BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Razmus Wiktor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Skala konstruowania siebie przez marki - polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC)
Brand Self-Construal Scale (KSM) : Polish Adaptation of Brand Engagement in Self-Concept Scale (BESC)
Źródło
Marketing i Rynek, 2012, nr 8, s. 15-19, rys., tabl.
Słowa kluczowe
Marka, Marka produktu, Badania ankietowe
Brand, Product brand, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia procedurę polskiej adaptacji skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC) Sprotta, Czellara i Spangenberga (2009). Polska jej wersja - skala konstruowania siebie przez marki (KSM) - składa się z 8 twierdzeń mierzących skłonność osoby do włączania ważnych marek do obrazu siebie. Przeprowadzone trzy niezależne badania wskazują na wysoką wewnętrzną spójność polskiej wersji skali (α Cronbacha 0,94) i jednowymiarową strukturę. Potwierdzono również trafność skali zweryfikowaną na podstawie zewnętrznego kryterium. (abstrakt oryginalny)

This article describes KSM scale - the Polish adaptation of Sprott, Czellar and Spangenberg's Brand Engagement in Self-Concept Scale. This is a 8 items standardized measure of the tendency to engage brands to self-concept. The KSM was found to have high internal consistency (Cronbach's α = .94) and single factor structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.W. Belk, Possessions and the Extended Self, "Journal of Consumer Research" 1988, No. 2.
 2. J. Bettingen, M. Luedicke, Can Brands Make us Happy? A Research Framework for the Study of Brands and Their Effects on Happiness. W: Advances in Consumer Research, A. McGill, S. Shavitt (red.), Association for Consumer Research, Duluth 2009, s. 308-315.
 3. J. Brzeziński, E. Hornowska, Podstawowe metody badawcze - teoria i praktyka stosowania. W: Psychologia. Podręcznik akademicki, tom I, J. Strelau (red.), GWP, Gdańsk 2003, s. 389-435.
 4. A. Budzińska, Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu konsumpcji marek produktów, niepublikowana praca magisterska, KUL 2012.
 5. H. Chaudhuri, S. Mazumdar, A. Ghoshal, Conspicuous Consumption Orientation. Conceptualisation, Scale Development and Validation, "Journal of Consumer Behaviour" 2011, No. 10.
 6. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006.
 7. L. Flynn, R. Goldsmith, F. Korzenny, Brand Engagement in Self-concept. A Psychometric and Demographic Analysis, "Journal of Multidisciplinary Research" 2011, No. 2.
 8. R. Heath, Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki, GWP, Gdańsk 2006.
 9. W. James, Psychologia. Kurs skrócony, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. M. Jaśkiewicz, K. Drat-Ruszczak, Skala Wrażliwości na Naruszenie Granic Ja (SNaG). Polska adaptacja skali amebowego Ja (Ameobic Self Scale) C. Burrisa i J. Rumpela, "Psychologia Społeczna" 2011, nr 3.
 11. P. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
 12. Raport z badań OBOP 2006, http://promarka.pl/download/raport_badania_Pomarka_2006.ppt
 13. D. Sprott, S. Czellar, E. Spangenberg, The Importance of a General Measure of Brand Engagement on Market Behavior. Development and Validation of a Scale, "Journal of Marketing Research" 2009, No. 46.
 14. M. Witek-Hajduk, Pojęcie i atrybuty silnej marki. W: Zarządzanie silną marką, M. Witek-Hajduk (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 17-57.
 15. B. Zawadzki, E. Hornowska, Psychometria. Konstrukcja i adaptacja testów psychologicznych. W: Psychologia. Podręcznik akademicki, tom I, J. Strelau, D. Doliński (red.), GWP, Gdańsk 2008, s. 847-893.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu