BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbat Marcin (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), Paszkowicz Maria Agnieszka (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
Tytuł
Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych
The Polish System of the Handicapped People Social Security
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 403-413, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zabezpieczenie społeczne, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia zdrowotne, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Świadczenia rehabilitacyjne, Pomoc społeczna
Disabled people, Social security law, Social security system, Social insurance, Health care insurance, Rehabilitation of disabled persons, Rehabilitation benefits, Social assistance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu szczegółowo opisano system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Przedstawiono osobę niepełnosprawną jako podmiot tego systemu oraz aspekty związane z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Następnie omówiono kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, rehabilitacją zawodową oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Na koniec ukazano źródła finansowania i cele pomocy społecznej.

The Polish system of the handicapped people social security makes up a configuration of few pillars and the basic element of this system is a subject that is a handicapped person. This kind of the element location unambiguously describes its meaning and indicates the useful functions of the others which due to the fulfilling functions have varied tasks, entitlements and competences. This system includes: social insurance, health insurance, social welfare as well as social and occupational rehabilitation. The aim of the security system is for the less physically fit persons an assurance of feeling safety meaning as the strengthen of the free state from danger in lots of circumstances and life situations as well the chances leveling to achieve the personal and professional development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hulek A., Świat ludziom niepełnosprawnym, PZ WL, Warszawa 1992.
  2. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2003.
  3. Majewski T., MOP w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, [w:] Niepełnosprawni na rynku pracy, Ośrodek Informacyjny Rady Europy, 4/1997.
  4. Milanowska K., Problemy zapobiegania niesprawności i usług rehabilitacyjnych, "Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej" 1997, nr 3.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 r., nr 123, poz. 776, ze zm.
  6. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 1998 r., nr 64, poz. 414.
  7. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. 1998 r., nr 162, poz. 1118.
  8. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003 r., nr 45, poz. 391.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu