BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Problem zwalczania i kompensacji sieroctwa społecznego w Polsce
The Problem of Fighting of and Compensating Social Orphanage in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 425-436, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Socjologia rodziny, Opieka nad dzieckiem, Patologie społeczne
Social exclusion, Sociology of the family, Childcare, Social pathologies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Intencją autorki niniejszego artykułu jest wskazanie wagi problemu, jakim jest sieroctwo społeczne w Polsce oraz jego zróżnicowanie w różnych regionach Polski, a także wskazanie zjawisk, które mogą być przyczynami takiego stanu rzeczy. Zasadniczym celem tego opracowania jest próba identyfikacji najistotniejszych trudności związanych z zapobieganiem i kompensowaniem sieroctwa społecznego oraz wskazanie warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby możliwe było niwelowanie podobnych trudności w przyszłości. (fragment tekstu)

The aim of the authoress of the article is showing the importance of the problem of social orphanage in Poland, its differentiation depending on the region and also pointing possible reasons of such conjuncture. The fundamental aim of that article is an attempt to identify the most crucial difficulties connected with preventing and compenstaing social orphanage and the conditions that should be fulfilled to cope with similar difficulties in the future. The final intention of the authoress is showing the need, or even the necessity to search solutions that would help function the system of childcare and apply it to contemporary needs and requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 47, Wyd. RPO - materiały, Warszawa, 2003.
 2. Cykl artykułów, Zamknijmy domy dziecka, "Polityka" 1998, nr 1-12.
 3. Dokument MPiPS, Podstawowe kierunki działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2002 r.
 4. Dokument MPiPS, Podstawowe kierunki działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2003 r.
 5. Informacja Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca poprawy regulacji prawnych w sferze systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz praktyki ich stosowania, nr RPO- 431881-XI-03, Internet, adres: www.towarzystwonaszdom.pl/biuro_rzecznika.html.
 6. Internet, adres: www.biuro_rzecznika.html.
 7. Internet, adres: www.biurose.sejm.gov.pl.
 8. Internet, adres: www.chpd.pik-net.pl.
 9. Kawula S., Rodziny współczesne jako źródło sieroctwa społecznego, [w:]: Sieroctwo społeczne. Przyczyny, objawy, skutki i sposoby zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju, Sołtysik T. (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 1999.
 10. Kolankiewicz M., Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998.
 11. Kolankiewicz, M., Zmiany w systemie opieki nad dziećmi, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002, nr 7.
 12. Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa, 2002.
 13. Olubiński A., Problem sieroctwa społecznego w dysfunkcjonalnym środowisku rodzinnym, [w:] Sieroctwo społeczne. Przyczyny, objawy, skutki i sposoby zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju, Sołtysik T. (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 1999.
 14. Raczkowska J., O opiece nad dzieckiem z niepokojem, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002, nr 6.
 15. Raport NI K, O wynikach kontroli funkcjonowania socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2002.
 16. Raport, Nowy system opieki nad dziećmi i młodzieżą - sposób i stan jego wdrożenia we Wrocławiu, 2002.
 17. Raport sporządzony przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, O sytuacji rodzin młodych i wielodzietnych, 2002.
 18. Raport sporządzony przy Radzie Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Zmiany w systemie opieki nad dziećmi, 2002.
 19. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2001.
 20. Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2002.
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900.
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych, Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1284.
 23. Rudomska H., Niektóre przyczyny sieroctwa społecznego w oparciu o analizy dokumentów sądu rodzinnego i nieletnich w Bydgoszczy, [w:] Sieroctwo społeczne. Przyczyny, objawy, skutki i sposoby zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju, Sołtysik T. (red.),Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 1999.
 24. Sendyk M., Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego, Wyd. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.
 25. Turnowiecki W., Polityka Społeczna, Wyd. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2002.
 26. Ustawa o pomocy społecznej, Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.
 27. Wszołek J., Niepokój o opiekę nad dzieckiem, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2002, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu