BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciach Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Źródła finansowania świadczeń medycznych oraz inwestycji w sektorze usług medycznych w Polsce
Financial Resources for Medical Services and Investments in Polish Healthcare Sector
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 57-73, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Źródła finansowania, Finansowanie inwestycji, Finansowanie ochrony zdrowia, Finansowanie służby zdrowia, Rynek usług medycznych
Medical services, Source of financing, Investment financing, Financing of health protection, Health care financing, Medical services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie schematu finansowania świadczeń oraz inwestycji w ramach sektora medycznego (w odniesieniu do podstawowych uwarunkowań). We wprowadzeniu poświęcono kilka zdań na omówienie podstawowych uwarunkowań rozwoju rynku usług medycznych w Polsce. W dalszej części scharakteryzowano krótko tło historyczne zmian w zakresie finansowania działalności medycznej, a następnie skupiono się na głównym problemie niniejszego opracowania. (fragment tekstu)

This article contains a short analysis of financial resources for healthcare sector in Poland. The author examines possible ways of getting funds in order to provide medical services and develop a reasonable strategy for the company's future. Due to complexity of the medical sector, in the first part of this article, the author presents the most important details about the history of branch development and current market situation. As a result of the analysis, the author indicates possible options of financial strategy for medical companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Kautsch M., Klich J., Whitfeld M., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 3. Paszkowska M., Zarys systemu zdrowotnego w Polsce, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, http://www.e-finanse.com/article.php?art==56 [dostęp: 22.09.2010].
 4. Perechuda K., Kowalewski M., Zarządzanie komercyjną firma medyczną, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 5. Sobiech J., Problemy konstrukcji tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych w możliwych do zastosowania mechanizmach podziału usług opieki zdrowotnej, w: A. Pomorska (red.), Finanse publiczne, Lublin 2006, s. 329-336.
 6. Sowada Ch., Finansowanie opieki zdrowotnej - źródła i metody (handout), referat wygłoszony na Forum Ochrony Zdrowia. Wyzwania i Możliwości Rozwiązań, Handout strony http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Referat%20Chistoph%20Sowada.pdf, [dostęp: 22.09.2010].
 7. Raport - Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, zielona księga II, wersja trzecia, Warszawa, 29 sierpnia 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 9. http.//www.nowoczesnakłinika.pl/pVartykuly/17/Analizy_Raporty/l/97/Rosnie_rynek_prywatnych_uslug_medycznych [dostęp: 15.03.2010].
 10. http://www.money.pl [dostęp: 28.11.2009].
 11. http://www.pb.pl [dostęp 28.11.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu