BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Funkcjonowanie zakładu pracy w aspekcie koncepcji stakeholders
To Function Works in the Varialbe Social Reality and Conception Theory of Stakeholders
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 387-394, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Metoda analizy partnerów, Przemysł stoczniowy, Restrukturyzacja przemysłu stoczniowego
Stakeholders analysis method, Shipbuilding industry, Restructuring of shipbuilding industry
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Stocznia Szczecińska SA
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiona zostanie Stocznia Szczecińska SA, która jako jedna z pierwszych przystosowała się do nowej rzeczywistości po zmianie systemowej dzięki pionierskiemu postępowaniu układowemu. Była stawiana jako pozytywny wzór przekształceń własnościowych. Można powiedzieć, że była modelowym przykładem zakładu, który "sobie poradził". W związku z tym chciałabym przedstawić otoczenie, w jakim ona funkcjonowała, jakie elementy z niego były mniej bądź bardziej istotne dla tego zakładu pracy. Sprawy, które doprowadziły do jej upadku będą zajmowały marginalną pozycję, bo nie jest to celem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

This article is an attempt of explaining how the works exsists in the free-market economy. The article contains three parts. The first part of the article shows the problem of transformation and the ways of getting along with the new reality, for example the sea industry. In the next part - the basic profile of the stakeholders conception is located. In the last point of the article it is shown the attempt of the previous conception using in the definite works as Szczecin Shipyard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieliński J., Restrukturyzacja stoczni w latach 90. - Postęp coraz wyraźniejszy, "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1996, nr 11.
 2. Cyfert S., Krzakiewicz K., Teoria stakeholders. Krytyka założeń, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940.
 3. Dudziak J. i inni (red.), Polski przemysł okrętowy 1945-2000, Okrętnictwo i Żegluga Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 4. Gąciarz B., Panków W., Transformacja przedsiębiorstw. Aktorzy - integracja - struktury społeczne, [w:] Domański H., Rychard A. (red.), Elementy nowego ładu, Wyd. IFiS PAN. Warszawa 1997.
 5. Hax A., Redefining the concept of strategy, Planning Review, May-June 1990, podaję za Chrisidu-Budnik A., Analiza znaczenia stskeholders w sektorze publicznym, Acta Universitatis WratislaViensis No 2018, Przegląd Prawa i Administracji, t. XXXVIII/1997.
 6. Inf. z Działu Marketingu Stoczni Szczecińskiej S.A.
 7. Kaczor K., Stocznia Szczecińska Porta Holding SA Porta Petrol rusza, "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 2001, nr 3.
 8. Kozłowska U., Stocznia Szczecińska SA na tle przemian ustrojowych, Roczniki Socjologii Morskiej, T. XIV/2002.
 9. Koźmiński A. K ., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 10. Mendel T., Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 2/2000.
 11. Obłój K., Sajkiewicz J. N., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 12. Stocznia Szczecińska 1948-1998, Szczecin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu