BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerw Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Borkowska Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Rola optymizmu i inteligencji emocjonalnej w osiąganiu satysfakcji z pracy : implikacje dla tworzenia programów rozwojowych pracowników
The Role of Optimism and Emotional Intelligence in Achieving Job Satisfaction : Implications for Employee Development Programs
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2010, nr 1, s. 69-82, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacja, Inteligencja emocjonalna, Zadowolenie z pracy, Badanie satysfakcji
Management, Organisation, Emotional intelligence, Job satisfaction, Satisfaction research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany projekt badawczy miał na celu przeanalizowanie roli czynników stricte psychologicznych (optymizm, inteligencja emocjonalna), warunkujących satysfakcję z pracy wśród osób pracujących w zawodach z misją społeczną. Podejmując badania, założono, że zarówno optymizm, jak i inteligencja emocjonalna powinny być pozytywnie skorelowane z satysfakcją z pracy i poczuciem misji. Postawiono sobie jednak pytanie, które z wymiarów analizowanych zmiennych (obie zmienne są wielowymiarowe) będą miały największy wpływ na odczucia związane z funkcjonowaniem w zawodach z misją społeczną. Przedstawione badania objęły 563 osoby, w tym 263 pracowników zawodów z misją społeczną oraz 300 studentów przygotowujących się do wykonywania tych zawodów. (abstrakt oryginalny)

The article aims at analyzing the role of stricte psychological factors determining job satisfaction concerning people with social mission jobs. In the management psychology, a special focus has been recently given to the positive organizations. It is related to a relatively new trend of positive psychology. Its followers concentrating on the human traits implicating good quality of life have turned to the aspects of human's professional life. It results in many theoretical and practical studies on the so called positive organization. So, a well known personal strategy based on human capital formula has been gaining a support of many of psychologists. The article is based on the results of research on factors determining job satisfaction in case of social mission jobs. The authors assume that both optimism and emotional intelligence are positively correlated with job satisfaction and mission perception. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M., (2004), Psychologia szczęścia, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
 2. Bichard E., (2009), Creating a healthy work environment through sustainable practices, [w:] S. Cartwright, G.L. Cooper (red.), The Oxford Handbook of Organizational Wellbeing, Oxford University Press, Oxford.
 3. Billingsley K.D., Waehler C.A., Hardin S.I., (1993), Stability of optimism and choice of coping strategy, "Preceptual and Motor Skills", no. 76.
 4. Borkowska A., Gąsiorowska A., Nosal C., (2006), Kwestionariusz do diagnozy poziomu inteligencji emocjonalnej, "Przegląd Psychologiczny", t. 49, nr 1.
 5. Carver C.S., Scheier M.F., (2003), Optimism, [w:] S.J. Lopez, C.S. Snyder (red.), Positive psychological assessment. A handbook of models and measures, American Psychological Association, Washington.
 6. Ciarrochi J.V., Chan A.Y.C., Caputi P., (2000), A critical evaluation of the emotional intelligence construct, "Personality and Individual Differences", no. 28.
 7. Czerw A., (1999), Szklanka w połowie pełna, czyli wpływ postaw optymistycznych na efekty pracy, "Personel", nr 12.
 8. Czerw A., (2001), Analiza struktury optymizmu, "Czasopismo Psychologiczne", t. 7.
 9. Czerw A., (2002), Optymizm i twórczość. Zależność korelacyjna czy przyczynowa?, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Opolski.
 10. Czerw A., (2010), Optymizm w perspektywie psychologicznej, GWP, Gdańsk.
 11. Fosnaugh J., Geers A.L., Wellman J.A., (2009), Giving off a rosy glow: The manipulation of an optimistic orientation, "Journal of Social Psychology", vol. 149, iss. 3.
 12. Hayes C.T., Weathington B.L., (2007), Optimism, stress, life satisfaction, and job burnout in restaurant managers, "Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied", vol. 141 (6).
 13. Helton W.S., Dember W.N., Warm J.S., Mathews G., (1999), Optimism, pessimism, and false failure feedback: effects on vigilance performance, "Current Psychology", no. 18.
 14. Henry J., (2007), Pozytywna i kreatywna organizacja, [w:] P.A. Lindley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, PWN, Warszawa.
 15. Kalinowska-Andrian K., (2006), POS - nowy trend w nauce o zarządzaniu. Zaproszenie do świata pozytywów, "e-mentor", nr 1 (13).
 16. Koper M., (2008), Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu, [w:] M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszawa.
 17. Ogińska-Bulik N., (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie, Difin, Warszawa.
 18. Przerwa K., (2009), Trenowanie optymizmu, niepublikowana praca magisterska, SWPS, Wrocław.
 19. Seligman M.E.P., (1993), Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań.
 20. Scheier M.F., Carver C.S., (1985), Optimism, coping and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies, "Health Psychology", no. 4.
 21. Śmieja M., Orzechowski J., (2008), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje, [w:] M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszawa.
 22. Mayer J.D., Salovey P., (1997), What is emotional intelligence?, [w:] P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Emotional development and emotional intelligence, Basic Books, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu