BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorski Czesław (Uniwersytet Łódzki), Bieńkowska Jolanta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przestrzeń organizacyjna a efektywność organizacji
The Organizational Space and Effectiveness of the Organization
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 265, s. 205-213, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami : aspekty społeczne
Słowa kluczowe
Efektywność organizacji, Zachowania organizacyjne, Otoczenie organizacji
Organisation effectiveness, Organisational behaviour, Organisation environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęta w powyższym artykule próba nowego spojrzenia na relacje organizacji z otoczeniem nasuwa dwa wnioski. Efektywność organizacji zależy od stopnia dopasowania przestrzeni społecznej do przestrzeni rynkowej organizacji. Uwzględnienie w procesie projektowania preferowanych zachowań organizacyjnych okoliczności zewnętrznych umożliwia pozyskiwanie niezbędnych zasobów i dzięki temu pozytywnych rezultatów podejmowanego działania. Drugi nasuwa spostrzeżenie, że kluczowym czynnikiem pozwalającym na osiąganie efektywności są ludzie, szczególnie w obserwowanych dziś surowych warunkach funkcjonowania organizacji. Wielowymiarowa korzystność działania jest możliwa dzięki kapitałowi ludzkiemu. Wiedza, umiejętności, postawy i wartości ludzi konstytuujących przestrzeń społeczną organizacji decydują o jakości podejmowanych decyzji w zakresie właściwego zarządzanie potencjałem organizacji. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present a model of organizational space and to determine the effect of the internal consistency on the effectiveness of the organization. The construct proposed by the authors is a set of factors that determine and form the area of activities and behavior in organizations. This is an attempt at a new approach to the issue of relations between the organization and its near environment from the perspective of forming organizational behavior. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielski M., Organizacje. Istota, struktura, procesy, wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
  2. Biernat J., Zarządzanie przestrzenią organizacji. Public relations czyli promocja rozwoju, file:///E:/Moja%20praca/articles/profesor/sem21.html, dostęp 28.02.2012.
  3. Czapla T., Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  4. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Wai-chung Yeung H., Organizational space: a new frontier in international business strategy?, "Critical Perspectives on International Business", Vol. 1 No. 4, 2005, pp. 219-240.
  6. Żarczyńska-Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu