BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Jerzy (Instytut Negocjacji Stosowanych Warszawa)
Tytuł
Siła negocjacyjna jako istotne zagadnienie w negocjacjach
Negotiating Power as an Important Issue in Negotiations
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 305-314, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Negocjacje w biznesie
Negotiations, Negotiations in business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Trudno znaleźć w polskiej literaturze naukowej szerokie i wyczerpujące omówienia problematyki dotyczącej siły negocjacji. W artykule tym skoncentruję uwagę na teoretycznych aspektach znaczenia siły negocjacyjnej w procesach negocjacji. Brak szerszej obecności rozważań na temat siły negocjacyjnej w naszej literaturze (o czym wyżej wspomniałem) skłonił mnie do podjęcia tego tematu w niniejszym artykule. Z powyższych powodów będę go opierał głównie na literaturze anglojęzycznej, wskazując jedynie w niektórych jego miejscach zidentyfikowany dorobek polskich autorów. (fragment tekstu)

The author of this article has tried to review an important issue of negotiating power which has not been thoroughly covered in the Polish literature. The article describes negotiating power using three approaches, namely individualistic approach, structural approach and pragmatic approach. As the analytical tool it provides resources enabling to understand the nature of negotiating power and identify its sources in a social encounter. As the pragmatic tool it provides necessary information for facilitating negotiating scenarios increasing probabilities of achievements of one's objectives. As the scientific tool the article is devoted to make negotiations more familiar to Polish researchers, facilitate theoretical and empirical work. (original abstarct)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breslin J. W., Rubin J. Z., Negotiation Theory and Practice, Harvard Law School, Cambridge 1999.
 2. Dawson R., Secrets of Power Negotiating, Career Press, Franklin Lakes 2001.
 3. Davis K., The Eight Sources of Negotiating Power - and how to get more!, www .customershead.com.
 4. Deutsch M., The resolution of conflict, Yale University Press, New Haven 1973.
 5. Encyklopedia Socjologii, Domański H. (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 6. French J. R. P ., Raven B., The bases of social power, [w:] Studies in social power, Cartwright D. (red.), Institute for Social Research, Ann Arbor 1959.
 7. Hastorf A., Cantril H., They saw a game: A case study, "Journal of Abnormal and Social Psychology" 49, 1954.
 8. Jasińska-Kania A., Słomczyński K. M., Władza i struktura społeczna, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 9. Kennedy, G., Leksykon: NEGOCJATOR, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1998.
 10. Lax A. D ., Sebenius J. K ., Dealcrafting: The Substance of Three-Dimensional Negotiations, Negotiation Journal, January 2002.
 11. Lewicki R. J., Litterer J. A., Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, IRWIN, Homewood 1985.
 12. Lewicki R. J., Saunders D. M., Minton J. W., Essentials of Negotiation, McGraw-H ill/Irwin, New York 2001.
 13. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Oficyna Wydawnicza Drukarnia ANTYK WA s.c., Kraków - Kluczbork 2002.
 14. Raiffa H., The Art and Science of Negotiation, Harvard University Press, Cambridge 1982.
 15. Raiffa H., Negotiation Analysis. The Science and Art of Collaborative Decision Making, Harvard University Press, Cambridge 2002.
 16. Reyes V. M., Reguły Gry, czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu Europy, Wydawnictwo Naukowe SCH OLAR, Warszawa 2000.
 17. Shell G. R., Bargaining for Advantage. Negotiation Strategies for Reasonable People, Penguin Books, New York 1999.
 18. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 19. Thompson L., They saw a negotiation": Partisanship and involvement, "Journal of Personality and Social Psychology" 68(5), 1995.
 20. Thompson L., The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice-H all, Inc., New Jersey 1998.
 21. Wall J. A., Negotiation: Theory and Practice, Scott, Foresman & Company, Organizational Behavior and Psychology Series, Glenview 1985
 22. Zartman I. W., Rubin J. Z., Power and Negotiation, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu