BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Ćwiek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Kiedrowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Analiza strategii zarządzania ryzykiem w spółkach notowanych na WGPW
The Analysis of Corporate Risk Management of Companies Listed on WSE
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 193-210, wykr., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Słowa kluczowe
Ryzyko rynkowe, Działalność gospodarcza, Ryzyko kredytowe, Instrumenty pochodne, Kontrakty forward, Opcje, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Zarządzanie ryzykiem
Market risk, Business activity, Credit risk, Derivatives, Forward contracts, Options, Hedge against the risk, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena, jak największe polskie spółki zabezpieczają się przed ryzykiem finansowym. Przeanalizowane zostały typy ryzyka identyfikowane przez przedsiębiorstwa, rodzaje i horyzont stosowanych zabezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pochodnych oraz rozwiązań w zakresie ich ewidencji. (fragment tekstu)

Every enterprise in the market economy is exposed to the influence of a number of exogenous factors which generate the financial risk. Nowadays, there is a variety of derivatives which may effectively reduce the level of company's operating risk. The question is, however, whether Polish firms listed on the Warsaw Stock Exchange, in the times of the financial crisis and recession in the real economy, used the available hedge instruments. In the second part the general definition and typology of company's operating risk have been introduced. The third part contains the description of types of derivatives considered in the research and the rules of their accounting. The sample, which consists of 60 companies from WIG20 and mWIG40 indexes, has been examined for the risk exposure and usage of hedge derivatives. The fourth point presents outcomes of the research. In the last part of the paper the conclusions about the acquaintance of derivatives and hedge strategies have been formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Rachunkowości i Finansów 2007, nr 012/2007.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
  3. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Takats G., Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń w polskim prawie bilansowym, Serwis Finansowo-Księgowy 2009, nr 1/1.
  5. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku - j.t. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694; ost. zm. Dz.U. 2006, nr 208, poz. 1540.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu