BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Elementy polityki wyrównywania szans na rynku pracy
The Elements of the Labour Market Equal Opportunity Policy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 275-285, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Rynek pracy, Spójność społeczna
Social inequality, Social-economics inequality, Labour market, Social cohesion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono pojęcie i znaczenie spójności społecznej oraz wpływ polityki rynku pracy na problem wyrównywania szans. Omówiono instrumenty polityki wyrównywania szans na rynku pracy, takie jak: zapis antydyskryminacyjne, szkolenia, refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników oraz prace subsydiowane.

The European Union has made it its aim to build a knowledge-based economy while, at the same time, ensuring social cohesion. In the long term this aim should be pursued in Poland as well. What is off key importance for achieving social cohesion are the processes going on in the labour market. Acts of discrimination and other forms of so-called inequality of opportunity frequently appear in the labour market. a properly directed labour market policy may restrict such occurences significantly. The tools of the labour market policy which have been used so far require evaluation and, possibly, improvement with regard to their effect on equalising employees' opportunities. This paper presents, by way of example, an estimation of changes in the laws regulating the application of chosen labour market policy tools from the point of view of the assumptions presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej, pr. zbior. pod red. S. M. Kwiatkowskiego, IPiSS , Warszawa 2001.
 2. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 3. Krasoń M. A., Jak zwyciężyć plagę bezrobocia? Strategie, plany, harmonogramy, "Rynki zagraniczne" 27-29.10.2001.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie zatrudnienia, "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 15.
 5. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.
 6. Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie, "Monitor Integracji Europejskiej" 2000, nr 29.
 7. Rocznik Statystyczny Pracy 1999, GUS, Warszawa 2000.
 8. Rocznik Statystyczny Pracy 2001, GUS, Warszawa 2001.
 9. Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty, Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65.
 10. Wiśniewski Z., Polityka rynku pracy, [w:] Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, pr. zbior. pod red. S. Borkowskiej, IPiSS , Warszawa 2002.
 11. Wiśniewski Z., Teoretyczne podstawy polityki rynku pracy, [w:] Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, pr. zbior. pod red. Z. Wiśniewskiego, IPiSS , Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu