BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geryk Marcin (Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Analiza wpływu kryzysu finansowego na system szkolnictwa wyższego. Perspektywa krajowa i zagraniczna
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 109, s. 61-76, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kryzys finansowy, Rynek pracy
Higher education, Financial crisis, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Osiągane przez polskie szkolnictwo wyższe wyniki finansowe nie wskazują na jego katastrofalną sytuację. Uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, osiągają dodatnie wyniki finansowe, inwestują w rozwój. Światowy kryzys finansowy doprowadził do wyraźnych zmian na rynku. Istotnie wpłynął na osłabienie poczucia bezpieczeństwa. Przykłady ze Stanów Zjednoczonych dowodzą, że po dwuletnim spadku zasoby uczelni wróciły jednak do poziomów sprzed kryzysu. Dowodzi to także sprawności zarządzania tymi organizacjami. Kryzys pogorszył także chłonność rynku pracy. Wpłynęło to na obniżenie zainteresowania studiami wyższymi. Można zakładać, że zjawiska te, czyli spadek liczby studiujących, powszechne trudności finansowe, a także mniejsza chłonność rynku pracy i związane z tym bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych, znalazły swoje odzwierciedlenie w Europie i w Polsce. Jedynym remedium na obecny i przyszłe stany obniżonej aktywności gospodarczej wydaje się sięgnięcie do źródeł - do dobrych relacji uczelni z otoczeniem. Wówczas aktywność edukacyjna będzie spotykała się z odpowiedzią podaży, a uczelnie będą szybko i dynamicznie podążały za zmianami rynkowymi, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. To, że uczelnia egzystuje dla społeczeństwa i dzięki niemu, jest oczywiste, ale jakość tej egzystencji pozostaje już silnie uzależniona od stopnia zrozumienia złożonych relacji społecznych.

The text makes an attempt to evaluate the extent to which the present economic crisis will affect the changes and development of the contemporary economic thought. It shows that modern macroeconomics reflects to a considerable degree the neoclassical idea of how economy works. In theoretical categories the stake in the present debate is the fate, future and reputation of the neoclassical economics. Within the area of economic policy the current debate comes down to the reply to the question whether or not we have at our disposal efficient tools to affect the economy. The article indicates that it is unlikely for the present crisis to change the situation in the economic theory because the potential alternative to the neoclassical approach, dominating at present, is objectively extremely complicated.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N., Financing Higher Education: Lessons from Economic Theory and Reform in England, "Higher Education in Europe", 2009, Vol. 34, No. 2.
 2. Barr N., Finansowanie szkolnictwa wyższego, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2006, 1(27).
 3. Bevc M., Uršič S., Relations between funding, equity, and efficiency of higher education, "Education Economics", 2008, Vol. 16, No. 3.
 4. Borgonovi E., Brusoni M., Companies, business schools & the economic crisis, "EFMD Global Focus", 2010, Vol. 4, Issue 1.
 5. Chabotar K. J., What About The Rest of Us? Small Colleges in Financial Crisis, "Change", 2010, July/August.
 6. Chan Kim W., Mauborgne R., Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 7. Chłoń-Domińczak A., Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność działania władz centralnych, V Kongres Obywatelski. Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku?, "Wolność i Solidarność", Nr 29, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 8. Department for Business, Innovation ans Skills, http://www.bis.gov.uk/
 9. Department of Education, http://www.education.gov.uk/
 10. Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 11. Geryk M., Tworzenie strategii rozwoju uczelni przez pryzmat innowacji i społecznej odpowiedzialności instytucji edukacyjnych szkolnictwa wyższego, w: Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstw, red. E. Urbańczyk, "Zeszyty Naukowe", Nr 636, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Nr 36, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 12. Higdon L. I. JR, Building a Strong Future for Higher Education. Strategies for Tough Economic Times, "Liberal Education", 2010.
 13. Jabłecka J., Innowacje w sposobach finansowania uniwersytetów. Analiza na przykładzie wybranych krajów OECD, "Problemy Zarządzania", 2004, Nr 1(3).
 14. Jing Ma, Analysis and Countermeasures of College English Majors' Employment Difficulties - Under the Context of Global Financial Crisis, "Asian Social Science", 2011, Vol. 7, No. 1.
 15. Jones D., Wellman J., Breaking Bad Habits: Navigating the Financial Crisis, "Change" 2010, May/June.
 16. Jóźwiak J., Rozwój czy stagnacja, czyli jak wykorzystać potencjał demograficzny Polski?, V Kongres Obywatelski. Cele i zasady rozwoju, "Wolność i Solidarność", Nr 27, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 17. Karaibrahimoğlu Y. Z., Corporate social responsibility in times of financial crisis, "African Journal of Business Management", 2010, Vol. 4(4).
 18. Khurana R., From Higher Aims to Hired Hands. The Social Transformation of American Business Schools and the Unfulfilled Promise of Management as a Profession, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2010.
 19. Lis A., Ferenc B., Źródła finansowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2010, Nr 8 (727).
 20. Lorange P., Leading in Turbulent Times. Lessons Learnt and Implications for the Future, Emerald, Bingley 2010.
 21. Méloni H., Anatomia uniwersytetów jako narzędzie w działaniu na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i badań, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2009, Nr 2(34).
 22. Miłosz H., Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, "Wspólnota Akademicka", Legnica 2003.
 23. Nazarko J., Kuźmicz K. A., Urban J., Benchmarking szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2009, Nr 2(34).
 24. O'Neill D.A., Impact Assessment, Transparency, and Accountability: Three Keys to Building Sustainable Partnerships between Business and Its Stakeholders, w: Peace through Commerce. Responsible Corporate Citizenship and the Ideals of the United Nations Global Compact, red. O. F. Williams, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 2008.
 25. Toutkoushian R. K., Najeeb Shafiq M., A Conceptual Analysis of State Support for Higher Education: Appropriations Versus Need-Based Financial Aid, "Res High Educ", 2010, No. 51.
 26. United States Department of Education Institute of Education Studies, National Center for Education Statistics, http://nces.ed.gov
 27. Walińska E., Lefik-Szczepańska A., Budżetowanie zadaniowe w wyższych szkołach publicznych, "Przegląd Organizacji", 2011, Nr 1.
 28. Weisbrod B. A., Asch E. D., The Truth About The "Crisis" in Higher Education Finance, "Change", 2010, January/February.
 29. Woodhall M., Financial support for students - Grants, loans or graduate tax?, Kogan Page - Institute of Education, University of London, London 1989.
 30. Woźniak K., Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", 2010, Nr 5.
 31. Zawadzki M., Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2009, Nr 2(34).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu