrowe finanse publiczne?, [w:] Polska transformacja. Sukcesy i bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Catao L.A., Sutton B.W., [2002], Sovereign Defaults: the Role of Volatility, IMF Working Paper 02/149.
 7. De Grauwe P., [2009], Some Thoughts on Monetary and Political Union, [in]: Talani L.S., The Future of EMU, Palgrave Macmillan, London.
 8. Działo J., [2009], Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Gavin M., Perotti R., [1997], Fiscal Policy in Latin America, [in:] NBER Macroeconomics Annual, Cambridge MIT Press.
 10. General government deficit and surplus, Eurostat 2000-2008.
 11. Kaminsky G.L., Reinhard C.M., Vegh C.A., 2004], When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies, [in:] Gertler M., Rogoff K. (eds) NBER Macroeconomic Annual 2004, Cambridge, MA: MIT Press.
 12. Larch M., Turrini A., [2009], Received wisdom and beyond: Lessons from consolidation in the EU, European Commission.
 13. Milesi-Ferretti G. M., [2004], Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rules with Creative Accounting, "Journal of Public Economics", No. 88.
 14. Owsiak S., [2001], Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski, tekst wystąpienia na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej z dn. 8.12.2001.
 15. Persson T., Roland G., Tabellini G., [2006], Electoral rules and government spending in parliamentary democracies, UCLA, Department of Economics.
 16. Persson T., Svensson L., [1989], Why a stubborn conservative would run a deficit: Policy with time-inconsistent preferences, "Quarterly Journal of Economics", No. 104.
 17. Public Finances in EMU 2009, [2009], European Commission, European Economy 5.
 18. Reinforcing economic policy coordination, [12th May 2010], European Commission.
 19. Rogoff K.S., Growth in a time of debt, [2010], NBER Working Paper no 15639.
 20. Skiba L., [2011], Polityka fiskalna w unii walutowej, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 21. Stability and convergence programmes: 2009-2010, [2009], European Commission, European Economy 5.
 22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2009, Nr 157, poz. 1240.
 23. von Hagen J., Harden I., [1996], Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline, "IMF Working Paper", No. 96/78.
 24. Wernik A., [2002], Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu policy mix, XXII Konferencja Naukowa NBP, Falenty.
 25. World Economic Outlook, International Monetary Fund 2009.
 26. Woo J., [2006], Why Do More Polarized Countries Run More Pro-cyclical Fiscal Policy?, DePaul University, Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu