BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bator-Kędra Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Polityka monetarna w Polsce w kształtowaniu długookresowej stopy wzrostu gospodarczego
Poland's Monetary Policy as a Factor in Promoting Sustained Economic Growth
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 359-371, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Polityka pieniężna, Polityka pieniężna państwa, Stopa procentowa
Economic growth, Monetary policy, State monetary policy, Interest rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono politykę monetarną w Polsce w latach 1990-2003 oraz źródła kreacji pieniądza w latach 1990-1998. Omówiono decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące zmian oficjalnych stóp procentowych w 2001 r., dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1998-2001 oraz PKB i popyt krajowy w latach 1996-2002.

As Poland's economic woes deepen, the central bank (NBP) and its ultimate goal - bringing down inflation - are coming under increasing criticism. Restrictive monetary policy has lifted interest rates to the highest levels in Europe (5,25% as opposed to 2,75% in Eurozone, 1,25% in the USA and 0,1% in Japan) which very likely contributed to the economic slowdown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Osiński J., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w okresie 1993-1997, Bank i Kredyt, lipiec-sierpień 1999.
 2. Raport o inflacji w I kwartale 2003 roku, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, czerwiec 2003, www.nbp.pl.
 3. Richard C., Gali J., Gertler M., The science of monetary policy: a New Keynesian perspective, "Journal of Economic Literature", t. XXXVII, 1999.
 4. Rosati D. K ., Polityka kursu złotego w Polsce, Poznań 2001, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 5. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, www.nbp.pl.
 6. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, www.nbp.pl.
 7. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, www.nbp.pl.
 8. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, www.nbp.pl.
 9. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, www.nbp.pl.
 10. P. Szpunar, Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 11. Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, [w:] "Materiały i Studia", zeszyt nr 148, NBP, Warszawa 2002.
 12. Założenia polityki pieniężnej na 2004 rok, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, wrzesień 2003, www.nbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu