BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Społeczny wymiar transformacji
Social Aspect of Transformation
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 261-274, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Ocena procesu transformacji, Ubóstwo, Nierówności społeczno-gospodarcze
Systemic transformation, Social costs of economic transition, Evaluation of the transformation process, Poverty, Social-economics inequality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zjawiska i procesy kształtujące warunki życia w okresie transformacji oraz ukazuje zmiany poszczególnych obszarów sfery społecznej w powiązaniu z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce po 1989 r. Dokonujące się wówczas przekształcenia systemowe zaowocowały zarówno pozytywnymi tendencjami w odrabianiu strat w standardzie życia, poniesionymi przez gospodarstwa domowe w wyniku nieefektywności starego systemu i w początkowym okresie nowego, jak również negatywnymi skutkami dysproporcji rozwoju gospodarczego i społecznego. (fragment tekstu)

The conditions of living in Poland in the 90-ies were forming in a complex process of initiating and developing a market economy. The consequences of this transformation and accompanying social phenomenons were positive and negative. The positive concerned the improvement of living standards; the negative - increasing social disintegration. Polish society became deeply divided, and it concerns not only an income sector but also a real participationn in various dimensions of social life. The main manifestation of it is an increasing diversity of income, unemployment, poverty and the lack of acces to educational and social services. The dimention of the dregs of society is still widening and it is triggering of less support for carried reforms. This situationreqvires an immediate necessity to better the condition of these sectors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania, 2003, http://www.vizja.pl/diagnoza.
 2. Gilejko L., Społeczeństwo polskie w latach dziewięćdziesiątych, "Polityka społeczna", 2000, nr 7.
 3. Golinowska S., Polityka społeczna, koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 4. Grzega U., Przemiany w poziomie i strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w okresie transformacji, "Polityka społeczna", 2001, nr 5-6.
 5. Human Development Report 2003, Millennium development Goals: a compact among Nations to end human Poverty, New York Oxford University Press 2003.
 6. Kabaj M., Jak walczyć z ubóstwem i bezrobociem, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 7. Kołodko G. W., 2025: dwie historie gospodarczego rozwoju, [w:] Rozwój polskiej gospodarki - perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 8. Kowalik T., Sprawiedliwość dystrybutywna jako wyzwanie transformacyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 9. Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Rada Społeczno-Gospodarcza, Warszawa 2003.
 10. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszaw 2002.
 11. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., Warszawa 2003 r.
 12. Raport. Milenijne cele rozwoju, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
 13. Sfera społeczna w okresie transformacji. Zjawiska i tendencje, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.
 14. Sfera społeczna w Polsce na tle Unii Europejskiej i krajów kandydujących, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
 15. Strategia rozwoju Polski do 2020 roku, Tom 2, Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001- -2020, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN.
 16. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, http://www.nape.pl/ustawy.
 17. Sytuacja gospodarstw domowych w 2002 r., www.stat.gov.pl.
 18. Szkoły wyższe i ich finanse w 2001 r., GUS, Warszawa 2002, s. 566; Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2001/2002, GUS, Warszawa 2002, s. XXVI.
 19. Szkoły wyższe i ich finanse w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 20. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.
 21. Wielgos-Struck R., Pomoc społeczna w Polsce w okresie transformacji - zadania, przemiany i perspektywy, [w:] Społeczne aspekty transformacji systemowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997.
 22. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu