BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozińska Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Parkoła Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Zasadność założenia ciągłości działania w warunkach kryzysu finansowego
Validity of the Going Concern Assumption in the Current Economic Crisis
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 143-156, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Niepewność
Business activity, Assessment of the condition enterprise, Uncertainty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istotności znaczenia zasady kontynuacji w działalności przedsiębiorstw. (...) W pracy zostanie zaprezentowane pojęcie zasady kontynuacji działalności, sposoby ustalania zdolności do dalszego funkcjonowania, a także jej zagrożenia. (fragment tekstu)

This article presents the essence and significance of the going concern assumption in the turbulent times of the economic and financial crisis. The unlimited access to bank credits had created numerous possibilities of extension of companies' businesses for many years. As a consequence the going concern assumption in the preparation of the financial statements was taken for granted. However, when the credit crisis arose and reduced market liquidity, the old paradigm had to be modified. Business units are obliged to be alert to the events that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. Measurement and disclosure of these threats allows to reveal the risk which may substantially endanger both the short and long - run activities. Current volatile environment surely increases the level of uncertainty which both the preparers and the auditors face. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bells T., Ralls S., Założenie ciągłości działania: nie przyjmuj go bezkrytycznie http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view= 1588 [dostęp: 10.03.2010].
 2. Gackowska W., Ocena zdolności firmy do kontynuowania działalności, Biuletyn Rachunkowości 2009, nr 15.
 3. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 4. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 6. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 7. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, wyd. 2 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 8. Smejda A., Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności, Bank i Kredyt 2006, nr 7.
 9. Ustawa z dnia 10 października 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2008, nr 214, poz. 1343.
 10. Woźniak P., Jak sprostać wymogom sprawozdawczości finansowej w obliczu kryzysu?, http://aktualnosciksiegowe.pl/index.php?m=docs&i=70&idd=2495&a=View [dostęp: 10.03.2010].
 11. Woźniak P., Zasadność kontynuacji działalności a odpowiedzialność kierownictwa http://aktualnosciksiegowe.pl/index.php?m=docs&i=70&idd=2496&a=View [dostęp: 10.03.2010]
 12. Komunikat Europejskiej Federacji Księgowych, Kwestie o szczególnym znaczeniu dla biegłych rewidentów podczas kryzysu finansowego, http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/news/komunikat_FEE_2_pl.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu