BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyszkowska Agnieszka (Akademia Bydgoska)
Tytuł
Regulacje prawne dotyczące pracy kobiet i mężczyzn a nierówności społeczne
Lawful Regulations Related to Women and Men Labor versus Social Inequalities
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 395-401, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Zatrudnienie kobiet, Regulacje prawne
Social inequality, Social-economics inequality, Equal rights for women and men, Women employment, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono sytuację kobiet i mężczyzn w świetle przepisów prawa pracy. Omówiono ochronę pracy kobiet oraz odnoszące się do tego regulacje. Opisano również kwestie związane z urlopem macierzyńskim i wychowawczym oraz zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.

There are different lawful regulations related to women and men labor, which directly influence the legal status of employee. The care for women organism is reason of it because it comes from currently issued legal acts. Polish Labor Code and related executive legal documents should ensure appropriate conditions for normal women organism function also in aspect of its natural process of procreation. The mentioned above legal acts forbid employment of women in especially onerous and harmful working conditions. Such situation creates legal employment differences depended on employee's sex which also occurs as possible source of discrimination. Employer takes into consideration legal status of employee and analyses all restraints connected with women employment. Therefore we can conclude that employer's obligations related to women employees are much higher in comparison to men. This situation can significantly influence women labor situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chabot A., Ochrona pracy, Poznań 1999.
  2. Feldman M., Niedbała Z., Prawo pracy, Poznań 2000.
  3. Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Wyd. CH Beck, Warszawa 1999.
  4. Jackowiak U., Piankowski M., Stelina J., Udziak W., Wypych-Ż ywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1996.
  5. Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
  6. Piątkowski J., Zagadnienia prawa stosunku pracy, TNOiK, Toruń 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu