BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lęcznar Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Funkcjonowanie w Polsce systemu bezpośredniego wspierania eksportu
The Workings of the System of Export's Direct Support in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 373-386, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Polityka proeksportowa, Handel zagraniczny, Polityka handlu zagranicznego
Export, Proexport policy, Foreign trade, Foreign trade policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przegląd stosowanych w Polsce bezpośrednich instrumentów wspierania eksportu. Omówiono finansowe instrumenty wspierania eksportu, działania o charakterze traktatowym oraz system promocji eksportu. Następnie przedstawiono wykorzystanie stosowanych w Polsce instrumentów polityki handlu zagranicznego oraz zaproponowano działania mogące poprawić funkcjonowanie bezpośredniego wsparcia eksportu.

System of export's direct support functioning in Poland contains: financial instruments (Treasury guarantees and warrants, DOKE Program, export credits insurance, bound aid); informative and promotional as well as educational actions of the Ministry of Economy, Labour and Social Policy; the treaty actions, in this customs policy, and also the assistance that PHARE programs include. The system has been rising many reservations not from now. It is reproached for low degree of using the instruments of export's support by Polish enterprises, lack of symmetry between the policy of direct support and development of export, lack of correlation between pro-exporting policy and macroeconomic policy. Although the instruments formally exist, they are not effective. It is because exporters do not use them. The main reasons responsible for meagre using of means of export's support are: weak knowledge of pro-exporting solutions on the level of enterprise, infirmity of executive law, too high costs, and first of all inadequacy of solutions to the exporters' needs. (original abstarct)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BGK - Raport Roczny 2002, BGK, Warszawa 2003.
 2. Błaszczak A., Pro Polonia - ma być jedna agencja i jeden plan, "Rzeczpospolita" 02.09.2003, nr 204.
 3. Centrum Informacyjne Rządu, Komunikat po KERM - 23.08.2001, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów http:www.kprm.gov.pl937_2443.html.
 4. Informacja o wynikach kontroli realizacji programu rządowego z maja 1997 r. pt. "Kierunki działań dla pobudzenia eksportu", Raport NIK Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej, Warszawa 1999.
 5. Kierunki polityki przemysłowej na lata 1999-2002, Departament Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Gospodarki, http://web.mg.gov.pl.
 6. Kot M., Czy będziemy krajem proeksportowym, "Gazeta Prawna" 3.04.2003, nr 66.
 7. Kowalski J. K., Ubezpieczenie eksportu wzrośnie, "Gazeta Prawna" 6-8.06.2003 r., nr 110.
 8. Piasecki J., Potrzebne zaangażowanie banków, "Gazeta Prawna" 08.05.2003, nr 89.
 9. Piasecki J., Optymistyczny rząd. Ostrożni przedsiębiorcy, "Gazeta Prawna" 20.03.2003, nr 56.
 10. Pintera M., Instrumenty ekonomiczne wspierające eksport, www.exporter.pl/formu/agencjeplus/1-promocja.html.
 11. Przedsiębiorczość w Polsce, raport Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Gospodarczej Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca II, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 17.06.2003 r.
 12. Przegląd OECD reformy regulacji: Polska, OECD, 2002.
 13. Senderowicz A., Tarnawa Ł., Eksport wciąż ciągnie gospodarkę, ale co dalej?, "Rzeczpospolita" 18.09.2003, nr 218.
 14. Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Tom 2, Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, Raport przygotowany przez Zespół Międzyresortowy, RCSS i MGPiPS, Warszawa 2003.
 15. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki, bariery, perspektywy, AE w Krakowie, Kraków 2002.
 16. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu