BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Idee J.A. Schumpetera w modelu Aghionas-Howitta
The J.A. Schumpeter's Notions in the Aghion-Howitt Model
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 9-26, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Teoria ekonomii, Modele wzrostu
J. Schumpeter theory of economic development, Economic theory, Growth model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest stwierdzenie, w jakim stopniu omawiany model Aghiona-Howitta jest zgodny z poglądami Schumpetera. W pierwszym punkcie wykorzystane w nim konstrukcje matematyczne oceniono pod kątem spójności z teorią austriackiego ekonomisty. Ponadto poddano krytyce adekwatność narzędzi stosowanych przez autorów modelu w kontekście założeń i mechanizmów omawianych przez Schumpetera. Drugi punkt zawiera omówienie wybranego modelu wzrostu Aghiona-Howitta wraz z jego syntezą oraz wskazanie podobieństw z teorią Schumpetera. W punkcie trzecim podjęto polemikę na temat zgodności wcześniej zaprezentowanych konstrukcji z ideą wzrostu Schumpeterowskiego. Przedstawione na koniec podsumowanie obejmuje wnioski na temat podobieństw modelu Aghiona-Howitta i teorii Schumpetera oraz propozycje dalszej pracy badawczej mającej na celu lepsze odzwierciedlenie w zapisie matematycznym kreatywnej destrukcji. (fragment tekstu)

Joseph A. Schumpeter is nowadays perceived as the creator of an economic theory in which the long-run growth depends on innovations which appear according to the creative destruction concept. This mechanism has been used in some mathematical models describing economic growth. The goal of this article is to verify the consistency of P. Aghion and P. Howitt mathematical constructions against the primal creative destruction idea by J. Schumpeter. The main topics of the paper are: describing similarities and differences between both approaches, and evaluating the stochastic tools used in the model. The conclusions are in fact answers to two significant questions: can the model by Aghion and Howitt be named a Schumpeterian growth model, and is the concept of creative destruction properly reflected in its structure? Furthermore, some suggestions of potential extensions to the basic Aghion - Howitt model have been presented, which may result in improvement of describing the process of growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Howitt P., Endogenous Growth Theory, The MIT Press, London 1998.
 2. Aghion P., Howitt P., A Model of growth through creative destruction, Econometrica 1992, vol. 60, no. 2, s. 323-351.
 3. Aghion P., Growth and Development: a Schumpeterian Approach, Annals of Economic and Finance 2004, no. 5, s. 1-25.
 4. Aghion P., Howitt P., Growth with Quality-improving Innovations: an Integrated Framework, w: P. Aghion, S. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, vol. IB, Elsevier, Amsterdam 2005.
 5. Aghion P., Howitt P., The Economics of Growth, The MIT Press, London 2009.
 6. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1999.
 7. Grossman G.M., Helpman E., Quality Ladders in the Theory of Growth, Review of Economic Studies 1991, no. 58, s. 43-61.
 8. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, wyd. 6, PWN, Warszawa 1984.
 9. Kondratiew N., The Major Economic Cycles, Voprosy Konjunktury 1925, no. 1, s. 28-79.
 10. Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy 1958, no. 66, s. 281-302.
 11. Nelson R., Phelps, E., Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, The American Economic Review 1966, vol. 56, no. 1/2, s. 69-75.
 12. Romer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy 1986, no. 94, s. 1002-1037.
 13. Schumpeter J.A., Business Cycles, McGraw-Hill, New York 1939.
 14. Schumpeter J.A., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 15. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 16. Segerstrom P.S., Anant T.C., Dinopoulos E., A Schumpeterian Model of the Product Life Cycle, American Economic Review 1990, no. 80, s. 1077-1091.
 17. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Solow R., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 1956, no. 70, s. 65-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu