BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej-Durnaś Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kreowanie kultury organizacji jako narzędzie niwelujące nierówności płciowe w miejscu pracy
Creating Corporate Culture as a Tool Dimininshing Gender Discrimination in a Workplace
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 331-342, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Nierówność płci, Nierówności społeczne, Kultura organizacji, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Zatrudnienie kobiet
Gender inequality, Social inequality, Corporate culture, Equal rights for women and men, Socio-economic situation of women, Women employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W moim przekonaniu właśnie na niwie praktyki zawodowej może najszybciej nastąpić polepszenie sytuacji kobiet. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być kreowanie odpowiedniej kultury organizacji. Aby choć pobieżnie nakreślić ten pomysł, najpierw przedstawiam kilka ogólnych uwag o dyskryminacji kobiet, następnie przechodzę do przybliżenia problematyki kultury organizacji i na koniec prezentuję pewne aspekty związane z jej kreowaniem i przekształcaniem. (fragment tekstu)

The paper is the attempt of specifiynig the problem of discrimination of women in organisations and especially in the workplace. The situation of Polish women was in short presented in comparison to women of other Western societies and then the most important aspects indicating discrimination of women in companies were defined. The most significant thesis of the article says that evolutionary change in organisations directed at elimination of many unequal treatment examples. The changes may be stimulated by transformation of corporate culture. When women will finally achieve equal status at work, the tendency might also emerge in other spheres of social life such as family life. Main conceptions of corporate culture, most popular typologies and ways of shaping and re-shaping corporate cultures were shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dijkstra A. G., Plantega J. (red.), Ekonomia i płeć, GWP, Gdańsk 2003.
 2. "Gazeta Wyborcza", 18.07.2003, zwiastun artykułu
 3. Kostera M., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2001.
 4. Praca dla młodych. Raport AIG i "Gazety Wyborczej", Agora S.A., Warszawa 2002.
 5. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2001.
 6. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 7. Titkow A., Domański H. (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 8. Vinnicombe S., Colwill N. L., Kobieta w zarządzaniu, ASTR UM, Wrocław 1999.
 9. www.astroman.com.pl.
 10. www2.tygodnik.com.pl.
 11. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu