BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyca Mirosław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 1950-2002
Changes in the Housing Situation in Poland in the Period of 1950-2002
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 297-304, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Gospodarka mieszkaniowa, Polityka mieszkaniowa, Rynek mieszkaniowy, Standard mieszkaniowy
Housing construction, Housing economy, Housing policy, Housing market, Housing standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce, przy wykorzystaniu wyników Narodowych Spisów Mieszkaniowych przeprowadzonych przez GUS dla lat: 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 i 2002. Przedstawione zostały: zasoby mieszkaniowe, warunki mieszkaniowe, zmiany stanu zasobów i warunków mieszkaniowych. Następnie omówiono usytuowanie polskiego standardu mieszkaniowego na tle innych krajów oraz dysparytet mieszkaniowy na tle ekonomicznego. Na koniec ukazano warunki poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

In this paper the author presents the housing problem in Poland and the fundamental ways of solving them. Charges in housing situation in the period of 1950-2002 were analysed according to the National Housing Censuses: 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 and 2002. The author carried out the calculation of needs in housing investment to obtain an average housing standard of European Union countries in 2000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. "Annual Bulletin of Housing and Buildings Statistics for Europe", United Nations, New York (edycje dla odpowiednich lat).
  2. Bruttoinlandsprodukt je Einwohner US-$, "Statistische Übersichten" 2003, nr 1.
  3. Gorczyca M., Dysparytety mieszkaniowe miasto - wieś, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2000.
  4. Gorczyca M., Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1996.
  5. Gorczyca M., Polski dysparytet mieszkaniowy; przyczyny i warunki jego pokonywania w procesie integracji z Unią Europejską, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2002.
  6. Gorczyca M., Zmiany w mieszkalnictwie krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2003.
  7. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003. Wszystkie dane pochodzą z tego źródła.
  8. Roczniki Statystyczne (edycje dla odpowiednich lat), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu