BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchała Radosław
Tytuł
Uwarunkowania inicjowania trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce - instytucjonalne czynniki polityki fiskalnej jako punkt krytyczny
Conditions of Initiating Sustainable Economic Growth in Poland - Institutional Factors of Fiscal Policy as a Critical Point
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 315-330, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Polityka finansowa państwa, Finanse publiczne, Instytucjonalizm, Czynniki wzrostu gospodarczego
Economic growth, State financial policy, Public finance, Institutional economics, Factors of economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu omówiono potrzebę przejścia od stagnacji do trwałego wzrostu. Następnie przedstawiono wnioski z badań teoretycznych i empirycznych dotyczących uwarunkowań wzrostu, opisano schemat pojęciowy wewnątrzgospodarczych uwarunkowań wzrostu oraz czynniki wzrostu w polskiej gospodarce. Na koniec ukazano trudności zmiany instytucjonalnej oraz inicjowanie trwałego wzrostu.

The article discusses factors which are crucial for initiating and sustainability of economic growth. Theoretical and empirical findings are briefly surveyed. Growth is mainly determined by institutional factors, which are embedded in a web of interactions within the economic and social system. Change in those factors is difficult to perform. It is maintained that one of the critical conditions for initiating sustainable growth in Poland is increase in the quality of fiscal policy. To achieve this, an institutional change consisting in establishing a Fiscal Policy Committee may be helpful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahn S., Hemmings P., Policy Influences on Economic Growth in OECD Countries: An Evaluation of the Evidence, OECD 2000.
 2. Aron J., Growth and Institutions: A Review of the Evidence, "The World Bank Research Observer", vol. 15, no. 1, February 2000.
 3. Barro R. J ., A Cross-Country Study of Growth, Saving and Government, NBER Working Paper 2855, February 1989.
 4. Burns A., Yoo K., Public Expenditure Management in Poland, Economics Department Working Papers No. 346, OECD , 12 December 2002.
 5. Czyżewski A.B., Wzrost gospodarczy a popyt na pracę, referat na XXII Konferencję Naukową NBP "Reformy strukturalne a polityka pieniężna", październik 2002.
 6. Dąbrowski M., Grzech zaniechania, "Rzeczpospolita", 9-10 sierpnia 2003.
 7. Easterly W., Levine R., Tropics, Germs, and Crops: How endownents influence economic development, NBER Working Paper 9601, August 2002.
 8. Eichengreen B., Institutions for Fiscal Stability, Working Paper PEI F-6, May 3, 2003.
 9. Eichengreen B., Vasquez P, Institutions and Economic Growth in Postwar Europe: Evidence and Conjectures, September 1999.
 10. Engen E.M., Fiscal Policy and Economic Growth, NBER Working Paper 4223, December 1992.
 11. Fischer S., The Role of Macroeconomic Factors in Growth, NBER Working Paper 4565, December 1993.
 12. Na razie nie myślę o niemiłych, zaskakujących konsekwencjach, wywiad z Andrzejem Raczko, "Rzeczpospolita", 17 lipca 2003.
 13. North D., Five Propositions About Institutional Change.
 14. OECD Economic Outlook 2002 (rozdz. IV, Fiscal Sustainability: The Contribution of Fiscal Policy Rules).
 15. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki, CASE , Warszawa 2000.
 16. Polska. Strategia finansów publicznych na rzecz wzrostu. Analiza wydatków publicznych, Dokument Banku Światowego, 21 stycznia 2003.
 17. Skalski E., Biedni, ale równi, "Gazeta Wyborcza", 28 lipca 2003.
 18. Trzy Polski: potencjał i bariery integracji z Unią Europejską, Hausner J., Marody M. (red.), Fundacja Eberta, Warszawa 1999.
 19. Williamson J, What Should the World Bank Think about the Washington Consensus?, "The World Bank Research Observer", vol. 15, no. 2, August 2000.
 20. Wyplosz C., Fiscal Policy: Rules or Institutions?, March 2002.
 21. Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa, Lipiński J. i Orłowski W. M . (red.), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu