BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karp Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Standard XBRL- elektroniczny język sprawozdawczości finansowej
The XBRL Standard - the Electronic Language of Financial Reporting
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 111-124, wykr., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Dokumentacja elektroniczna, Informatyczne systemy rachunkowości, Zastosowanie taksonomii, Standard XBRL
Financial reporting, Electronic documentation, Information system of accounting, Application of taxonomy, eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba udowodnienia, iż zmiany w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw na poziomie Internetu muszą iść w kierunku poprawy przejrzystości prezentowanych danych. (...) Odwołując się do publikacji ekspertów w dziedzinie XBRL - Extensible Business Reporting Language (m.in. M. Hojda, M. Piechocki), pragnę przybliżyć czytelnikowi istotę i zasady funkcjonowania elektronicznego języka sprawozdawczości finansowej, a także zaakcentować jego istotny wpływ na rozwój sprawozdawczości w Polsce. (fragment tekstu)

This paper discusses the problem of changes in financial reporting which result from globalization. XBRL (extensible Business Reporting Language) is revolutionizing business reporting around the world. It enables standardization and automation of the reporting process. Firstly, by using the XBRL standard investors save time needed for transmission and analysis of financial data. It eliminates manual input burden and prevents entry errors from occurring. Secondly, it enables users of financial reports to avoid problems related to costly and time-consuming converting. Thanks to these advantages, the XBRL is now on a good way to become an international digital standard for the electronic financial reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Gierusz J. (red.), Rachunkowość międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 2. Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -http://cokprm.gov.pl [dostęp: listopad 2010]
 3. eXtensible Business Reporting Language - http://www.xbrl.org [dostęp: 25.11.2009]
 4. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" - http://www.e-finanse.com [dostęp: listopad 2009].
 5. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Diffin, Warszawa 2007.
 6. Hajda M., Piechocki M., XBRL - jednolity standard, CIO Magazyn 2005, nr 5.
 7. International Accounting Standards Board - http://www.iasb.org [dostęp: wrzesień 2009]
 8. Magazyn CFO 2005, nr 5 i 6.
 9. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.
 10. Polski Instytut Relacji Inwestorskich - http://www.piri.pl [dostęp: wrzesień 2009].
 11. Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 12. Surdykowska S.T., Przyszłość rachunkowości w środowisku globalnej sieci, w: T. Cedrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 13. Systemy GPM - http://gpm-systemy.com [dostęp: 25.11.2009].
 14. http://www.xbrl.org [dostęp: 03.05.2009].
 15. http://www.xbrl.org/pl/frontend.aspx?clk=LK&val=101 [dostęp: 25.09.2009]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu