BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkolnik Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Współzależności na rynku zbóż i mięsa w skali krajowej i światowej
Correlation between Cereal and Meat Market in the World and Poland
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 173-190, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Rynek żywności, Rynek rolny, Analiza regresji, Produkcja mięsa
Animal feed production, Food market, Agricultural markets, Regression analysis, Production of meat
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za przedmiot badań przyjęto wzajemną intensywność oddziaływania poszczególnych rynków w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom korelacji i regresji w sferze produkcji, zużycia, cen oraz ich wzajemnym zależnościom. Problem zależności został przedstawiony wyłącznie dla związków, które okazały się istotne statystycznie. (fragment tekstu)

In this article the author attempts to indicate correlations between agricultural markets in Poland and in other countries. The accumulated data were compared for the meat and fodder cereals market, showing dependencies and defining direction of these connections. The author also considers the possibility of forecasting changes in the economic situation in Poland by using data from the related foreign markets. As a consequence of the conducted surveys, it was proved that there is no relevant correlation between meat and cereal market in Poland and in foreign countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej: ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 2. Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krajowa produkcja surowców paszowych, Rynek Pasz, IERiGŻ, Warszawa 2008, nr 24.
 3. Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Wigier, M., Polski handel zagraniczny surowcami paszowymi, Rynek Pasz, IERiGŻ, Warszawa 2008, nr 24 i 25.
 4. http://faostat.fao.Org/site/569/default.aspx#ancor, Internetowa baza danych FAOSTAT/ProdSTAT [dostęp: 21.03.2009 i 04.04.2009]
 5. http://stats.oecd.org/, Internetowa baza danych OECD.Stat [dostęp: 17.03.2009 do 26.03.2009]
 6. http ://www.portalspozywczy.pl/zboza-oleiste/wiadomosci/drozeja-zboza-paszowe.html, Serwis gospodarczy "Portal Spożywczy" [dostęp: 28.11.2009]
 7. Kisiel M. i in., Aneks, Rynek Pasz, IERiGŻ, Warszawa 2002, nr 12,2008, nr 24.
 8. Kisiel M. i in., Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych, Rynek Pasz, IERiGŻ, Warszawa 1999, nr 5.
 9. Kisiel M., Burakiewicz J., Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych, Rynek Pasz, IERiGŻ, Warszawa 2003, nr 14.
 10. Kisiel M., Rynek zbóż i pasz, w: A. Woś (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1993; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2006 roku, IERiGŻ, Warszawa 1994; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2007.
 11. Łopaciuk W., Krzemiński M., Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych, Rynek Pasz, IERiGŻ, Warszawa 1997/1, 2001/9, 2006/19, 2007/20,2008/24.
 12. Małkowski J. i in., Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny, Rynek Mięsa, IERiGŻ, Warszawa 1998, nr 4, 1999, nr 5,2000, nr 19, 2008, nr 35.
 13. Rembeza J., Konkurencyjność a powiązania cen produktów rolnych w Polsce z cenami na rynkach UE, Roczniki Naukowe, SERiA, Warszawa-Poznań-Lublin 2008/X/4.
 14. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne - zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu