BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Glanc Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Kibiłda Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Kledzik Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Kraśkiewicz Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Skarżyńska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Woźny Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Świadomość studentów, jako przyszłych pracowników, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
Students as Future Workers - Their Information Security Management Awareness
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 74-85, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo informacji, Studenci, Badania ankietowe, Wyniki badań
Information security, Students, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu ukazać poziom świadomości przyszłych pracowników, a obecnych studentów, co do systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Badanie pozwoliło również określić, podejście studentów do ochrony posiadanych przez nich, szeroko rozumianych, informacji w chwili obecnej. Dokonano porównania poziomu świadomości w badanym zakresie wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych poznańskich uczelni. Na podstawie wyników analizy przeprowadzonej ankiety zweryfikowana została hipoteza utrzymująca, iż wyższą świadomość wykazują studenci UEP. (fragment tekstu)

The aim of this article is to estimate awareness of Information Security Management System (ISMS) among students in Poznan, and to compare awareness of students from the Poznan University of Economics and other local universities. To achieve this goal, the authors conducted a poll research which focused on knowledge of ISMS as well as current students' approach to theirs information security. The results of survey indicated that students from all Poznan universities will probably demonstrate the same level of care in the future job as far as the information security is concerned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 3. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 4. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 5. Kolegowicz K, Wartość informacji a koszty ich przechowywania i ochrony, w: Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (Wybrane problemy teorii i praktyki), Zakamycze, Kraków 2003.
 6. Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 7. Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 8. Pipkin D., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 9. Rotvold G., How to Create a Security Culture in Your Organization, The Information Management Journal 2008, September/October.
 10. Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 11. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
 12. Whitman M., Mattord H., Management of Information Security, Course Technology, Boston MA 2007.
 13. PN-ISO/IEC 17799:2007 Technika informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 14. PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.
 15. ISO/IEC 27002:2005 Information Technology - Security Techniques - Code of Practice for Information Security Management.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu